Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan mennesker påvirkes av for eksempel sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske fenomen, og legger vekt på geografisk nivå.

Det er mulig å spesialisere seg innenfor ulike samfunnsgeografiske områder, som for eksempel bygdegeografi, utviklingsgeografi, politisk geografi, økonomisk geografi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, i organisasjoner eller innenfor undervisning eller forskning.

Utdanninger

Det er 23 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Trukket Trukket
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Geografi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 50.60
Globale miljøstudier - studiested Ghana Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Human Geography Master og høyere Universitetet i Oslo
Human Geography (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in System Dynamics Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i geografi Master og høyere Universitetet i Bergen
Natur og miljø Årsenhet og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Nordic Urban Planning - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.60 55.50
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 37.00 44.30

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)