Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 217481

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Vi trenger historie for å forstå oss selv, vår egen tid og hva vi kan forvente av fremtiden.

Studiets oppbygging

Historier om fortidige nederlag og suksesser gir oss identitet og hjelper oss å orientere oss i nåtiden. For en politiker som ønsker å overbevise deg gjelder det derfor å ha historien på sin side. Hvordan du forstår deg selv og din egen tid avhenger hvilke historiske narrativ samfunnet produserer eller bruker.

På bachelorstudiet hos oss vil du møte mange ulike historier fra antikken til våre dager, både kronologisk og ved å gå i dybden på enkelttemaer. Målet er ikke at du skal pugge historie, men lære å reflektere kritisk over historie og hvordan den brukes, samt undersøke og selv produsere og bruke historie.

Derfor innebærer undervisningen ikke bare forelesninger, men også at du arbeider aktivt med historie. Du får for eksempel trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger/historiebruk.

Du vil bli undervist og veiledet av lærere som også er forskere innenfor ulike områder, for eksempel miljøhistorie eller historiedidaktikk/historiebruk, som er to satsingsområder ved UiS.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Vi trenger historie for å forstå oss selv, vår egen tid og hva vi kan forvente av fremtiden. Historier om fortidige nederlag og suksesser gir oss identitet og hjelper oss å orientere oss i nåtiden. For en politiker som ønsker å overbevise deg gjelder det derfor å ha historien på sin side. Hvordan du forstår deg selv og din egen tid avhenger hvilke historiske narrativ samfunnet produserer eller bruker.

På bachelorstudiet hos oss vil du møte mange ulike historier fra antikken til våre dager, både kronologisk og ved å gå i dybden på enkelttemaer. Målet er ikke at du skal pugge historie, men lære å reflektere kritisk over historie og hvordan den brukes, samt undersøke og selv produsere og bruke historie.

Derfor innebærer undervisningen ikke bare forelesninger, men også at du arbeider aktivt med historie. Du får for eksempel trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger/historiebruk.

Du vil bli undervist og veiledet av lærere som også er forskere innenfor ulike områder, for eksempel miljøhistorie eller historiedidaktikk/historiebruk, som er to satsingsområder ved UiS.

En bachelorgrad ved IKS består av to fag, fag 1 og fag 2. Læringsutbyttet vil variere alt etter hvilken kombinasjon av fag og emner du velger (les om læringsutbytte under de enkelte emner). Evnen til kritisk tenkning og kritisk og korrekt bruk av kilder står helt sentralt i den vitenskapelige tradisjonen, uansett hvilken fagkombinasjon du tar. Du vil også få trening i å presentere fagstoffet skriftlig og muntlig.

En bachelor i historie innebærer at du tar fordypningen i historie (fag 1). Historiefaget tar utgangspunkt i studier av fortiden, forståelsen av nåtiden og perspektiver på framtiden. Som student skal du oppøve en kritisk bevissthet og distanse til historie og samtid. Gjennom dette får du en forståelse av historiefagets særtrekk. Du skal få trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.

Selve fordypningen består primært i at du skriver et selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning. Dette skjer det tredje året av bachelorstudiet.

Det andre faget du velger, fag 2, vil ha en egenverdi. I tillegg vil fag 2 kunne knyttes til ditt fag 1 på ulike måter. Vi tilbyr nordisk, engelsk, religionsstudier og (avhengig av ledige plasser) samfunnsfag som fag 2. Velger du religionsstudier som fag 2, vil det øke din kunnskap om og forståelse av ulike kulturer og livssyn, og gi deg dypere innsikt i hvilken rolle religion har spilt i historisk sammenheng.

Det er også mulig å søke innpass av andre fag som fag 2.

Videre studier

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk.

Karrieremuligheter

En bachelor i historie kvalifiserer til ulike former for kultur- og formidlingsarbeid. Du kan jobbe på museer og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag, mediebransjen, offentlig administrasjon og forvaltning.

Du kan fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), får du også undervisningskompetanse i historie.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen