Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.
Yrkesskildring

Fengselsbetjent

favoritt ikon

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Målet med arbeidet til ein fengselsbetjent er å motverke nye straffbare handlingar ved å gjere opphaldet i fengselet meiningsfullt, tankevekkande og rehabiliterande for dei dømde. Som fengselsbetjent skal du også legge til rette for ulike program som skal bidra til meistring og bevisstgjering, og organisere aktivitetar og sosiale arrangement.

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tryggande for samfunnet og som motverkar straffbare handlingar. Det skal leggjast til rette for at lovbrytarar kan gjere ein egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Fengselsbetjenten møter mange ulike typar menneske. Nokre er skuldige i alvorlege kriminelle handlingar, medan andre slit med psykiske problem eller åtferdsvanskar av ulik art. Du må derfor vere førebudd på arbeidsdagar der sikkerheit, grensesetting og konfliktløysing står sentralt.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til mognad og det å vere personleg egna, og inneber myndigheitsutøving og makt over menneske i ein vanskeleg situasjon. Samtidig krevjast det grunnleggande gode haldningar og verdiar, og trua på at menneske kan forandre sitt handlingsmønster.

Kvar arbeider fengselsbetjentar?

Som fengselsbetjent er du tilsett i eit fengsel og jobbar der. Det kan vere ein lukka anstalt, eller ein anstalt med open soning. Fengselsbetjentar jobbar også i friomsorgen med elektronisk kontroll (fotlenkesoning).

Personlege eigenskapar

Som fengselsbetjent må du vere ansvarsbevisst og kunne jobbe sjølvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne takle krisesituasjonar, truslar og fysisk risiko.

 

Utdanning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdannar fengselsbetjentar i Noreg. Utdanningsløpet er toårig.

Utdanninga er lønna. Ein er forplikta til eitt år teneste ved eit eller fleire fengsel. Søknadsfristen for opptak blir kunngjord på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finst ei rekke opptakskrav for å bli aspirant:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • du må vere 20 år eller eldre
  • plettfri vandel
  • førarkort klasse B
  • god fysisk og psykisk helse
  • bestått funksjonstest med styrkeøvingar og uthaldsprøve

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fengselsbetjent
Deltid
Alle sektorer
834 personer
364 personer
470 personer
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 140 kr
32 110 kr
32 370 kr
385 680 kr
385 320 kr
388 440 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 350 kr
32 280 kr
32 610 kr
388 200 kr
387 360 kr
391 320 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
35 180 kr
34 890 kr
35 410 kr
422 160 kr
418 680 kr
424 920 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
35 880 kr
35 430 kr
36 230 kr
430 560 kr
425 160 kr
434 760 kr
Fengselsbetjent
Heltid
Alle sektorer
3 514 personer
1 376 personer
2 138 personer
Ca 263 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
42 610 kr
41 630 kr
43 210 kr
511 320 kr
499 560 kr
518 520 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
41 860 kr
43 750 kr
516 240 kr
502 320 kr
525 000 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
41 220 kr
39 870 kr
42 090 kr
494 640 kr
478 440 kr
505 080 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
42 320 kr
40 700 kr
43 370 kr
507 840 kr
488 400 kr
520 440 kr
Fengselsbetjent
Statlig
4 342 personer
1 739 personer
2 603 personer
Ca 259 kr
Ca 253 kr
Ca 263 kr
42 020 kr
40 980 kr
42 670 kr
504 240 kr
491 760 kr
512 040 kr
Ca 259 kr
Ca 253 kr
Ca 263 kr
42 390 kr
41 200 kr
43 160 kr
508 680 kr
494 400 kr
517 920 kr
Ca 250 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 450 kr
39 150 kr
41 310 kr
485 400 kr
469 800 kr
495 720 kr
Ca 250 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
41 500 kr
39 940 kr
42 540 kr
498 000 kr
479 280 kr
510 480 kr
Fengselsbetjent
Deltid
Statlig
832 personer
364 personer
468 personer
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 140 kr
32 110 kr
32 350 kr
385 680 kr
385 320 kr
388 200 kr
Ca 198 kr
Ca 198 kr
Ca 200 kr
32 350 kr
32 280 kr
32 590 kr
388 200 kr
387 360 kr
391 080 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
35 170 kr
34 890 kr
35 390 kr
422 040 kr
418 680 kr
424 680 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
35 870 kr
35 430 kr
36 220 kr
430 440 kr
425 160 kr
434 640 kr
Fengselsbetjent
Heltid
Statlig
3 510 personer
1 375 personer
2 135 personer
Ca 263 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
42 610 kr
41 630 kr
43 210 kr
511 320 kr
499 560 kr
518 520 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
41 860 kr
43 750 kr
516 240 kr
502 320 kr
525 000 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
41 220 kr
39 860 kr
42 100 kr
494 640 kr
478 320 kr
505 200 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
42 330 kr
40 690 kr
43 380 kr
507 960 kr
488 280 kr
520 560 kr
Fengselsbetjent
Alle sektorer
4 348 personer
1 740 personer
2 608 personer
Ca 259 kr
Ca 253 kr
Ca 263 kr
42 020 kr
40 980 kr
42 670 kr
504 240 kr
491 760 kr
512 040 kr
Ca 259 kr
Ca 253 kr
Ca 263 kr
42 390 kr
41 200 kr
43 160 kr
508 680 kr
494 400 kr
517 920 kr
Ca 250 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
40 450 kr
39 160 kr
41 300 kr
485 400 kr
469 920 kr
495 600 kr
Ca 250 kr
Ca 242 kr
Ca 255 kr
41 500 kr
39 950 kr
42 530 kr
498 000 kr
479 400 kr
510 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold