Historie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudium i historie gir deg ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Studiet gir viktig kompetanse for blant anna lærarar, journalistar og kulturarbeidarar.

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Ved årsstudium i Historie skal du opparbeide deg kunnskapar i norsk og internasjonal oversynshistorie frå år 300 og fram til år 2000. Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisninga i oversynsemna er organisert som førelesingar og seminar, medan nokre av fordjupingsemna har nettbasert undervisning. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 179

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

223179