Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte studiet materialer, energi og nanoteknologi fordi jeg syntes fysikk og kjemi var kjempespennende, og jeg var veldig fascinert av realfag . Jeg valgte dette yrket fordi jeg ønsket å bidra til økt interesse for realfag for elever i den norske skolen, slik jeg selv opplevde på skolen og da jeg tok utdanningen min. Det er ikke et mål at alle skal studere realfag , men det er et mål at alle skal ha en viss kunnskap om realfag . Kun da kan man ta del i for eksempel klimadebatten. Uten realfag er det vanskelig å skjønne hva den egentlig går ut på, og vi må vi starte med god realfagsundervisning tidlig.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det er ingen vanlig arbeidsdag for meg. Jobben min er å undervise lærere, og på den måten når jeg årlig ut til 15 000–20 000 elever årlig. Jeg jobber mye med lærere som er med i noe som kalles for Lektor 2-ordningen ved Naturfagssenteret. Her har jeg blant annet samlinger med lærere rundt omkring i landet, og samarbeider med bedrifter. Da reiser jeg rundt og møter folk i hele Norge.

Jeg jobber også med å utvikle ressurser til lærere som gjør det enklere for dem å undervise på en god måte, og det er noe vi på Naturfagssenteret kontinuerlig jobber med. Andre dager kan jeg jobbe med å samle inn data og skrive en vitenskapelig artikkel, svare på e-poster og jobbe med spørreundersøkelser som vi sender ut.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ha litt tallforståelse, for jeg har for eksempel budsjettansvar for 12 millioner kroner i året. Du må også ha god kjennskap til hvordan den norske skolen fungerer og hvordan det norske skolesystemet er. I tillegg må du like å snakke foran mange mennesker, og like å drive med formidling.

Hvem passer ikke dette yrket til?

­– Hvis du ikke er interessert i undervisning og hvordan man får til god realfagsundervisning, er ikke en jobb ved Naturfagsenteret noe for deg. Ei heller hvis du ikke liker å drive med formidling eller er redd for å snakke foran mange mennesker.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg får jobbe med mange ulike ting. Jeg får reise rundt i landet vårt og treffe ulike mennesker på ulike steder, og jeg får drive med vitenskapelig arbeid og formidling. At jeg bidrar til realfagsmotivasjon og interesse blant norske elever liker jeg veldig godt, og det er det viktigste jeg driver med i jobben. Når jeg leser svar fra elever i spørreundersøkelser hvor de sier at de har blitt inspirert, så er det veldig morsomt å drive med det jeg gjør.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er jo direkte knyttet til yrket mitt, men når folk ikke leser det som står i e-posten blir jeg litt oppgitt.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Til folk som er interessert i å gjøre en forskjell i undervisningen til elevene rundt omkring i landet vårt. Du må ville at undervisningen skal bli så god som mulig i naturfag og realfagene, og du må være glad i å jobbe med formidling. Om du liker å drive med forskning er det også mulig å kombinere det i dette yrket.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Rundt 500-600 000 i året. Men det er avhengig av ansiennitet , og om man har en doktorgrad eller ikke.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Hos oss har vi ansatt en del nye folk i det siste, så det er gode sjanser for en jobb.

– Det jeg liker aller best er å kunne bidra til realfagsmotivasjon hos elevene.
– Når jeg leser svar fra elever i spørreundersøkelser hvor de sier at de har blitt inspirert så er det veldig morsomt å drive med det jeg gjør.