Kunst og kunsthåndverk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk. Fullførte studier gjør deg i stand til å arbeide med kunst på et høyt nivå, enten som skapende kunstner eller at du arbeider med kunst på andre måter.

Varighet

Årsstudium tar normalt 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er også vanlig med lokalt opptak og opptaksprøver. Les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Bildende kunst og kunsthåndverk › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (8164)
 • ... › Bildende kunst og kunsthåndverk › Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (7169)
 • ... › Bildende kunst og kunsthåndverk › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (7164)
 • ... › Bildende kunst og kunsthåndverk › Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (6169)
 • ... › Bildende kunst og kunsthåndverk › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (6164)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Art Direction Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i billedkunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i medium- og materialbasert kunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Visual Effects Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i kunst Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Design i nye medier Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 47.5
Design, kunst og håndverk Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og håndverk, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.2
 • 46.1
International Master of Design (2 years) Master, 2 år Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og design Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og design, studieretning kunst og formidling - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Kunst og design - studieretn. kunst og formidlingGenerell studiekompetanse38.645.2
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon Generell studiekompetanse45.251.5
Kunst og design, studieretning mote og produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • 42.7
 • 54.5
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • 43.5
Kunst og håndverk, årsstudium eller videreutdanning Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Kunstfag, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Leire - kunst og design 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Leire - kunst og design 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i billedkunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunst og offentlige rom Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medium- og materialbasert kunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Design Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kunst Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kuratorpraksis Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Tegning - bilde Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tekstil - kunst og design 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tekstil - kunst og design 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tre med metall - kunst, håndverk og design 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Visuell kommunikasjon Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.8
 • 50.0
Visuelle kunstfag og design Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Art Direction Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i billedkunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i medium- og materialbasert kunst Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Visual Effects Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i kunst Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og handverk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.2
 • 46.1
Kunst - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og design, studieretning kunst og formidling - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Kunst og design - studieretn. kunst og formidlingGenerell studiekompetanse38.645.2
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon Generell studiekompetanse45.251.5
Kunst og design, studieretning mote og produksjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Visuell kommunikasjon Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.8
 • 50.0
Visuelle kunstfag og design Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Design, kunst og håndverk Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Design, kunst og håndverk, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
International Master of Design (2 years) Master, 2 år Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstfag, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i billedkunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunst og offentlige rom Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medium- og materialbasert kunst Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Design Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kunst Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kuratorpraksis Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Design i nye medier Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • 47.5
Design, kunst og handverk Årsstudium Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Design, kunst og handverk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1. - 10. trinn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og design Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger
 • 42.7
 • 54.5
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • 43.5
Kunst og håndverk, årsstudium eller videreutdanning Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Leire - kunst og design 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Leire - kunst og design 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Tegning - bilde Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tekstil - kunst og design 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tekstil - kunst og design 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Tre med metall - kunst, håndverk og design 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak