Nøkkelinformasjon

Videreutdanningen gir utvidet kunnskap om arbeid med barn, unge og familier i ulike livssituasjoner.

Kommunikasjon, forståelse og veiledning er ofte viktige temaer i utdanningene. 

Se også psykososialt arbeid.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
 • Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag (662121)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Master, familiebehandling, toårig (769936)
 • Master, funksjonshemming og samfunn, toårig (762903)
 • Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig (762111)
 • Master, social work with families and children, toårig (762110)
 • Master, velferdsforvaltning, toårig (762902)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi (662902)
 • Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå (762199)