Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte å bli toller fordi jeg ønsket en spennende arbeidshverdag hvor jeg samtidig bidrar til samfunnet. Jeg synes tolleryrket er veldig givende.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag for meg begynner tidlig, gjerne rundt kl. 07.00. Den består av store mengder post og gods, og tempoet er høyt. Her, på Norges største postterminal, får vi inn alt av utenlandsk post sendt til mottakere bosatt i Norge. I løpet av arbeidsdagen får man god trim i form av fysisk arbeid, da det er mye manuell tømming av post, sekker og bur, samt mentale utfordringer, gjennom røntgen av store mengder post.

Selv om jeg hovedsakelig jobber med post vil det alltid være muligheter for andre arbeidsoppgaver, hospiteringer eller samarbeidsaksjoner internt i Tolletaten. Fra tid til annen, og ved behov, hjelper vi til ved andre lokasjoner i Tolletaten.

En klassisk arbeidsdag i Tolletaten er en dag hvor man aldri helt vet hva slags utfordringer og oppgaver man møter. Ingen dager er like.    

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- For å kunne bli toller må man inneha de kvalifikasjonene Tolletaten ber om ved utlysning av aspirant stillingene. Da tenker jeg hovedsakelig på generell studiekompetanse som er dagens minimum, men dette kan endre seg fra opptak til opptak. Foreløpig er det ingen krav om høyere utdanning for å bli tatt opp som tollaspirant.

Da jeg begynte som tollaspirant og min tollerutdanning hadde jeg lang erfaring fra salgsbransjen, hvor det var høyt fokus på kommunikasjon med mennesker. Å kommunisere er noe av det viktigste en toller gjør – hver eneste dag. Videre hadde jeg med meg en bachelorgrad i bagasjen, men som ikke var utslagsgivende for ansettelsen. Likevel kan det være en fordel å ha med seg noe akademisk utdanning om man ønsker å klatre opp til en lederstilling etterhvert.

Videre, kan det være en fordel å kunne ett ekstra språk i tillegg til norsk og engelsk. Det aller viktigste er at man tåler en trøkk, kan kommunisere, er utadvendt, nysgjerrig og opptrer med respekt ovenfor menneskene man møter.

Hvem passer ikke for dette yrket?

– Som toller vil man havne opp i ubehagelige situasjoner fra tid til annen, spesielt knyttet opp mot kontroll av de reisende. Tollerutdanningen gir deg gode verktøy til å kunne håndtere slike situasjoner, men det er fullt så viktig at man reflekterer litt over dette før man søker seg til å bli toller.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med å være toller er allsidigheten dette yrket gir meg, samtidig som jeg kan spesialisere meg i et spesielt fagfelt hvis jeg ønsker det. Tolletaten har mange arbeidsoppgaver, blant annet kontroll av post, gods, kjøretøy, container, fartøy, fly og mer. Det er stor sannsynlighet at jeg vil komme borti de fleste av disse kontrollformene selv om jeg for tiden jobber med post og gods.

Det er veldig motiverende å vite at man har en arbeidsplass med så mange spennende oppgaver. Personlig elsker jeg å «jakte» beslag og finne ut av ting. Det gir meg en god følelse.

Hva liker du minst med yrket ditt

– Det jeg liker minst med jobben min er at det fra tid til annen kan det oppstå saker der jeg er uenig med selve lovverket. Av og til føler jeg at lovverket kan være til fordel for de kriminelle.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å jobbe som toller bør du være engasjert, nysgjerrig, proaktiv, utadvendt, tåle fysisk arbeid, kunne kommunisere med mennesker og kanskje utstråle en sunn dose autoritet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det vil alltid dukke opp muligheter internt i Tolletaten. Man starter som regel som «vanlig» toller og etter hvert som man har opparbeidet seg erfaring kan det være naturlig å ta et nytt steg i form av nye utfordringer og oppgaver. Det kan være å bli hundefører eller tankdykker.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

*Redaksjonell anmerking: Fra høsten 2021 gjelder ikke lenger aspirantordningen og heller ikke plikttjenesten. Utdanningen omgjøres til en vanlig bachelorgrad som kvalifiserer deg til å jobbe som toller eller med varekontroll og logistikk. Les mer om utdanningen

– For å bli toller må man søke en aspirantstilling. En tollaspirant er en toller under utdanning, hvor utdanningsløpet går over to og ett halvt år. En tollaspirant får lønn under utdanning og tjener fra kr 303.800,- per år.*

Etter endt utdanning har man 22 måneders plikttjeneste og man vil kunne jobbe selvstendig som tollinspektør. En tollinspektør tjener fra kr. 371.800,-pr. år. I tillegg kommer turnustillegg dersom stillingen er i en turnusordning.*

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Tolleryrket er veldig populært. Ut ifra søkermengden er det kun en liten andel som får muligheten til å bli tollere. Kullene varierer ofte fra 10–30 aspiranter per år og antall innsendte søknader på disse stillingene kan fort være over 1000 stykker.*

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Å kommunisere er noe av det viktigste en toller gjør – hver eneste dag.
En klassisk arbeidsdag i Tolletaten er en dag hvor man aldri helt vet hva slags utfordringer og oppgaver man møter.