Videreutdanning for sosialsektoren

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningene gir utvidet kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i ulike livssituasjoner. Kommunikasjon, forståelse og veiledning er ofte viktige temaer i studiene.

Varighet

Fra et halvt til to år.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak med krav til høyere utdanning innen helse- og sosialfag eller relevant yrkespraksis.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
  • ... › Sosialfag › Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell fagkompetanse 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak