Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Som masterstudent i historie får du utvikle ditt eget forskningsprosjekt under veiledning av en av våre dyktige professorer. Du får spesialisere deg og ta et dypdykk i en selvvalgt historisk problemstilling, samtidig som du blir skolert i historisk forskningsmetode og historiografi, og et utvalg realhistoriske emner. På NTNU tar du også fellesemnet Eksperter i Team. Den egenvalgte masteroppgaven utgjør tyngden av studiet. Som masterstudent vil du utvikle evnen til å arbeide med historiske problemer, forskningslitteratur og kilder på en selvstendig måte. Du får utvikle grunnleggende ferdigheter i kritisk analyse av store informasjonsmengder. Masterstudiet har også en studieretning i klassiske fag. Masterstudiet i klassiske fag vil gi deg en dypere faglig og metodisk innsikt i klassisk filologi. Her får du velge fordypning i originalspråk (latin eller gresk) eller oversettelse. En del av studiet innebærer at studentene reiser på delstudium til King's College London (KCL) og/eller Göteborgs universitet (GU). Studentene skal oppnå oversikt og kritisk forståelse av den latinske eller greske litteraturen. Det åpnes opp for å tilrettelegge studiet i størst mulig grad etter studentenes faglige interesser. Studiet vil gi en dypere forståelse for antikkens kultur og dens betydning for senere epoker.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie

Alle utdanninger innen