Historie - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Å studere historie er å forstå hvordan og hvorfor verden er blitt som den er. Studerer du bachelor i historie vil du forstå nåtiden bedre.

Studiets oppbygging

Bachelor i historie tar for seg den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden fra antikken til i dag. Historien er full av eksempler på overraskende hendelser som har endret vår oppfatning og utforming av samfunnet. Hva tenkte man om menneskets opprinnelse før Darwins tid? Hvorfor dro så mange nordmenn til Amerika på 1800-tallet? På bachelorstudiet i historie vil du blant annet lære mer om hvordan mennesker har levd og tenkt i fortiden. Du får mulighet til å fordype deg i et fag 2, og du kan velge mellom studier innen religion, engelsk, nordisk og (med plassbegrensning) samfunnsfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsmål

Du vil under studiet opparbeide deg kritisk bevissthet til historie og samtid. Dette er viktig for å forstå historiefagets særtrekk og vil gi deg trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger. Du vil lære mer om norsk, europeisk og global historie fra 500 f.Kr. til vår egen tid, og få innsikt i politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie. I tillegg vil du lære mer om hva historie er og hvordan en historikers perspektiver kan påvirke vår forståelse av fortiden.

Videre studier

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk.

Karrieremuligheter

En bachelor i historie kvalifiserer til ulike former for kultur- og formidlingsarbeid. Du kan jobbe på museer og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag, mediebransjen, offentlig administrasjon og forvaltning. Om du i tillegg tar praktisk-pedagogisk utdanning kan du også undervise i historie.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På studentsidene kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Utvekslingsmuligheter: Ett studieår m/fag 2 (breddeenhet) 2. år av studieprogrammet eller ett semester m/fag 1 (fordypning i historie) 6. semester: Charles University, Tsjekkia, Universidad de Murcia, Spania, University of Mississippi, USA og mange flere.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
37.0 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

217481