Nøkkelinformasjon

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi.

Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet. 

Utdanninger

Det er 37 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arctic Geology Årsenhet og kortere UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Arctic Geophysics Årsenhet og kortere UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Trukket Trukket
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.00 41.70
Bachelorprogram i geovitskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen
Geovitenskap, retning geologi REALFA 44.00 43.10
Geovitenskap, retning geofysikk REALFA 45.00 41.50
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen REALR2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Energi, reservoar og geovitenskap, master i realfag Master og høyere Universitetet i Stavanger
Geofag Master og høyere Universitetet i Oslo
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Geofysikk og klima Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALR2 Alle Alle
Geografi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.80 42.30
Geografi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.40 50.60
Geografiske informasjonssystemer Årsenhet og kortere Nord universitet
Geologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle
Geologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 53.00 55.40
Geologi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet REALFA Alle Alle
Geologi og geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALFA Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Geofag, andre (8569)
 • Geofysikk (8562)
 • Geologi (8561)
 • Naturgeografi (8563)
 • Geofag, andre (7569)
 • Geofysikk (7562)
 • Geologi (7561)
 • Naturgeografi (7563)
 • Master, samfunnsgeografi, toårig (733111)
 • Geofag, andre (6569)
 • Bachelor, geofag, treårig (656906)
 • Geofysikk (6562)
 • Geologi (6561)
 • Naturgeografi (6563)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Samfunnsgeografi, lavere nivå (633102)