Nøkkelinformasjon

Fagretningen Oppvekstfag gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Utdanninger

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Fagskolegrad AOF Fagskolen
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskolegrad Medlearn
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Arbeid med de yngste barna i barnehagen - fullfinansiert Fagskolegrad Kristiania
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - fullfinansiert Fagskolegrad Kristiania
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen 60 stp Fagskolegrad Medlearn
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn Fagskolegrad AOF Fagskolen
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i skolen Fagskolegrad AOF Norge
Arbeid med sårbare barn og unge, nettsbasert Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Arbeid med ungdom Fagskolegrad AOF Norge
Arbeid med ungdom Fagskolegrad AOF Fagskolen
Barn med særskilte behov Fagskolegrad AOF Norge
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Medlearn
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Kristiania
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Lukas fagskole
Barn med særskilte behov Fagskolegrad AOF Fagskolen
Barn med særskilte behov, deltid Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Barn med særskilte behov, deltid Fagskolegrad Fagskolen Oslo

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, ettårig (569927)
 • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig (562114)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig (562106)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig (562110)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig (524202)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, ettårig (524903)
 • Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider (524901)
 • Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig (524902)
 • Fagskoleutdanning, barnehagens digitale praksiser, halvårig (562904)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, halvårig (562115)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med ungdom, ettårig (562117)
 • Fagskoleutdanning, oppvekstfag (562104)
 • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov (569922)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i barnehage, ettårig (524203)
 • Fagskoleutdanning, praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling, ett år på deltid (529903)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere i ungdomsskole og videregående skole, ettårig (524204)
 • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk (524201)
 • Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig (569964)