Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.
Yrkesskildring

Tollar

favoritt ikon

Som tollar kan du mellom anna arbeide med å kontrollere reisande og reisegods, eller køyretøy og båtar.

Som tollar sørger du for at inn- og utførte varar blir deklarert korrekt. Tollarar kontrollerer grensepasseringar, varetransport, reisande og reisegodssendingar. Dette gjer ein mellom anna for å hindre ulovleg import og eksport av varer. Som tollar arbeider du òg med å rekne ut toll og avgifter, og ser til at desse blir innbetalte til rett tid.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein tollar er:

  • kontrollere passasjerar, varetransport og reisegods
  • kontrollere køyretøy og båtar
  • rettleie næringslivet og privatpersonar om toll
  • gi opplæring og undervising
  • gjere etterretning og sakshandsaming

Tollarar kan også vere med på å aksjonere saman med Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Nokre få tollarar blir etter kvart hundeførarar. Desse har hundane buande heime hjå seg, og brukar dei kvar dag i kontrollarbeid. 

Du må rekne med å måtte jobbe turnus dersom du jobbar i grensekontrollen. 

Kvar arbeider tollarar?

Tolletaten er ein etat under Finansdepartementet. Tollarar jobbar i tollregionene, blant anna ved grenseovergangar, hamner og flyplassar rundt omkring i Noreg.

Personlege eigenskapar

Du bør vere sjølvstendig, fleksibel og imøtekommande. Det er også ein fordel om du er reflektert, tar initiativ, har integritet og sterke evner både munnleg og skriftleg i norsk og engelsk. Det er også ein fordel om du kan andre språk. Du må vere nøyaktig, vaken og lovlydig.

Utdanning

For å bli tollar må du søkje på ei stilling som tollaraspirant. Stillingane blir vanlegvis utlyst to gongar i året. Utdanninga tek 2,5 år og er lønna. Den teoretiske opplæringa vil finne stad ved kompetansesenteret i Oslo, medan praksisen finn stad i regionen der du er tilsett. Dersom du kjem frå andre stadar enn Oslo, sørger Tolletaten for bustad under teoriopplæringa.

Etter at du er ferdig med utdanninga har du pliktteneste i 22 månadar som tollinspektør. 

Les meir om tollarutdanninga

Opptakskrav
Les om opptakskrava hos Tollvesenet sin nettside under "Hva må til for å bli tollaspirant?".

Kva jobbar tollerutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toller
Heltid
Alle sektorer
1 210 personer
554 personer
656 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 330 kr
38 040 kr
40 480 kr
471 960 kr
456 480 kr
485 760 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 470 kr
38 060 kr
40 750 kr
473 640 kr
456 720 kr
489 000 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 710 kr
38 580 kr
40 660 kr
476 520 kr
462 960 kr
487 920 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 420 kr
39 120 kr
41 510 kr
485 040 kr
469 440 kr
498 120 kr
Toller
Statlig
1 250 personer
590 personer
660 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 330 kr
38 040 kr
40 510 kr
471 960 kr
456 480 kr
486 120 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 460 kr
38 040 kr
40 770 kr
473 520 kr
456 480 kr
489 240 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 720 kr
38 570 kr
40 720 kr
476 640 kr
462 840 kr
488 640 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 380 kr
39 060 kr
41 530 kr
484 560 kr
468 720 kr
498 360 kr
Toller
Heltid
Statlig
1 186 personer
538 personer
648 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 330 kr
38 060 kr
40 520 kr
471 960 kr
456 720 kr
486 240 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 470 kr
38 080 kr
40 780 kr
473 640 kr
456 960 kr
489 360 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 740 kr
38 580 kr
40 710 kr
476 880 kr
462 960 kr
488 520 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 420 kr
39 090 kr
41 530 kr
485 040 kr
469 080 kr
498 360 kr
Toller
Alle sektorer
1 278 personer
608 personer
670 personer
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 300 kr
38 040 kr
40 470 kr
471 600 kr
456 480 kr
485 640 kr
Ca 243 kr
Ca 235 kr
Ca 250 kr
39 430 kr
38 040 kr
40 730 kr
473 160 kr
456 480 kr
488 760 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 690 kr
38 570 kr
40 690 kr
476 280 kr
462 840 kr
488 280 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 380 kr
39 080 kr
41 530 kr
484 560 kr
468 960 kr
498 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold