Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir utvidet kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i ulike livssituasjoner. Kommunikasjon, forståelse og veiledning er ofte viktige temaer i utdanningene. 

Se også psykososialt arbeid.

Utdanninger

Det er 16 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Familiebehandling - master i sosialfag Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Helserett i kommunen Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Velferdsendring - erfaringsbasert master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Videreutdanning i boligsosialt arbeid Årsenhet og kortere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i minoritetskompetanse i barnevernet Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Vurdering av barnets beste Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
 • Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag (662121)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Master, familiebehandling, toårig (769936)
 • Master, funksjonshemming og samfunn, toårig (762903)
 • Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig (762111)
 • Master, social work with families and children, toårig (762110)
 • Master, velferdsforvaltning, toårig (762902)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi (662902)
 • Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå (762199)