Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå.

Det er mulig å spesialisere seg innenfor ulike samfunnsgeografiske områder, som for eksempel bygdegeografi, utviklingsgeografi, politisk geografi, økonomisk geografi og miljø.

Med denne utdanningen kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, i organisasjoner eller innenfor undervisning eller forskning.

Utdanninger

Det finnes 23 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 37.00 41.70
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor, 3 år Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 38.80 42.30
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 44.40 50.60
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Physical Geography Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in System Dynamics Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 42.60 55.50
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 37.00 44.30

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)