Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningene kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker ytterligere fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det finnes 22 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 38.40 43.90
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 39.00 45.00
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse 38.40 44.30
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 39.20 47.30
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 44.30 51.20
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 41.30 46.00
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse 36.20 43.20

  • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
  • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
  • Master, barnevern, toårig (762106)
  • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
  • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
  • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
  • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
  • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
  • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
  • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)