Geofag

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi. Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet.

Varighet

Årsstudium tar normalt 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Geofag › Geofag, andre (8569)
 • ... › Geofag › Geofysikk (8562)
 • ... › Geofag › Geologi (8561)
 • ... › Geofag › Naturgeografi (8563)
 • ... › Geofag › Geofag, andre (7569)
 • ... › Geofag › Geofysikk (7562)
 • ... › Geofag › Geologi (7561)
 • ... › Geofag › Naturgeografi (7563)
 • ... › Samfunnsgeografi › Master, samfunnsgeografi, toårig (733111)
 • ... › Geofag › Geofag, andre (6569)
 • ... › Geofag, andre › Bachelor, geofag, treårig (656906)
 • ... › Geofag › Geofysikk (6562)
 • ... › Geofag › Geologi (6561)
 • ... › Geofag › Naturgeografi (6563)
 • ... › Samfunnsgeografi › Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • ... › Samfunnsgeografi › Samfunnsgeografi, lavere nivå (633102)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arctic Geophysics Universitet og høgskole UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 42.4
Årsstudium i geografi (samlings- og nettbasert) Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.0
 • 42.7
Bachelorprogram i geovitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
Geovitenskap, retning geofysikkREALFAAlleAlle
Geovitenskap, retning geologi REALFAAlleAlle
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Geofag Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Geofysikk og klima Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 47.5
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.3
 • 32.8
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografiske informasjonssystemer Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.7
 • 53.5
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Geologi og geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Geology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 38.7
 • 50.4
Geomatikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Introduksjon til geografiske informasjonssystem og geovisualisering (GIS) Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Earth Science Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i meteorologi og oseanografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.4
 • 51.1
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 53.5
 • 54.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.0
 • 42.7
Bachelorprogram i geovitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
Geovitenskap, retning geofysikkREALFAAlleAlle
Geovitenskap, retning geologi REALFAAlleAlle
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Geofysikk og klima Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 33.3
 • 32.8
Geologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.7
 • 53.5
Geologi og geofare, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Geologi og geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 38.7
 • 50.4
Samfunnsgeografi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.4
 • 51.1
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Geofag Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Geography Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Earth Science Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i meteorologi og oseanografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 53.5
 • 54.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 42.4
Årsstudium i geografi (samlings- og nettbasert) Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Fysisk planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem) Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 47.5
Geografiske informasjonssystemer Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Introduksjon til geografiske informasjonssystem og geovisualisering (GIS) Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak