Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.
Yrkesskildring

­Prest

favoritt ikon

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Prest er tittelen på ein person som leiar dei kirkelege ritual og handlingar i ei kyrkje. I Noreg jobbar prestar flest i Den norske kyrkja. Mange andre trussamfunn bruker gjerne tittelen pastor i staden for prest.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein prest:

  • førebu og halde gudstenester
  • kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd
  • samtaler med menneske som skal gifte seg, døype barna sine eller ha konfirmantførebuing
  • ha tillitsfulle samtaler/sjelesorg med menneske i ulike livssituasjonar
  • administrative oppgåver/kontorarbeid og møte i forskjellige råd og utval

Soknepresten leier kyrkjetenestene i eit sokn eller i ein kyrkjelyd, og har ofte plass i kyrkjelydsrådet. Ein sokneprest tilsettast av bispedømmerådet. Dei andre prestane i kyrkjelyden, som er administrativt underlagt soknepresten, kallast oftast kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel ein sjukehusprest eller ein fengselsprest, har varierte arbeidsoppgåver etter behov. Sjelesorg for brukarar, pårørande og tilsette er ein vesentleg del av jobben. Institusjonsprestane held også gudstenester og kirkelege handlingar. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehandtering, og jobbar også tverrfagleg i team med andre tilsette på institusjonane.

Kvar arbeider prestar?

Ein prest arbeider som kyrkjelydsprest i ein av dei rundt 1280 kyrkjelyd i Den norske kyrkja. Som prest kan du også jobbe i utdanningsinstitusjonar, fengsel, Forsvaret eller på sjukehus. I tillegg kan du arbeide utanlands i ei sjømannskyrkje.

Vanlege stillingstitlar er prost, sokneprest, kapellan, sjømannsprest, institusjonsprest, prostiprest, seniorprest, misjonsprest, domprost og biskop. 

Personlege eigenskapar

Ein prest arbeider med menneske, det kan vere nokon som skal døype sine barn, gifte seg eller nokon som har fått ein dødsbodskap. Det inneber at ein prest møter med menneske i kjensleladde situasjonar. Det betyr at presten må vere flink til å lytte, skape tillit, ha evne til å tolke situasjonar, formidle bodskap, ha evne til innleving og vere omsorgsfull.

Ein prest må ha eit personleg forhold til kyrkja og hennar bodskap.

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, ei så kalla cand.theol.-grad og eit praktisk teologisk seminar. Dette er ei utdanning på seks år. Utdanninga gir til saman 360 studiepoeng.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar teologar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Prest
Heltid
Alle sektorer
1 896 personer
620 personer
1 276 personer
Ca 332 kr
Ca 325 kr
Ca 335 kr
53 720 kr
52 680 kr
54 350 kr
644 640 kr
632 160 kr
652 200 kr
Ca 332 kr
Ca 325 kr
Ca 335 kr
53 970 kr
53 340 kr
54 350 kr
647 640 kr
640 080 kr
652 200 kr
Ca 325 kr
Ca 324 kr
Ca 326 kr
52 660 kr
52 440 kr
52 760 kr
631 920 kr
629 280 kr
633 120 kr
Ca 325 kr
Ca 324 kr
Ca 326 kr
53 630 kr
53 450 kr
53 710 kr
643 560 kr
641 400 kr
644 520 kr
Prest
Deltid
Alle sektorer
623 personer
233 personer
390 personer
Ca 280 kr
Ca 290 kr
Ca 275 kr
45 390 kr
46 990 kr
44 510 kr
544 680 kr
563 880 kr
534 120 kr
Ca 280 kr
Ca 290 kr
Ca 275 kr
45 390 kr
46 990 kr
44 510 kr
544 680 kr
563 880 kr
534 120 kr
Ca 291 kr
Ca 300 kr
Ca 285 kr
47 090 kr
48 570 kr
46 150 kr
565 080 kr
582 840 kr
553 800 kr
Ca 291 kr
Ca 300 kr
Ca 285 kr
47 310 kr
48 900 kr
46 300 kr
567 720 kr
586 800 kr
555 600 kr
Prest
Heltid
Kommunal
175 personer
107 personer
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 310 kr
45 160 kr
555 720 kr
541 920 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 310 kr
45 160 kr
555 720 kr
541 920 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
Ca
45 770 kr
44 850 kr
549 240 kr
538 200 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
Ca
45 770 kr
44 850 kr
549 240 kr
538 200 kr
Prest
Heltid
Privat
499 personer
421 personer
Ca 276 kr
Ca
Ca 279 kr
44 690 kr
45 210 kr
536 280 kr
542 520 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca 279 kr
44 690 kr
45 210 kr
536 280 kr
542 520 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 278 kr
44 800 kr
44 960 kr
537 600 kr
539 520 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 278 kr
44 880 kr
45 020 kr
538 560 kr
540 240 kr
Prest
Deltid
Privat
383 personer
282 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 261 kr
42 150 kr
42 310 kr
505 800 kr
507 720 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 261 kr
42 150 kr
42 310 kr
505 800 kr
507 720 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 269 kr
43 200 kr
43 580 kr
518 400 kr
522 960 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 269 kr
43 230 kr
43 590 kr
518 760 kr
523 080 kr
Prest
Heltid
Statlig
1 222 personer
435 personer
787 personer
Ca 351 kr
Ca 345 kr
Ca 354 kr
56 850 kr
55 960 kr
57 350 kr
682 200 kr
671 520 kr
688 200 kr
Ca 351 kr
Ca 345 kr
Ca 354 kr
58 230 kr
57 230 kr
58 790 kr
698 760 kr
686 760 kr
705 480 kr
Ca 351 kr
Ca 345 kr
Ca 354 kr
56 850 kr
55 840 kr
57 410 kr
682 200 kr
670 080 kr
688 920 kr
Ca 351 kr
Ca 345 kr
Ca 354 kr
58 330 kr
57 240 kr
58 930 kr
699 960 kr
686 880 kr
707 160 kr
Prest
Deltid
Statlig
177 personer
Ca 333 kr
Ca
Ca
53 890 kr
646 680 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca
53 990 kr
647 880 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca
54 480 kr
653 760 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca
55 150 kr
661 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bårebukett ved gravferd

Gravferds­konsulent

Ein gravferds­konsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferds­konsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Familierådgiver

Familie­rådgiver

En familie­rådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

Personlig assistent hjelper med å sette på plass oppvasken

Personlig assistent

En personlig assistent hjelper mennesker med daglige gjøremål og aktiviteter, og bistår slik at brukeren kan delta i fritidsaktiviteter eller jobb.

Illustrasjonsbilde av en menighetspedagog som underviser barn.

Menighets­pedagog

En menighets­pedagog underviser i kirken.