Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 223513

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

6. februar 2023.

Om studiet

Bachelor i historie har som mål å gi deg eit historisk perspektiv på det mangfaldige notidssamfunnet vårt, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Du får kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid. Bachelor i histore kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid. Du får relevant kompetanse for å jobbe i ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museum). Nettstudiet i historie har det same faglege innhaldet som det vanlege campusstudiet. Det er også mogleg å ta studiet på deltid, ved å melde seg opp til kun ett emne per semester.

Undervisningsopplegg

All undervisning og innlevering av oppgåveutkast m.m. skjer i eit digitalt læringsverktøy (Canvas). Det er derfor ein føresetnad for å kunne studere ved den nettbaserte utdanninga at du er kjend med elementær internettbruk – navigering i nettlesar, bruk av diskusjonsforum og opp- og nedlasting av filer. Det blir lagt ut rettleiingar i desse teknikkane på nettet.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 513

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen