Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 35.00 (primær)
  • 42.20 (ordinær)
Studieplasser: 95
Søknadskode (SO): 209070

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Ønsker du å arbeide med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner? Da kan denne sosialfaglige profesjonsutdanningen som gir yrkestittelen barnevernspedagog passe for deg.

Barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og behandling. Studiet retter oppmerksomheten mot barn, unge og familier, og som student vil du lære om hvordan du kan bidra i situasjoner der barn er utsatt for omsorgssvikt, vold og sosial utestengning.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester:

Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Poenggrenser 2022

Ordinær kvote: 44,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 37,6
Kvoter og poenggrenser

Videre studier

Bachelor i barnevern kvalifiserer deg til en rekke masterutdanninger hos oss. For eksempel:

Disse to tilbys ved studiested Lillehammer. I tillegg kvalifiserer studiet til å søke om opptak til en rekke andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Som en del av internasjonaliseringen ved Høgskolen i Innlandet har du mulighet til å søke om å gjennomføre deler av emnene «Tverrfaglig fordypningsprosjekt» og «Barnevernfaglig fordypning» i utlandet. «Ekstern veiledet praksis» kan også være mulig å gjennomføre i utlandet.

For mer informasjon om praksismuligheter i utlandet, ta kontakt med studieprogramansvarlig Camilla Bennin.

Hvorfor reise på utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen