Dataelektroniker hjelper noen over skype
Yrkesskildring

Dataelektronikar

favoritt ikon

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Som dataelektronikar installerer, driftar og held du ved like alt frå multimedieutstyr til luftovervakingsradarar, alt etter kva fagfelt du vel å spesialisere deg i.

Vanlege arbeidsoppgåver for dataelektronikaren:

  • bruke og handsame PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typar elektronisk utstyr og system
  • jobbe med sikkerheit og kommunikasjon
  • søke etter feil og rette feil
  • rettleie i val og bruk av utstyr og system

Som dataelektronikar kan du bli kvalifisert som reparatør av elektromedisinsk utstyr. Det krev eigen godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). 

Yrket blei tidlegare omtala som serviceelektronikar, og har likskapar med produksjonselektronikaren.

Kvar arbeider dataelektronikarar?

Som dataelektronikar kan du jobbe i både små og store bedrifter i dei fleste bransjar. Du kan vere tilsett som dataansvarleg i ei lita bedrift, eller tilhøyre ei større IT-avdeling i ei stor bedrift. Du kan også vere tilsett i eit firma som tilbyr datatekniske tenester, vere leidd inn som konsulent, eller vere sjølvstendig næringsdrivande.

Personlege eigenskapar

Som dataelektronikar må du interessere deg for teknologi og utviklinga av han. Du må arbeide effektivt, vere nøye med sikkerheit og flink til å sjå løysingar på problem. Elles må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i dataelektronikarfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar dataelektronikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Serviceelektroniker
Heltid
Alle sektorer
1 368 personer
133 personer
1 235 personer
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
39 650 kr
43 890 kr
39 200 kr
475 800 kr
526 680 kr
470 400 kr
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
43 890 kr
39 710 kr
480 720 kr
526 680 kr
476 520 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
43 010 kr
46 990 kr
42 580 kr
516 120 kr
563 880 kr
510 960 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
45 010 kr
47 970 kr
44 680 kr
540 120 kr
575 640 kr
536 160 kr
Serviceelektroniker
Deltid
Alle sektorer
107 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 720 kr
464 640 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 790 kr
465 480 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 470 kr
497 640 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
42 140 kr
505 680 kr
Serviceelektroniker
Heltid
Privat
1 364 personer
131 personer
1 233 personer
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
39 650 kr
43 890 kr
39 200 kr
475 800 kr
526 680 kr
470 400 kr
Ca 245 kr
Ca 271 kr
Ca 242 kr
40 060 kr
43 890 kr
39 710 kr
480 720 kr
526 680 kr
476 520 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
43 010 kr
47 040 kr
42 580 kr
516 120 kr
564 480 kr
510 960 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
Ca 263 kr
45 010 kr
48 020 kr
44 690 kr
540 120 kr
576 240 kr
536 280 kr
Serviceelektroniker
Deltid
Privat
107 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 720 kr
464 640 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca
38 790 kr
465 480 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 470 kr
497 640 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
42 140 kr
505 680 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du svært gode kunnskapar om data­teknologi.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.