Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det er 30 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS 37.90 43.80
Bachelor i barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 39.00 43.80
Vurdering av barnets beste Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bachelorstudium i barnevern Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 42.50 49.30
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.80 50.90
Master i barnevernsarbeid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialt arbeid - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 45.90 49.40
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Barnevern - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 35.40 43.30
Videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevernsarbeid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevernsarbeid, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevern Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevern, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, heltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Sosialt arbeid - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)