Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du forstå verden bedre i en tid preget av raske endringer og en rekke komplekse kriser?

Vil du utforske hvordan vi kan møte og håndtere kriser i samfunnet som fattigdom, ulikhet, pandemi, klimaendringer og miljøødeleggelser?

Ønsker du å lære mer om hvordan forhold innenfor miljø, samfunn, økonomi og politikk enten fremmer eller hindrer utvikling?

På dette studieprogrammet studerer du utvikling og sosial endring gjennom å se på samtidige kriser som utspiller seg i verden. Du vil lære om underliggende årsaker til ulike kriser, og om de ulike sosiale og økonomiske endringene de kan føre til. Programmet gir innsikt i hvordan kriser blir forstått, kommunisert og håndtert i ulike sammenhenger, og hvordan de ulike krisene henger sammen. Du lærer om hvordan kriser påvirker mennesker ulikt på grunn av sosial ulikhet innenfor og på tvers av kulturelt komplekse kontekster.

Dette programmet er et fulltidsstudium hvor undervisningen er en blanding av digital undervisning på nett og fysiske samlinger (én i Kristiansand og én på Sri Lanka). Programmet er engelskspråklig.

Hva lærer du?

På dette studieprogrammet vil du lære om teorier og forskning knyttet til utvikling, kriser og sosial endring. Du vil lære om hvordan teoretisk kunnskap gir innsikt for å løse praktiske problemer, men samtidig hvordan praksis kan påvirke teorier og politikk. Programmet er tverrfaglig, og du vil bli introdusert til ulike disipliner, deriblant statsvitenskap, kommunikasjon og mediefag og geografi. I tillegg vil du få kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon og samarbeid.

Samarbeid er et grunnleggende prinsipp i programmet. Pedagogikken er studentorientert, og inkluderer gruppearbeid, diskusjoner og felles oppgaver. Undervisningen og veiledningen foregår i virtuelle klasserom. Programmet er et fulltidsstudium, og vi forventer at studentene deltar aktivt og tar ansvar for egen læring, og bidrar til utviklingen av et best mulig læringsmiljø.

I begynnelsen av første semester vil du delta på en obligatorisk face-to-face-samling ved UiA. Her vil du tilbringe to uker sammen med dine medstudenter, forelesere og instruktører. Denne samlingen gir en introduksjon til læringsressurser, IT-verktøy, læringsopplegg og oppstart av kursene. Den andre face-to-face-samlingen finner sted i andre semester, og består av fire uker ved vår samarbeidsinstitusjon på Sri Lanka (i mai/juni).

Halve tredje (15 sp) og hele fjerde semester (30 sp) er avsatt til å skrive en masteroppgave, som skal bygges på arbeid med kursene og din egen personlige interesse og erfaring. Du vil bli oppfordret til å dra på feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med masteroppgaven. Vi anser denne erfaringen som spesielt viktig for forskning på miljø og utviklingsspørsmål.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå

1. Enten: fordypningsenhet innen samfunnsvitenskap på minst 80 studiepoeng

Eller: integrert studium av to års varighet innen samfunnsvitenskap

2. Minst 7,5 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.