Bilete
Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Yrkesbeskrivelse

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Geologar undersøker mineral, fossil, bergarter og anna jordmasse frå jordoverflata og frå jordas indre. 

Mange geologar arbeider med å finne fram til ulike mineral og metall som kan vere nyttige eller verdifulle som til dømes koparmalm eller diamantar. Geologar arbeider også med å kartlegge førekomstar av olje og gass, eller dei jobbar med miljø og klima.

Vanlege arbeidsoppgåver for geologar:

 • undersøke ulike lag av jorda for å finne førekomstar av nyttige stoff
 • planlegge og rettleie utvinninga av olje, gass, mineral og metall
 • studere vulkansk aktivitet
 • forske på den fysiske utviklinga til jorda heilt frå byrjinga
 • undersøke og analysere botnforholda i havet
 • forske på jordskjelv og kontinentalplater
 • lage grunnlag for kartdata
 • avdekkje forureina sediment (lag)

Hvor jobber geologar ?

Geologar kan jobbe i ingeniør- og konsulentbedrifter, som forskarar og lærarar ved universitet og høgskolar eller i offentlege etatar som Statens vegvesen eller Kartverket. Som geolog kan du også jobbe i oljebransjen eller innanfor gruvenæringa.

Personlige egenskaper

For å bli geolog må du vere nysgjerrig og analytisk. Du bør vere interessert i prosessane og fenomena i jorda. Du må også like å jobbe saman med andre fagpersonar.

Utdanning

Hva jobber geologiutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 8561 - Geologi
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756101 - Cand.real.-utdanning, geologi
 • 756103 - Cand.scient.-utdanning, geologi
 • 756199 - Geologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 756106 - Master of Science, geologi, toårig
 • 756107 - Master, geologi, toårig

Bedrifter

Geolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2114117 - FELTARBEIDERE (GEOLOGISKE UNDERSØKELSER)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114102 - GEOLOG
 • 2114111 - PETROLEUMSGEOLOG
 • 2114115 - GEOMATIKER
 • 2114116 - OPERASJONSGEOLOG

Sist kvalitetsikret den 11. april 2019, av Norsk olje og gass