Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanning er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker mer fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det er 32 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS 41.80 46.90
Bachelor i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS 38.50 44.40
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 45.90 49.40
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 42.50 49.30
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 39.00 43.80
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 40.90 47.80
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 35.80 43.00
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 35.40 43.30
Barnevern - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 44.80 50.90
Barnevern - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 42.50 47.00
Barnevern (sosialfag) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Barnevern, 5-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder GENS 45.50 49.30
Barnevernsarbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Barnevernsarbeid, masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Master i barnevern Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevern, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i barnevernsarbeid Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i barnevernsarbeid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)