Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 44.70 (primær)
  • 50.50 (ordinær)
Studieplasser: 154
Søknadskode (SO): 215070

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

21. juni 2022.

Om studiet

Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innenfor kommunalt, statlig og privat barnevern.

I arbeidet som barnevernspedagog må du ha kunnskap om hvilken støtte utsatte barn og unge trenger for å unngå å komme inn i negative spor og for å komme ut av uheldige livssituasjoner. Kunnskap fra ulike faglige perspektiv om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling, er viktig i arbeidet.

Mye av undervisningen er obligatorisk. Det gjelder aktivitetsfag, praksisperioder, kommunikasjonsseminar, verksted i fordypning, seminar om vold og seksuelle overgrep og prosjektundervisning. I programplanen for barnevern finner du detaljer om de enkelte emnene. Det kreves 80 prosent tilstedeværelse for ikke å miste eksamensretten i de enkelte emnene.

Studiet består derfor både av samfunnsfag, juss, psykologiske og pedagogiske emner, i tillegg til sosialpedagogisk teori og praksis.

Sosialpedagogikk inneholder obligatoriske aktivitetsfag i musikk, forming og drama. Valgfag som for eksempel musikk, klatring, foto og billedanalyse bidrar til å lære studentene å bruke kreative innfallsvinkler og ulike aktiviteter i arbeidet.

Alle utdanninger innen