Barnevern

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningene kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker ytterligere fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav og lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Sosialfag › Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • ... › Sosialfag › Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • ... › Sosialfag › Master, barnevern, toårig (762106)
 • ... › Sosialfag › Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • ... › Sosialfag › Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • ... › Sosialfag › Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • ... › Sosialfag › Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • ... › Sosialfag › Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • ... › Sosialfag › Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 38.4
 • 44.3
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 39.0
 • 45.0
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 45.5
 • 49.4
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 41.3
 • 47.1
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.3
 • 46.0
Barnevern (deltid) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 32.0
 • 41.8
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
BarnevernGenerell studiekompetanse44.351.2
Barnevern, deltid BVDELokalt opptak
Barnevern - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern i et flerkulturelt samfunn Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 39.2
 • 47.3
Barnevern, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 38.4
 • 43.9
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern, deltid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 36.2
 • 43.2
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 38.4
 • 44.3
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 39.0
 • 45.0
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 45.5
 • 49.4
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 41.3
 • 47.1
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.3
 • 46.0
Barnevern (deltid) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 32.0
 • 41.8
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
BarnevernGenerell studiekompetanse44.351.2
Barnevern, deltid BVDELokalt opptak
Barnevern i et flerkulturelt samfunn Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 39.2
 • 47.3
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 38.4
 • 43.9
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 36.2
 • 43.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern, deltid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak