Kvalitetssikret av Fagforbundet - yrkesseksjon helse og sosial 30. april 2021

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Arbeidsoppgaver

Tenesta heimehjelp kallast no for praktisk bistand. 

Som heimehjelp gir du praktisk bistand til menneske som treng hjelp til å meistra dagleglivet, på grunn av alder, sjukdom eller spesielle behov. 

Vanlege arbeidsoppgåver for heimehjelp:

 • reingjering
 • matlaging
 • innkjøp
 • vask av klede
 • i tillegg kan heimehjelpa gi omsorg og hjelpa til med personleg stell.


Hensikta med heimehjelp er at brukarane skal klara å bu i sin eigen heim, sjølv om dei har behov for hjelp til ulike gjeremål. Brukarmedverknad og behovet til brukarane er sentralt i alt omsorgsarbeid.

Det er ein flytande overgang mellom oppgåvene som heimehjelp og heimesjukepleie utfører, med tanke på personleg stell. Det er òg nær overgang til helsefagarbeidar og personleg assistent. Medan helsefagarbeidaren har fagbrev, er heimehjelp og personleg assistent ofte tilsette utan formell kompetanse i helsefag. 

Du kan rekna med å jobba turnus.

Hvor jobber heimehjelparar?

Heimehjelpa jobbar heime hjå folk, og er tilsett i kommunen eller i ei privat bedrift.

Intervjuer

Portrett av hjemmehjelp Lill Finstad i Moss kommune.

Hjemmehjelp

Lill Marion Finberg

I jobben som hjemmehjelp møter Lill Marion mange koselige mennesker, som av ulike årsaker trenger praktisk hjelp i hjemmet.

Viktige egenskaper

Som heimehjelp må du vere glad i menneske. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise omsyn og respekt. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Lønn

Utdanning

I dag er det inga formell utdanning for å bli hjemmehjelp, men relevant fagbrev kan krevjast. Ofte vert det kravd førarkort klasse B.

De som jobber som heimehjelparar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Bedrifter med heimehjelparar

 • 5133101 - HJEMMEHJELPER
 • 5133107 - ASSISTENT (HJEMMEHJELP)
 • 5133106 - SONELEDER (HJEMMEHJELP)
 • 5133104 - DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP)
 • 5133103 - HJEMMEHJELPSLEDER
 • 5133102 - HJEMMEHJELPSFORMIDLER
 • 1228112 - DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELPSTJENESTEN)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.