Nøkkelinformasjon

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

 Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Her finner du andre nyttige oversikter:

Utdanninger

Det finnes 232 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 35.70 42.20
Bachelorprogram i historie Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 41.00 41.00
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 38.20 40.40
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor, 3 år Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Brennpunkt Midtausten Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Childhood Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Demokratiassistanse og demokratisering Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Energy, Environment and Society - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Enkeltemner, generell studiekompetanse Lavere nivå NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig grunnstudium Årsstudium NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 53.40 55.00
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med engelsk Generell studiekompetanse 40.00 40.70
Europastudier med fransk Generell studiekompetanse Alle Alle
Europastudier med spansk Generell studiekompetanse Alle Alle
Europastudier med statsvitenskap Generell studiekompetanse 46.00 48.70
Europastudier med tysk Generell studiekompetanse Alle Alle
European Integration Høyere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 38.30 41.50
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 47.00 49.10
Globale utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 42.50 42.70
Globale utviklingsstudier, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 43.00 45.40
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsefremjande lokalsamfunn - samhandling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 46.20 56.10
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 40.80 48.30
Historie Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle 40.80
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
Historie, Bø, årsstudium Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, Bø, årsstudium Generell studiekompetanse Alle 47.50
Historie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelor Generell studiekompetanse 36.70 38.50
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 32.20 41.90
Historie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 40.00 45.10
Historie - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 28.80 43.20
Historie - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelorstudium - nettstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Historie, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Historie, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert Generell studiekompetanse Alle 51.20
Historie, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium - nettstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Indigenous Studies - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intercultural understanding Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Interkulturell forståelse – årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika Generell studiekompetanse Alle Alle
Internasjonal politisk økonomi Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ENG4 52.10 55.50
Internasjonale studier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 55.00 59.00
Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klassiske språk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og personalutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing og åtferd Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Likestilling og kjønn - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 42.00 52.30
Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp) Master, 1-1,5 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsvitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Intercultural Studies Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Intercultural Studies Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global Development and Planning Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Physical Geography Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Public Administration Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in System Dynamics Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i digital kultur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i historie Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialantropologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism) Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Migrasjon, kjønn og religion / Migration, gender and religion Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Mikrohistorie Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Modern International and Transnational History Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Modern International and Transnational History (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettbasert studium i historie, 60 sp Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 42.20
Nordic Urban Planning - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Northern Studies - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Northern Studies - one year programme Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Norwegian Language and Society Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentleg leiing og kommunikasjon Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 48.30 54.80
Organisasjon og ledelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master Erfaringsbasert master UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Studies Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Studies (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Peace and Conflict Transformation - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i studier av profesjonspraksis Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i samfunnsvitenskap Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og samfunn Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk og påvirkning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosessleiing og prosjektdesign Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Roma: Historie og italiensk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Russlandsstudier - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunn og utviklingsarbeid Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsanalyse Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsanalyse, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse Alle 51.80
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 47.40 53.90
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 35.30 41.40
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og leiing Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 41.80 49.60
Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier Universitet og høgskole NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 40.90 51.00
Samfunnsvitskap Årsstudium Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Screen Cultures (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 1 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Skuleretta samfunnsfag 2 Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Social Anthropology (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Society, Science and Technology in Europe Master, 1-1,5 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sommersemester Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 44.00 49.80
Sosialantropologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 39.00 42.80
Sosialantropologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 45.90 50.40
Sosiologi Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 48.70 58.00
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 50.50 55.30
Statsvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 41.70 45.00
Statsvitenskap - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 48.00 50.30
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 40.10 43.80
Statsvitenskap - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 47.50 52.30
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 41.00 43.90
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 38.50 45.20
Tiltak mot rusproblem Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og læring i barnehage og skule Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 50.50 53.10
Utviklingsstudier - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 45.40 50.10
Utviklingsstudier - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 47.10 54.50
Utviklingsstudier 1 - studiested Vietnam Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier 2 - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Viking and Medieval Norse Studies Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Viking and Medieval Norse Studies (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Viking and Medieval Studies Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Viking and Medieval Studies (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Visual Anthropology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 42.50 53.70
Årsstudium i freds- og konfliktstudier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 37.90 53.00
Årsstudium i historie Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i historie Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i internasjonale relasjoner Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i internasjonale studier Årsstudium Bjørknes Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i internasjonale studier med historie Årsstudium Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i juss og økonomi Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Årsstudium i organisasjon og personalledelse Årsstudium Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 46.50 52.20
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høyskolen for ledelse og teologi Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium MF vitenskapelig høyskole Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i sosialantropologi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 45.30 51.50
Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Generell studiekompetanse Nytt Nytt

 • Historieutdanninger (7131)
 • Historisk-filosofiske utdanninger, andre (7139)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Samfunnsgeografi (7331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (7339)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Sosialantropologiske fag (7381)
 • Sosialantropologiske fag, andre (7389)
 • Sosiologiske fag (7321)
 • Sosiologiske fag, andre (7329)
 • Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (732999)
 • Statsvitenskapelige fag (7311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (7319)
 • Historieutdanninger (6131)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Samfunnsgeografi (6331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (6339)
 • Sosialantropologiske fag (6381)
 • Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (638999)
 • Statsvitenskapelige fag (6311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
 • Interkulturelle studier, lavere nivå (631904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (739999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (639999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (839999)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)