Nøkkelinformasjon

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningene kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker ytterligere fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Utdanninger

Det finnes 26 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 39.00 43.80
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 41.80 46.90
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse 38.50 44.40
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 45.90 49.40
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse 42.50 49.30
Barnevern Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 40.90 47.80
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 44.80 50.90
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Barnevern, Harstad Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, Harstad Generell studiekompetanse 35.80 43.00
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse 35.40 43.30
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 42.50 47.00
Barnevern (sosialfag) - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, 5-årig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 45.50 49.30
Beslutninger og tiltak i barnevernet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Høyere nivå Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialfag - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • Master, barnevern, toårig (762106)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Master, barnevern, femårig (762112)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)