Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå.

Det er mulig å spesialisere seg innenfor ulike samfunnsgeografiske områder, som for eksempel bygdegeografi, utviklingsgeografi, politisk geografi, økonomisk geografi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, i organisasjoner eller innenfor undervisning eller forskning.

Utdanninger

Det er 23 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Bachelor i geografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Human Geography (master's two years) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Geografi - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 50.60
Globale miljøstudier - studiested Ghana Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 37.00 44.30
Årsstudium i geografi Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 37.30 43.80
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in Physical Geography Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in System Dynamics Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Bachelorprogram i geografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Masterprogram i geografi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Geografi - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Human Geography Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Samfunnsgeografi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.60 55.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)