Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 13. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Jobber du med saksbehandling innenfor helse- og velferdsforvaltning og har behov for mer kunnskap? I denne videreutdanningen lærer du å gjøre selvstendige vurderinger av juridiske spørsmål.

Hvorfor studere Helse- og velferdsforvaltning?

Samfunnet og lovverket stiller økende krav til juridisk kompetanse i arbeidet med å sikre rettsikkerheten til innbyggerne. Helse- og velferdstjenestene reguleres med omfattende lovgivning som endres ofte.

Videreutdanningen i Helse- og velferdsforvaltning vil gi deg som jobber i velferdsforvaltningen et juridisk kompetanseløft, slik at du blir tryggere når du skal ta vanskelige avgjørelser i rollen som saksbehandler. 

Hva lærer du?

Dette er en tverrfaglig videreutdanning på masternivå. Den er satt sammen av et fellesemne og to spesialiseringsemner. Etter at du har blitt tatt opp på videreutdanningen velger du ett av spesialiseringsemnene.  

Studiets oppbygging

Fullført videreutdanning kan inngå i master i sosialvitenskap/fleksibel ved HVL.

Karrieremuligheter

Målgruppe

Ansatte i kommuner og NAV som arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning, og andre som er interessert i å øke sin kompetanse på dette fagområdet.

I prosjektperioden 2022-2025 har våre samarbeidspartnere NAV Vestland, Statsforvalteren i Vestland, Bergen kommune og bestillings- og forvaltningskontor som hører til Helse Fonna (Haugesund, Karmøy, Bokn, Suldal, Vindafjord, Sveio, Ullensvang, Tysvær og Bømlo) hovedprioritet. Ansatte fra andre NAV-kontor er også velkommen til å søke, samt andre som er interessert i å øke sin kompetanse.

Alle utdanninger innen