Historie - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Ønsker du innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold? Det kan du få ved å studere årsstudium i historie. Historiefaget gir deg forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid.

Studiets oppbygging

Å studere fortid og samtid åpner mange dører. Historiefaget gir deg bred og allmenn kompetanse som det er behov for blant annet i skole, media og kulturarbeid. Studiet går over to semester, og gir deg innføring i den historiske utviklingen i Norge, Europa og verden, fra antikken til i dag. Du får også innføring i historiefaglig teori, metode og didaktikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsmål

Du vil opparbeide kritisk bevissthet til historie og samtid som er viktig for å forstå historiefagets særtrekk. Du vil gjennom studiet få trening i å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og fram-stillinger. Du lærer om verdenshistorien fra 500 f.Kr. til vår egen tid, samt politisk, sosial, kulturell og økonomisk historie. I tillegg vil du lære mer om hva historie er, for eksempel hvordan en historikers egne perspektiver kan påvirke vår forståelse av fortiden. Studiet gir deg også innføring i historie-fagets egen historie.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i historie, og kan inngå i en bachelor.

Karrieremuligheter

En kombinasjon av historie og andre fag kan gjøre deg kvalifisert til arbeid i skoleverket, i medieyrket og innen kulturarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

33.80 (primær)
43.30 (ordinær)

Studieplasser

47

Søknadskode (SO)

217179