Bilete
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Yrkesbeskrivelse

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Som dataelektronikar installerer, driftar og held du ved like alt frå multimedieutstyr til luftovervakingsradarar, alt etter kva fagfelt du vel å spesialisere deg i.

Vanlege arbeidsoppgåver for dataelektronikaren:

 • bruke og handsame PC-utstyr og programvare
 • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typar elektronisk utstyr og system
 • jobbe med sikkerheit og kommunikasjon
 • søke etter feil og rette feil
 • rettleie i val og bruk av utstyr og system

Som dataelektronikar kan du bli kvalifisert som reparatør av elektromedisinsk utstyr. Det krev eigen godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). 

Yrket blei tidlegare omtala som serviceelektronikar, og har likskapar med produksjonselektronikaren.

Hvor jobber dataelektronikarar ?

Som dataelektronikar kan du jobbe i både små og store bedrifter i dei fleste bransjar. Du kan vere tilsett som dataansvarleg i ei lita bedrift, eller tilhøyre ei større IT-avdeling i ei stor bedrift. Du kan også vere tilsett i eit firma som tilbyr datatekniske tenester, vere leidd inn som konsulent, eller vere sjølvstendig næringsdrivande.

Personlige egenskaper

Som dataelektronikar må du interessere deg for teknologi og utviklinga av han. Du må arbeide effektivt, vere nøye med sikkerheit og flink til å sjå løysingar på problem. Elles må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

Med fagbrev i dataelektronikarfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Hva jobber dataelektronikarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Dataelektronikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)

Sist kvalitetssikret den 11. juni 2019, av EL og IT Forbundet, Abelia