Geofag

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi. Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet.

Varighet

Årsstudium tar normalt 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Geofag (856)
 • ... › Geofag › Geofag, andre (7569)
 • ... › Geofag › Geofysikk (7562)
 • ... › Geofag › Geologi (7561)
 • ... › Geofag › Naturgeografi (7563)
 • ... › Samfunnsgeografi › Master, samfunnsgeografi, toårig (733111)
 • ... › Geofag › Geofag, andre (6569)
 • ... › Geofag › Geofysikk (6562)
 • ... › Geofag › Geologi (6561)
 • ... › Geofag › Naturgeografi (6563)
 • ... › Samfunnsgeografi › Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • ... › Samfunnsgeografi › Samfunnsgeografi, lavere nivå (633102)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arctic Geology Universitet og høgskole UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Arctic Geophysics Universitet og høgskole UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 33.6
 • 51.9
Årsstudium i geografi Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i GIS Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografiske informasjonssystemer (GIS)Generell studiekompetanseAlle49.3
Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid Generell studiekompetanseOppgis ikke54.3
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i geomatikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.4
 • 44.3
Bachelorprogram i geovitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
Geovitenskap, retning geofysikkREALR2AlleAlle
Geovitenskap, retning geologi REALR2AlleAlle
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Geofag (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.4
 • 50.8
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 37.8
 • 42.5
Geografiske informasjonssystemer Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.2
 • 52.0
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi og geofare, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Geologi og geografi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Geology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 37.4
 • 47.4
Geomatikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Earth Science Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Meteorology and Oceanography Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsgeografi - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.0
 • 53.2
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.4
 • 52.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i geomatikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.4
 • 44.3
Bachelorprogram i geovitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
Geovitenskap, retning geofysikkREALR2AlleAlle
Geovitenskap, retning geologi REALR2AlleAlle
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 37.8
 • 42.5
Geologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.2
 • 52.0
Geologi og geofare, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Geologi og geografi (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • Alle
 • Alle
Geomatikk Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 37.4
 • 47.4
Samfunnsgeografi - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 45.0
 • 53.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Geofag (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geomatikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Earth Science Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Meteorology and Oceanography Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.4
 • 52.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i geografi Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 33.6
 • 51.9
Årsstudium i GIS Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Geografiske informasjonssystemer (GIS)Generell studiekompetanseAlle49.3
Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid Generell studiekompetanseOppgis ikke54.3
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.4
 • 50.8
Geografiske informasjonssystemer Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak