Nøkkelinformasjon

Et studium innen havteknologi gir deg kunnskap om kartlegging av havrommet og havbunnen, overvåking av tilstanden i havet og utvinning av ressurser på en bærekraftig måte.

Utdanninger

Det finnes 20 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i ingeniørfag, havbruk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 49.00 53.50
Bachelor i ingeniørfag, havteknologi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 50.10 54.20
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin- og undervannsteknologi - femårig master Master, 5 år Universitetet i Stavanger SIVING Alle Alle
Marine Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Marinteknisk drift – maskinist Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge MARTE 30.00 44.70
Marinteknisk drift – maskinist (y-vei) Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig (652903)
 • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
 • Master, teknologi, havteknologi, toårig (752905)
 • Bachelor, havbruksbiologi, treårig (651509)
 • Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå (651410)
 • Maritim høgskole, offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske sjefer (658403)
 • Master of Science, offshore technology, toårig (755226)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig (755222)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig (755223)
 • Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi (755209)
 • Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig (655215)
 • Bachelor, marinteknisk drift, treårig (655214)
 • Master of Science, marine technology, toårig (755205)
 • Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig (751424)
 • Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig (755221)
 • Master, marine insurance and risk management, 1½-årig (741902)
 • Master, teknologi, marin teknikk, femårig (755215)
 • Master, teknologi, marin teknikk, toårig (755216)
 • Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig (755227)
 • Havbruk, treårig (671108)