Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningene kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker ytterligere fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det finnes 24 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter stigende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse 36.20 43.20
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern (deltid) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 34.60 47.70
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 41.30 46.00
Barnevern - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 44.30 51.20
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Barnevern, Harstad Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, Harstad Generell studiekompetanse 34.50 42.20
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 32.00 41.80
Barnevern Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 39.20 47.30
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse 41.30 47.10

  • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
  • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
  • Master, barnevern, toårig (762106)
  • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
  • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
  • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
  • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
  • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
  • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)