Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Utdanninger

Det er 17 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode
Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Fagskolen F-HEL-MMU0003
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole AOF Fagskolen
Positiv atferdstøtte (PAS) - i møte med atferd som utfordrer Fagskole, Fagskolestudium AOF Fagskolen
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Oslo
Målrettet miljøarbeid, deltid 2 år Fagskole Fagskolen i Viken
Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet F-HEL-MMU0001
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming Fagskole, Fagskolegrad AOF Norge
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Innlandet
Tverrfaglig miljøarbeid, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen Rogaland F-HEL-TVM0002
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, modulbasert Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fagskolen i Agder F-HEL-TVM0001
Grønn helse Fagskole, Fagskolestudium Norges grønne fagskole – Vea
Miljøarbeid innen rus - Kveldstid Fagskole, Fagskolegrad AOF Østfold
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskole, Fagskolestudium Nordland fagskole F-HEL-TVM0003
Fysisk aktivitet og kulturarbeid Fagskole, Fagskolegrad Lukas fagskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig (562105)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig (562108)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig (562109)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig (562107)
 • Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig (562113)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig (562111)
 • Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (562102)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid (562103)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig (562112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid (661303)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (569953)
 • Fagskoleutdanning, dyreassisterte aktiviteteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet, ettårig (579925)
 • Fagskoleutdanning, positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig (562118)
 • Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig (568902)
 • Fagskoleutdanning, grønn helse - helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig (569952)
 • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)
 • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)