Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir utvidet kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i ulike livssituasjoner. Kommunikasjon, forståelse og veiledning er ofte viktige temaer i utdanningene. 

Se også psykososialt arbeid.

Utdanninger

Det er 20 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Geriatri, gerontologi og faglig ledelse Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet
Interkulturell kommunikasjon Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet
Helserett i kommunen Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Vurdering av barnets beste Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium i velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Flerkulturell fagkompetanse 1 - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
European Master in Social Work with Families and Children Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
E-helse- digital samhandling og velferdsteknologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Familiebehandling (sosialfag) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
 • Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag (662121)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Master, familiebehandling, toårig (769936)
 • Master, funksjonshemming og samfunn, toårig (762903)
 • Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig (762111)
 • Master, social work with families and children, toårig (762110)
 • Master, velferdsforvaltning, toårig (762902)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi (662902)