Dataelektroniker i arbeid.
Yrkesskildring

Data­elektroniker

favoritt ikon

Dataelektronikaren installerer, driftar og vedlikeheld elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Som dataelektronikar installerer, driftar og held ved like du alt frå multimedieutstyr til luftovervakingsradarar, alt etter kva fagfelt du vel å spesialisere deg i.

Vanlege arbeidsoppgåver for dataelektronikaren:

  • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typar elektronisk utstyr og system
  • jobbe med sikkerheit og kommunikasjon
  • søke etter feil og rette feil
  • rettleie i val og bruk av utstyr og system

Som dataelektroniker kan du bli kvalifisert som reparatør av elektromedisinsk utstyr. Det krev egen godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). 

Yrket blei tidlegare omtala som serviceelektronikar, og har likskapsteikn med produksjonselektronikaren.

Kvar arbeider dataelektronikarar?

Som dataelektronikar kan du jobbe i både små og store bedrifter i dei fleste bransjar. Du kan vere tilsett som dataansvarleg i ei lita bedrift, eller tilhøyre ei større IT-avdeling i ei stor bedrift. Du kan også vere tilsett i eit firma som tilbyr datatekniske tenester, vere leidd inn som konsulent, eller vere sjølvstendig næringsdrivande.

Personlege eigenskapar

Som dataelektronikar må du interessere deg for teknologi og utviklinga av han. Du må arbeide effektivt, vere nøye med sikkerheit og flink til å sjå løysingar på problem. Elles må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Med fagbrev i dataelektronikerfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar dataelektronikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for dataelektronikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Serviceelektroniker
Deltid
Alle sektorer
111 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 110 kr
469 320 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 110 kr
469 320 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 560 kr
486 720 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
41 470 kr
497 640 kr
Serviceelektroniker
Heltid
Alle sektorer
1 356 personer
120 personer
1 236 personer
Ca 235 kr
Ca 265 kr
Ca 233 kr
38 060 kr
42 890 kr
37 720 kr
456 720 kr
514 680 kr
452 640 kr
Ca 235 kr
Ca 265 kr
Ca 233 kr
38 340 kr
42 890 kr
38 090 kr
460 080 kr
514 680 kr
457 080 kr
Ca 254 kr
Ca 281 kr
Ca 251 kr
41 100 kr
45 490 kr
40 680 kr
493 200 kr
545 880 kr
488 160 kr
Ca 254 kr
Ca 281 kr
Ca 251 kr
42 770 kr
46 330 kr
42 430 kr
513 240 kr
555 960 kr
509 160 kr
Serviceelektroniker
Privat
1 465 personer
136 personer
1 329 personer
Ca 235 kr
Ca 264 kr
Ca 233 kr
38 150 kr
42 770 kr
37 760 kr
457 800 kr
513 240 kr
453 120 kr
Ca 235 kr
Ca 264 kr
Ca 233 kr
38 410 kr
42 770 kr
38 090 kr
460 920 kr
513 240 kr
457 080 kr
Ca 254 kr
Ca 280 kr
Ca 251 kr
41 100 kr
45 300 kr
40 670 kr
493 200 kr
543 600 kr
488 040 kr
Ca 254 kr
Ca 280 kr
Ca 251 kr
42 730 kr
46 090 kr
42 390 kr
512 760 kr
553 080 kr
508 680 kr
Serviceelektroniker
Deltid
Privat
111 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 110 kr
469 320 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 110 kr
469 320 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
40 560 kr
486 720 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca
41 470 kr
497 640 kr
Serviceelektroniker
Heltid
Privat
1 354 personer
120 personer
1 234 personer
Ca 235 kr
Ca 265 kr
Ca 233 kr
38 060 kr
42 890 kr
37 730 kr
456 720 kr
514 680 kr
452 760 kr
Ca 235 kr
Ca 265 kr
Ca 233 kr
38 350 kr
42 890 kr
38 100 kr
460 200 kr
514 680 kr
457 200 kr
Ca 254 kr
Ca 281 kr
Ca 251 kr
41 120 kr
45 490 kr
40 700 kr
493 440 kr
545 880 kr
488 400 kr
Ca 254 kr
Ca 281 kr
Ca 251 kr
42 790 kr
46 330 kr
42 450 kr
513 480 kr
555 960 kr
509 400 kr
Serviceelektroniker
Alle sektorer
1 467 personer
136 personer
1 331 personer
Ca 235 kr
Ca 264 kr
Ca 233 kr
38 140 kr
42 770 kr
37 760 kr
457 680 kr
513 240 kr
453 120 kr
Ca 235 kr
Ca 264 kr
Ca 233 kr
38 400 kr
42 770 kr
38 090 kr
460 800 kr
513 240 kr
457 080 kr
Ca 254 kr
Ca 280 kr
Ca 251 kr
41 070 kr
45 300 kr
40 650 kr
492 840 kr
543 600 kr
487 800 kr
Ca 254 kr
Ca 280 kr
Ca 251 kr
42 700 kr
46 090 kr
42 360 kr
512 400 kr
553 080 kr
508 320 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

IT-administrator framfor datamaskin

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Mann tester spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel. Som speldesignar må du vere teknisk og kreativ, i tillegg til analytisk – for å setje seg inn i kva spel kjøparane ønsker.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Nettverkstekniker justerer kabel.

Nettverks­tekniker

Ein nettverks­teknikar feilsøkar, driftar og forbetrar datanettverk.