Kvalitetssikret av Apotekforeningen 08. november 2022

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøytar har ein bachelorgrad i farmasi og rettleiar kundar i bruk av legemiddel, ekspederer reseptar, og gir råd til kundar i apotek.

Arbeidsoppgaver

Som reseptarfarmasøyt har du ein treårig bachelorgrad i farmasi. Ein reseptarfarmasøyt har inngåande kunnskap om legemiddel. Blant anna om korleis dei lagast, korleis dei verkar på kroppen og korleis legemiddel brukast til å førebygge og behandle sjukdom.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein reseptarfarmasøyt:

  • rettleie og informere om legemiddel og riktig bruk av desse
  • ekspedere reseptar
  • ansvar for service og kundekontakt
  • produsere legemiddel

Som reseptarfarmasøyt arbeider du gjerne i tett samarbeid med apotekteknikarar og anna helsepersonell.

Reseptarfarmasøyt er ein beskytta tittel, og for å jobbe på apotek og sjukehus må du ha autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Hvor jobber reseptarfarmasøytar ?

Dei fleste reseptarfarmasøytar jobbar i eit apotek. Du kan også jobbe i farmasøytisk industri, grossistverksemd, offentlege kontrollorgan og innan undervising og forsking.

Intervjuer

En kvinne i mørk genser med mørkt hår, fotografert innendørs

Reseptarfarmasøyt

Kristin Olsen Dahl

– Jeg føler meg privilegert som får lov til å ta del i kundene sin helse, sier Kristin.

Viktige egenskaper

Som reseptarfarmasøyt bør du like å arbeida med menneske. Reseptarfarmasøytar er helsepersonell og mykje i kontakt med ulike typar menneske, og derfor er det viktig å kunne kommunisere godt. Du bør òg ha ein interesse for realfag, vere serviceinnstilt og nøyaktig. 

Lønn

Utdanning

Reseptarfarmasøytutdanninga er eit treårig høgskolestudium. Når du fullfører studiet får du ekspedisjonsrett for legemiddel i apotek.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta master i farmasi for å bli provisorfarmasøyt.

De vanligste jobbene blant reseptarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 669932 - Reseptarutdanning, treårig
  • 669911 - Reseptarutdanning, 2½-årig
  • 6662 - Reseptarfag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med reseptarfarmasøytar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3228102 - FARMASØYT (RESEPTARUTDANNET)
  • 3228101 - RESEPTAR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.