Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir utvidet kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i ulike livssituasjoner. Kommunikasjon, forståelse og veiledning er ofte viktige temaer i utdanningene. 

Utdanninger

Det finnes 9 utdanninger innen dette feltet.

  • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
  • Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)