Nøkkelinformasjon

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi.

Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet. 

Utdanninger

Det finnes 40 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arctic Geology Lavere nivå UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Arctic Geophysics Lavere nivå UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Arctic Geophysics Lavere nivå UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Arctic Geophysics Lavere nivå UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i geografi Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i geologi og geofare Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet REALFA Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 37.00 41.70
Bachelorprogram i geovitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
Geovitenskap, retning geofysikk REALFA 45.00 41.50
Geovitenskap, retning geologi REALFA 44.00 43.10
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger HING Alle Alle
Geofag Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Geofarar og klimaendringar Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geofysikk og klima Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo REALR2 Alle Alle
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 38.80 42.30
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 44.40 50.60
Geografiske informasjonssystemer Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Geofag, andre (8569)
 • Geofysikk (8562)
 • Geologi (8561)
 • Naturgeografi (8563)
 • Geofag, andre (7569)
 • Geofysikk (7562)
 • Geologi (7561)
 • Naturgeografi (7563)
 • Master, samfunnsgeografi, toårig (733111)
 • Geofag, andre (6569)
 • Bachelor, geofag, treårig (656906)
 • Geofysikk (6562)
 • Geologi (6561)
 • Naturgeografi (6563)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Samfunnsgeografi, lavere nivå (633102)