Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold, samtidig som du lærer å se sammenhenger.

Historie har mange ulike retninger, og det er mulig å spesialisere seg innenfor blant annet en historisk epoke, historie fra et bestemt land eller område, eller et fagfelts historie. Du kan for eksempel studere antikken, norgeshistorie eller kulturhistorie.

Historie kombineres ofte med andre samfunnsvitenskapelige fag, eller praktisk -pedagogisk utdanning (PPU).

Utdanninger

Det finnes 81 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Historie Årsstudium Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 46.20 56.10
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 40.80 48.30
Historie Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle 40.80
Historie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
Historie, Bø, årsstudium Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, Bø, årsstudium Generell studiekompetanse Alle 47.50
Historie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelor Generell studiekompetanse 36.70 38.50
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 32.20 41.90
Historie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - nettbasert førstesemesterstudium Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 40.00 45.10
Historie - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 28.80 43.20
Historie - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie fordjupning, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie fordypning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, 4 x 15 stp nettstudium Årsstudium Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelorstudium - nettstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Historie, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, opne emne Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Historie, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert Generell studiekompetanse Alle 51.20
Historie, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium - nettstudium Årsstudium Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Humanistiske fag - emnestudier Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 44.60
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klassiske språk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse Alle 54.00
Klassiske språk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 31.90 43.10
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 39.30
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 42.00 52.30
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i digital kultur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i historie Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Medievitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 40.40 47.80
Modern International and Transnational History Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Modern International and Transnational History (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MUNTNU 49.30 50.00
Nettbasert studium i historie, 60 sp Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 42.20
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 42.40
Roma: Historie og italiensk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skule, religionsmangfald og sekularisering Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 42.70 52.50
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Utdanning for mangfold og bærekraftig levesett – nordiske perspektiver Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i historie Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i historie Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Historieutdanninger (8131)
 • Historieutdanninger (7131)
 • Cand.philol.-utdanning, historiefag (713901)
 • Cand.polit.-utdanning, historiefag (713902)
 • Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (713999)
 • Mag.art.-utdanning, historiefag (713903)
 • Master, antikke studier, toårig (713906)
 • Historieutdanninger (6131)
 • Bachelor, antikke studier, treårig (613906)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Bachelor, historie og kulturfag, treårig (613907)
 • Bachelor, middelalderstudier, treårig (613905)
 • Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (613999)
 • Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (619999)