Kvalitetssikret av 06. februar 2019

Meklar

Meklarar hjelper til med forhandling og rådgiving mellom kjøparar og seljarar. Meklarar er også med på å løyse konfliktar mellom partar.

Arbeidsoppgaver

Meklarar arbeider som regel med kjøp, sal, leie eller formidling av eigedom, kapital eller andre salsvarer og tenester. 

Les meir om:

Mekling kan også vere å mekle i konfliktar mellom til dømes ektepar, ueinige naboar og liknande.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med meklarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3429108 - KRAFTMEGLER
 • 3422112 - MEGLER (SPEDISJON)
 • 3421108 - VAREMEGLER
 • 3421107 - FLYMEGLER
 • 3421106 - OLJEKONTRAKTMEGLER
 • 3421103 - HANDELSMEGLER
 • 3421102 - RÅVAREMEGLER
 • 3421101 - SKIPSMEGLER
 • 3419136 - PROSJEKTMEGLER (SALG OG MARKEDSFØRING)
 • 3418109 - SJEFSMEGLER (BANK)
 • 3418107 - KUNDEMEGLER (BANK)
 • 3415136 - BILMEGLER (ENGROSALG)
 • 3413106 - MEGLER/EIENDOMSMEGLER
 • 3413104 - STATSAUTORISERT EIENDOMSMEGLER
 • 3413103 - EIENDOMSMEGLERKANDIDAT
 • 3412140 - FORSIKRINGSMEGLER
 • 3411128 - MEGLERASSISTENT (AKSJEMEGLING)
 • 3411125 - FAGKONSULENT (FINANS)
 • 3411118 - FORMUESFORVALTER
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 3411115 - KUNDEKONSULENT (MEGLING)
 • 3411114 - FINANSKONSULENT (MEGLING)
 • 3411113 - VERDIPAPIRMEGLER
 • 3411112 - VALUTAMEGLER
 • 3411111 - OPSJONSMEGLER
 • 3411110 - BEVILLINGSINNEHAVER (FONDSMEGLER)
 • 3411109 - BØRSMEGLER
 • 3411105 - FINANSMEGLER
 • 3411104 - OBLIGASJONSMEGLER
 • 3411103 - MEGLER (FINANS)
 • 3411102 - FONDSMEGLER
 • 3411101 - AKSJEMEGLER

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.