Barnevern

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Barnevernspedagogutdanningen er en treårig bachelorutdanning i barnevern. Sentrale emner i barnevernsutdanninger er ofte aktivitetsfag, etikk, juss, pedagogikk, psykologi og samfunnsfag.

Utdanningene kvalifiserer til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet lærer du å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov.

Dersom du etter bachelorgraden ønsker ytterligere fordypning kan for eksempel master i sosialt arbeid eller psykisk helsearbeid være alternativer.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Sosialfag › Ph.d.-program, sosialt arbeid (862102)
 • ... › Sosialfag › Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid (762102)
 • ... › Sosialfag › Master, barnevern, toårig (762106)
 • ... › Sosialfag › Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • ... › Sosialfag › Bachelor, barnevern, treårig (662117)
 • ... › Sosialfag › Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig (662118)
 • ... › Sosialfag › Barnevernslinje ved sosialskole, toårig (662103)
 • ... › Sosialfag › Barnevernspedagogutdanning, treårig (662102)
 • ... › Sosialfag › Barnevernsutdanning, lavere nivå (662101)
 • ... › Sosialfag › Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 33.0
 • 40.0
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.9
 • 47.5
Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn Bachelor, 3 år Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 37.7
 • 45.1
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnevernspedagogutdanning, deltidBVDE42.2
Barnevernspedagogutdanning Generell studiekompetanse43.850.5
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.3
 • 45.6
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 38.3
 • 43.5
Barnevern (deltid) - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 31.9
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Barnevern - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 35.2
 • 40.5
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern, deltid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnevern Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sosialt arbeid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 33.7
 • 39.0
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i barnevern Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 33.0
 • 40.0
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.9
 • 47.5
Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn Bachelor, 3 år Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 37.7
 • 45.1
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus
Barnevernspedagogutdanning, deltidBVDE42.2
Barnevernspedagogutdanning Generell studiekompetanse43.850.5
Bachelorstudium i barnevern Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 39.3
 • 45.6
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 38.3
 • 43.5
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 31.9
Barnevern - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Barnevern, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 35.2
 • 40.5
Sosialt arbeid, barnevernspedagog Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 33.7
 • 39.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Barnevern (deltid) - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern, deltid Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnevern Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i sosialt arbeid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Sosialt arbeid - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak