Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 45.20 (primær)
 • 48.50 (ordinær)
Studieplasser: 90
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194070

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner? Som barnevernspedagog hjelper du barn som lever med omsorgssvikt, vold og overgrep til å leve trygge liv. Årlig mottar ca. 50.000 barn og unge hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. Mange barn får hjelp mens de bor hjemme og sammen med familien sin, noen flytter i fosterhjem eller i institusjon.

Sentrale fagområder i studiet er pedagogikk, juss, psykologi, sosiologi og samfunnsvitenskap. I tillegg lærer du om:

 • hva som kan føre til at barn og unge har det vanskelig
 • oppvekst og barns utvikling
 • vurdering av bekymringsmeldinger og utredninger av barn og familiers behov
 • hvordan kommunisere og samarbeide med barn og foreldre
 • omsorgssvikt, vold, psykisk helse og psykiske vansker
 • oppfølging av barn, unge og familier

Når du er ferdig med bachelorgraden i barnevern, får du yrkestittelen barnevernspedagog. Som barnevernspedagog kan du jobbe med velferdstjenester rettet mot barn, unge og familiene deres i:

 • barnevernsinstitusjoner som barnehjem og ungdomshjem
 • barnevernstjeneste
 • utekontakt/oppsøkende tjenester
 • barne- og ungdomspsykiatri
 • familievernkontor
 • miljøterapeut
 • skole og barnehage
 • forebyggende arbeid
 • rusomsorg
 • ulike tiltak for enslige mindreårige asylsøkere

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen