Hvorfor valgte du dette yrket?

– Etter at jeg hadde fått mitt andre barn, og perioden med barselpenger var over, trengte jeg en jobb. På den tiden fikk man barselpenger i bare tre måneder. Dette kom litt bardust på meg, jeg trodde jeg hadde mer tid og var snar med å spørre rundt etter arbeid. Ryktet havnet hos en i kommunen, som hadde med hjemmehjelpene å gjøre. Jeg ble ringt opp derfra og fikk tilbud om jobb.

Først jobbet jeg 10 måneder i hjemmesykepleien, deretter gikk jeg over til å være hjemmehjelp. Dette var i 1993 og siden har jeg jobbet der.

Jeg var fra før av vant med å pleie for eldre mennesker, da begge mine foreldre hadde hatt en sykeperiode. Arbeidserfaring hadde jeg også, men fra andre yrker.

Image
Hjemmehjelp Lill Finberg på vei ut til en av brukerne.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Om morgenen henter jeg bilnøkler og telefon på kontoret. På telefonen står det hvem jeg skal til, og hva jeg skal gjøre hos dem. De fleste brukerne kjenner jeg godt fra før av, men noen ganger er jeg vikar hos ukjente folk.

Hjemme hos brukerne støvsuger jeg, vasker gulv og bad. Hos noen tørker jeg støv og vasker opp også. Det er litt forskjellig hva folk trenger hjelp til, men det er rengjøring jobben i hovedsak dreier seg om. Alle brukerne har vedtak på hva de har krav på av praktisk hjelp hjemme, og det er jeg som gjør denne jobben. En del av brukerne har også besøk av hjemmesykepleie.

Hos noen hender det jeg smører litt mat også. Det er ikke noe jeg må gjøre, men når de er sultne, så kan jeg ikke bare se på. Jeg tar meg også tid til å prate med folk innimellom rengjøringen. Det er veldig forskjellig hvor stort behov brukerne har for å skravle, og hva de vil skravle om. Noen ganger snakker de om ting som plager dem. Som oftest går det i ren hverdagsprat. Jeg har taushetsplikt. Alt vi snakker om blir mellom oss.

Hver dag er jeg hos tre forskjellige brukere og der er mellom 1,5 og 2 timer.

Brukerne er av ulike årsaker avhengige av hjelp i hjemmet, mange fordi de er gamle. Den eldste jeg hjelper er hele 102 år! Andre årsaker til behov for hjelp kan være demens, psykiatri eller en fysisk sykdom. Brukerne er i alle aldre.

Hva kreves for å kunne jobbe i dette yrket?

– Yrket krever ingen utdannelse. Av mine kollegaer er det kun én som har fagbrev. Det du trenger, er de rette egenskapene. Det er en fordel med sertifikat, vi kjører jo rundt til flere steder hver dag. Har du ikke lappen, kan du likevel sitte på med andre.

Dette er også til dels en fysisk jobb. Yrket krever at du har helse til å holde på med rengjøring, flere timer hver dag. Selv trener jeg ved siden av jobben. Det er viktig å holde seg i form.

Nå er jeg 67 år og har ikke tenkt å gå av med pensjon enda.

Hvem passer dette yrket ikke for?

– Mye av arbeidsdagen går med til rengjøring. Jobben krever at du har god nok helse til dette.

Du må også generelt like å møte folk, være hjelpsom og lett kunne prate om det brukerne har behov for. Jeg synes også det er viktig å kunne klare å være seg selv, i møte med folk.

Hva liker du beste ved yrket ditt?

– Jeg liker rett og slett arbeidsoppgavene i seg selv. Jeg synes det er hyggelig å møte så mange koselige og blide mennesker. Jobben min er givende. Dessuten har jeg veldig gode kollegaer.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Jeg liker ikke å tørke støv eller å stryke klær. Det siste gjør jeg veldig lite av.

Image
Hjemmehjelp Lill Finstad i Moss kommune er innom kontoret om morgenen for å hente nøkler og beskrivelse av dagens arbeidsoppgaver.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må være glad i eldre, og kunne snakke lett med folk. Mange liker å fortelle om gamle dager, og noen trenger å snakke om plager. Og så man må kunne bli med på en prat om helt hverdagslige ting.

Denne jobben kan du gjerne ha om du kommer rett fra skolen. Hvis du har lært litt hjemme om husarbeid og har de rette personlige egenskapene, så kan du gjøre denne jobben, og glede deg til å stå opp hver morgen.

Hvilke andre muligheter har du innenfor yrket?

– Du kan også jobbe i institusjoner der folk trenger praktisk hjelp.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- For en ufaglært, som de fleste er hos oss, starter årslønnen på 302 900 kroner. For en ansatt med 16 års ansiennitet er årslønnen på 406 500 kroner. Så er det lønnshopp innimellom der, etter antall år.

Hva er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Det er gode sjanser for å få jobb. Mange må riktignok jobbe som vikar en god stund, før de blir fast ansatt.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Denne jobben kan du gjerne ha om du kommer rett fra skolen.
Yrket krever at du har helse til å holde på med rengjøring, flere timer hver dag.
Jobben min er ikke stressende, men givende og koselig.