Kvalitetssikret av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening 04. januar 2023

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Arbeidsoppgaver

Som møbeldesignar har du ansvaret for å forme møblar og anna interiør. Du tar omsyn til både fysiske og emosjonelle behov.

Møbeldesignarane har spesialkunnskap om ideutvikling, formgiving, konstruksjon, ergonomi og materiale. For å finne ut kva som er rett design til eit prosjekt må du bruke mykje tid på planlegging og utprøving, og du må ta omsyn til estetiske, funksjonelle og økonomiske forhold.

Tittelen møbeldesignar er ikkje verna, men møbeldesignarar med tittelen "møbeldesignar MNIL" er medlemmar av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). For å bli tatt opp i NIL må du ha ei mastergrad. 

Hvor jobber møbeldesignarar ?

Ein møbeldesignar jobbar ofte som sjølvstendig næringsdrivande. Han baserer seg på enkeltoppdrag for industriar eller interiørprosjekt. Nokre bedrifter har møbeldesignarar som er fast tilsett.

Intervjuer

Portrett av Sverre Uhnger som designer møbler.

Møbeldesigner

Sverre Uhnger

– Det høres ut som en klisje, men jeg må si at skapergleden er den største med yrket mitt. Å se ideen bli noe håndfast og å være fornøyd med resultatet, gir en stor glede og følelse av mestring.

Viktige egenskaper

Ein møbeldesignar bør vere kreativ og praktisk anlagt. Du må ha evna til å sjå kva som fungerer både estetisk og funksjonelt. I tillegg må du vere i stand til å kommunisere effektivt med kundar og produsentar.

Lønn

Utdanning

Det finst tilbod om høgare utdanning innan møbeldesign i Noreg. Du kan også ta utdanning i utlandet.

Oversikt over studiestader i Noreg

Opptakskrav
Generell studiekompetanse, i tillegg til opptaksprøver. Det kan hjelpe med utdanning eller praksis frå nærskylde fag som til dømes snikkarfaget.

Etter- og vidareutdanning
Som medlem av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL) kan du mellom anna søke stipend til vidareutvikling.

De som jobber som møbeldesignarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant møbeldesignarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig
  • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
  • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med møbeldesignarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3471141 - PRODUKTUTVIKLER (MØBLER)
  • 2141116 - MØBELDESIGNER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.