Nøkkelinformasjon

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Her finner du andre nyttige oversikter:

Utdanninger

Det er 229 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Brennpunkt Midtausten Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.10 54.20
Childhood Studies (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Demokratiassistanse og demokratisering Master og høyere Universitetet i Bergen
Digital teknologi i organisasjoner og samfunn Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Energy, Environment and Society - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Enkeltemner, digitale økonomiemner Årsenhet og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Enkeltemner, generell studiekompetanse Årsenhet og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Ettårig grunnstudium Årsenhet og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet GENS 53.50 55.70
Europastudier - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med statsvitenskap GENS 48.40 49.80
Europastudier med spansk GENS Alle 41.60
Europastudier med fransk GENS Alle Alle
Europastudier med tysk GENS Alle Alle
Europastudier med engelsk GENS 43.60 45.00
European Integration Master og høyere Universitetet i Agder
European Studies (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Examen philosophicum Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet
Freds- og konfliktstudier (studiested Nepal) Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Geografi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 50.60
Global utvikling og samfunnsplanlegging, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Historieutdanninger (7131)
 • Historisk-filosofiske utdanninger, andre (7139)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Samfunnsgeografi (7331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (7339)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Sosialantropologiske fag (7381)
 • Sosialantropologiske fag, andre (7389)
 • Sosiologiske fag (7321)
 • Sosiologiske fag, andre (7329)
 • Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (732999)
 • Statsvitenskapelige fag (7311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (7319)
 • Historieutdanninger (6131)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Samfunnsgeografi (6331)
 • Samfunnsgeografiske fag, andre (6339)
 • Sosialantropologiske fag (6381)
 • Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (638999)
 • Statsvitenskapelige fag (6311)
 • Statsvitenskapelige fag, andre (6319)
 • Interkulturelle studier, lavere nivå (631904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (739999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (639999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (839999)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)
 • Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig (637904)
 • Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig (613424)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig (634103)
 • Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag (639901)
 • Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt (635109)
 • Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig (635101)
 • Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå (635104)
 • Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå (639905)
 • Litteratur og samfunn, videreutdanning (612203)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver (639902)
 • Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå (639904)
 • Samfunnsøkonomi, lavere nivå (634102)
 • Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå (634199)
 • Samfunnsøkonomiske fag (634)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
 • Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (634999)
 • Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå (634901)

Relevante yrker