Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.50 (primær)
  • 48.10 (ordinær)
Studieplasser: 170
Søknadskode (SO): 215070

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innenfor kommunalt, statlig og privat barnevern.

Gjennom bachelorstudiet i barnevern vil du lære hvordan man gir støtte og hjelp til barn og unge i sårbare livssituasjoner. Du vil lære hvordan man forstår deres utvikling, utfordringer og behov.

Samarbeid med familier og nærmiljø er viktig for å forbedre og sikre gode levevilkår, og du vil lære hvordan man løser konflikter og samarbeider slik at barn og deres familier skal få det best mulig. Du vil lære metoder for å på best mulig måte kunne jobbe med sårbare barn og unge.

Dette studiet kvalifiserer deg til profesjonstittelen barnevernspedagog.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

 

Alle utdanninger innen