Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 44.80 (primær)
  • 50.90 (ordinær)

Studieplasser

154

Søknadskode (SO)

215070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innenfor kommunalt, statlig og privat barnevern.

I arbeidet som barnevernspedagog må du ha kunnskap om hvilken støtte utsatte barn og unge trenger for å unngå å komme inn i negative spor og for å komme ut av uheldige livssituasjoner. Kunnskap fra ulike faglige perspektiv om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling, er viktig i arbeidet.

Mye av undervisningen er obligatorisk. Det gjelder aktivitetsfag, praksisperioder, kommunikasjonsseminar, verksted i fordypning, seminar om vold og seksuelle overgrep og prosjektundervisning. I programplanen for barnevern finner du detaljer om de enkelte emnene. Det kreves 80 prosent tilstedeværelse for ikke å miste eksamensretten i de enkelte emnene.

Studiet består derfor både av samfunnsfag, juss, psykologiske og pedagogiske emner, i tillegg til sosialpedagogisk teori og praksis.

Sosialpedagogikk inneholder obligatoriske aktivitetsfag i musikk, forming og drama. Valgfag som for eksempel musikk, klatring, foto og billedanalyse bidrar til å lære studentene å bruke kreative innfallsvinkler og ulike aktiviteter i arbeidet.

Alle utdanninger innen