Kvalitetssikret av Fagforbundet - yrkesseksjon helse og sosial 30. april 2021

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Arbeidsoppgaver

Tenesta heimehjelp kallast no for praktisk bistand. 

Som heimehjelp gir du praktisk bistand til menneske som treng hjelp til å meistra dagleglivet, på grunn av alder, sjukdom eller spesielle behov. 

Vanlege arbeidsoppgåver for heimehjelp:

  • reingjering
  • matlaging
  • innkjøp
  • vask av klede
  • i tillegg kan heimehjelpa gi omsorg og hjelpa til med personleg stell.


Hensikta med heimehjelp er at brukarane skal klara å bu i sin eigen heim, sjølv om dei har behov for hjelp til ulike gjeremål. Brukarmedverknad og behovet til brukarane er sentralt i alt omsorgsarbeid.

Det er ein flytande overgang mellom oppgåvene som heimehjelp og heimesjukepleie utfører, med tanke på personleg stell. Det er òg nær overgang til helsefagarbeidar og personleg assistent. Medan helsefagarbeidaren har fagbrev, er heimehjelp og personleg assistent ofte tilsette utan formell kompetanse i helsefag. 

Du kan rekna med å jobba turnus.

Hvor jobber heimehjelparar ?

Heimehjelpa jobbar heime hjå folk, og er tilsett i kommunen eller i ei privat bedrift.

Intervjuer

Portrett av hjemmehjelp Lill Finstad i Moss kommune.

Hjemmehjelp

Lill Marion Finberg

I jobben som hjemmehjelp møter Lill Marion mange koselige mennesker, som av ulike årsaker trenger praktisk hjelp i hjemmet.

Viktige egenskaper

Som heimehjelp må du vere glad i menneske. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise omsyn og respekt. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Lønn

Utdanning

I dag er det inga formell utdanning for å bli hjemmehjelp, men relevant fagbrev kan krevjast. Ofte vert det kravd førarkort klasse B.

De som jobber som heimehjelparar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med heimehjelparar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5133107 - ASSISTENT (HJEMMEHJELP)
  • 5133106 - SONELEDER (HJEMMEHJELP)
  • 5133104 - DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP)
  • 5133103 - HJEMMEHJELPSLEDER
  • 5133101 - HJEMMEHJELPER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.