Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Antikkens kultur og klassiske fag
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194459
Historie
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194481

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Historie legger vekt på å forstå fortidige mennesker som del av deres samfunn. Som bachelorstudent ved NTNU får du lære om kriger og store samfunnsendrende hendelser, men også dagligliv. Historikere er på evig jakt etter å finne svar på hvorfor og hvordan samfunn, kultur og mennesker har forandret seg og hvorfor folk har gjort som de har gjort. Bachelorstudiet i historie starter med brede oversiktsemner over norsk og internasjonal historie fra antikken til i dag. I andre del av studiet kan du velge en rekke fordypningsemner. I tillegg får du opplæring i historisk teori og metode, og i siste semester skriver du en bacheloroppgave. Tema og problemstilling kan du velge fritt med god støtte fra en veileder. I tillegg til fordypning i historie, kan du velge fordypning i antikkens kultur og klassiske fag. Her skal studentene oppnå ferdigheter i å lese, forstå og selvstendig analysere kildemateriale fra antikken. Med disse ferdighetene vil studentene få en innsikt i og kunnskap om den gresk-romerske sivilisasjonen og dens betydning for Europas kulturhistorie.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i historie

Alle utdanninger innen