Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 39.00 (primær)
  • 43.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203070

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som barnevernspedagog hjelper du barn og ungdom i vanskelege livssituasjonar. Du arbeider med førebygging, støtte og hjelp til utsette barn, unge og deira familiar.

Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

I studiet lærer du:

  • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
  • å kommunisere og samhandlar med barn, familiar og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Du må også vere god på samarbeid og konfliktløysing.

Vi har forelesingar, seminar, rollespel, presentasjonar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Praksis

Praksisdelen av studiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

Her finn du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Du kan ta ulike master- og vidareutdanningar ved HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Du kan jobbe innan:

  • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakt
  • barnehage og skule
  • flyktningtenesta i kommunar
  • barne- og ungdomspsykiatri

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Nederland | Saxion Universities of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

USA | California State University Monterey Bay | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

Alle utdanninger innen