Nøkkelinformasjon

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Her finner du andre nyttige oversikter:

Utdanninger

Viser 23 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium og kortere Høyskolen for ledelse og teologi
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium og kortere MF vitenskapelig høyskole GENS Alle Alle
Årsstudium i samfunnsfag Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå (639905)
 • Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå (639904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver (639902)
 • Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag (639901)
 • Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig (637904)
 • Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt (635109)
 • Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå (635104)
 • Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig (635101)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig (613424)
 • Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig (631908)
 • Bachelor, samfunnsfag, treårig (631913)
 • Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og samfunnsvitenskap (731902)
 • Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag (731903)
 • Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig (631911)
 • Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag (731904)
 • Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag (731907)
 • Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag, 1½-årig (731905)
 • Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig (731906)
 • Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig (731917)
 • Master, samfunnsvitenskap, toårig (731911)
 • Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet (839902)
 • Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag (831904)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Master, demokratibygging, 1½-årig (731120)
 • Master, politisk kommunikasjon, toårig (731123)
 • Master, samfunnsanalyse, toårig (731122)
 • Master, sammenliknende politikk, toårig (731114)
 • Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig (631915)
 • Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig (631909)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Samfunnsfag, toårig studium (631906)
 • Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (631999)

Relevante yrker