Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 39.10 (primær)
  • 44.70 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 224070

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Lar du deg engasjere av barn og unge som har det vanskelig?

Bachelor i barnevern er for deg som ønsker å jobbe forebyggende og fremme barn og unges oppvekst og utvikling. Du vil få kunnskap fra ulike faglige perspektiv for å forebygge at barn og unge ikke kommer inn i negative spor, og for å bidra til at de kommer seg ut av vanskelige livssituasjoner. Samfunnet har behov for trygge og reflekterte barnevernspedagoger som kan bidra til at barn og unge kan få den omsorgen de trenger i oppveksten.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen