Videreutdanning for sosialsektoren

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningene gir utvidet kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i ulike livssituasjoner. Kommunikasjon, forståelse og veiledning er ofte viktige temaer i studiene.

Varighet

Fra et halvt til to år.

Opptakskrav

Bachelor i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Noen studier stiller krav til dokumentert praksis.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnevern i et minoritetsperspektiv Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevernfaglig gruppeveiledning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett i kommunen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanning i yrkesfaglig veiledning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnevern Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnevern i et minoritetsperspektiv Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevernfaglig gruppeveiledning - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Helserett i kommunen Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanning i yrkesfaglig veiledning Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnevern Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak