Prosjektleder

– Å løse problemer er noe av det kjekkeste jeg vet med å være prosjektleder, forteller Endre Rieber Sommersten.
Portrettbilde av prosjektleder Endre Rieber Sommersten
Endre Rieber Sommersten, 41 år
Prosjektleder
Deloitte
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Den viktigste egenskapen i denne jobben er å ha gode kommunikasjonsevner. På et team har man flere mennesker samlet, med ulike ting de er opptatt av. Som prosjektleder skal man få disse menneskene til å jobbe sammen på best mulig måte. »
― Endre Rieber Sommersten
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 10.03.2022
«Den viktigste egenskapen i denne jobben er å ha gode kommunikasjonsevner. På et team har man flere mennesker samlet, med ulike ting de er opptatt av. Som prosjektleder skal man få disse menneskene til å jobbe sammen på best mulig måte. »
― Endre Rieber Sommersten
«Prosjektleder er ikke en spesifikk utdanning, men det finnes ulike kurs og sertifiseringer man kan ta innen prosjektledelse.»
― Endre Rieber Sommersten

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er egentlig utdannet medisinsk fysiker. Da jeg tok doktorgrad, jobbet jeg på samme prosjekt i fem år. Jeg kjente at jeg ble litt lei av å jobbe med det samme over lengre tid og kom frem til at jeg trengte å gjøre noe helt nytt.

Konsulentbransjen virket interessant og spennende, og tilfeldigheter gjorde at jeg begynte her i Deloitte. Her er prosjekter fellesnevneren i alt vi gjør, og det ga mening å spesialisere meg i prosjektledelse. På den måten fikk jeg glede av å prøve meg på forskjellige prosjekter i mange forskjellige bransjer og selskaper. Jeg syntes det var og er veldig kjekt å sette meg inn i nye problemstillinger og det å ha stor variasjon i arbeidshverdagen. Som prosjektleder jobber man på et prosjekt i en begrenset periode.

Image
Prosjektleder Endre Rieber Sommersten sitter ved et møtebord og forbereder seg til et møte. Foran seg på bordet har han en pc og en høytaler. I bakgrunnen er det panoramavinduer ut mot en by.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Noe av det som kjennetegner prosjekter, er at det er veldig lite standard og typisk. En dag kan starte med at jeg prøver å få oversikt over hva som må skje i dag, hvilke oppgaver jeg har og hva jeg eventuelt trenger å forberede til møter jeg skal ha. Videre består dagen ofte av møter med prosjektgrupper og arbeidsgrupper der jeg leder møtene. Utover dette er det også en del dokumentasjon, oppfølging og administrative oppgaver. Det kan være oppdatering av planer og risikovurderinger.

Prosjektene jeg jobber med er ofte knyttet til teknologi, som for eksempel å sette opp et datavarehus. Et datavarehus er et informasjonslager der man samler informasjon fra ulike systemer, som for eksempel kundesystem, økonomisystem, driftssystem og lignende. Informasjonen samles og oppdateres hele tiden slik at det kan lages rapporter som alltid inneholder ferske tall. Det kan for eksempel være snakk om et system som viser salg slik at selskap kan ha informasjon om hvordan butikken går. 

I jobben som prosjektleder bruker jeg ikke så mye av fysiker-bakgrunnen min, men jeg bruker mye problemløser-egenskapene som jeg tilegnet meg under doktorgraden. Å løse problemer er jo også noe av det kjekkeste jeg vet med å være prosjektleder.

Det varierer litt hvor mange prosjekt jeg er på samtidig. Jeg synes to prosjekter som løper samtidig er ideelt, men det hender at det kan være opptil fire prosjekter på en gang. Tre eller fire helt forskjellige prosjekter er svært krevende å lede, så da går det ganske varmt. På prosjektene jeg jobber med er jeg ofte eneste representant fra Deloitte, selv om vi vanligvis jobber to eller flere sammen.

Som prosjektleder har jeg  en veldig fleksibel arbeidsdag. Utover møter som avtales med kunde og prosjekt- og arbeidsgruppene, styrer jeg arbeidsdagen selv. Noen dager kan jeg ta meg fri noen timer midt på dagen og heller jobbe på kvelden.

Hva kreves for å kunne jobbe som prosjektleder?

– Prosjektleder er ikke en spesifikk utdanning, men det finnes ulike kurs og sertifiseringer man kan ta innen prosjektledelse. Et eksempel på dette er Prince2-sertifiseringen, en internasjonal sertifisering innen prosjektledelse, eller Scrum master-sertifisering som fokuserer på smidig prosjektgjennomføring. Mange tar også prosjektledelse som et fag under studieløpet.

Kommunikasjon er på mange måter essensen i jobben som prosjektleder. Det å kunne uttrykke seg klart, å kunne forstå når du har alle detaljer på plass, og når du ikke har det er viktig. Man må kunne etterspørre detaljer, ikke være redd for å stille spørsmål eller følge opp noe som er uklart.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Den viktigste egenskapen i denne jobben er å ha gode kommunikasjonsevner. På et team har man flere mennesker samlet, med ulike ting de er opptatt av. Som prosjektleder skal man få disse menneskene til å jobbe sammen på best mulig måte. Å forstå seg på team og samhandling mellom mennesker blir dermed en viktig del av den jobben. Man må også kunne være ydmyk og ikke sitte rundt bordet å «vite best selv». Menneskene i teamet har trolig mye mer kunnskap om sitt fagfelt enn deg og det er viktig å gi rom for at folk kan dele den kunnskapen. 

I en lederrolle er det å se mennesker og kunne styre og avklare forventninger en viktig del av jobben. Å like å jobbe med mennesker blir naturligvis en fordel som prosjektleder. Det er nok også en fordel å være strukturert og organisert i denne jobben. Det må også nevnes at det er bra å kunne sette seg inn i problemstillinger på et overordnet nivå og se en helhet i prosjektene man jobber på.

Når det gjelder hvem som ikke passer til å bli prosjektleder, er det ikke noe spesielt som hindrer folk å jobbe som dette. Det eneste må være dersom man ikke liker å jobbe på en datamaskin siden det er en vesentlig del av jobben som prosjektleder.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med å være prosjektleder er nok problemløsningen jeg hele tiden står overfor og den variasjonen man får. Jeg liker også veldig godt fleksibiliteten yrket gir meg. Teamledelse og å se positive resultater, er også veldig fine sider ved jobben min. Jeg liker veldig godt at man får til noe nyttig sammen. Vi skal tross alt gi verdi til kunden, og det er veldig kjekt å se at det man gjør nytter. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er nok administreringen av prosjektene. En del av jobben går ut på å dokumentere, lage styringsdokumenter og planer. Jeg er veldig glad i tenke- og problemløsnings-delen av jobben, men å få ned all planlegging i dokumenter og presentasjoner er jeg mindre glad i. Vi bruker mye diagrammer og planer, som for eksempel skal kommunisere en tidslinje og en beskrivelse av hvordan vi skal løse prosjektet. Der kan det være mye detaljer som hele tiden krever oppfølging.

Image
Prosjektleder Endre Rieber Sommersten sitter med ryggen til og jobber med PC-skjerm ved et møtebord.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste virksomheter har fra tid til annen behov for ledelse av prosjekter. Enten har man egne ansatte for å lede prosjekter, eller så leier man inn prosjektledere. Har man god prosjektleder-bakgrunn, vil man kunne jobbe i veldig mange bransjer.

Hva kan man forvente i lønn som prosjektleder?

– Jeg vil kanskje tro at lønnen varierer et sted mellom 500.000 kr til 1.000.000 kr i året. Dette har fagforeninger som Tekna, NITO eller lignende bedre oversikt over.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror at det er relativt bra sjanser om dagen. Det er mange prosjekter som pågår, og mange virksomheter og bransjer man kan jobbe i. Sånn sett er det en god bredde i yrket. Det hjelper å ha innsikt og fagkunnskap i den bransjen eller industrien man søker jobb i, som igjen kanskje gjør at man snevrer inn sjansene noe. Men dersom man har bakgrunn i prosjektledelse, kan man absolutt lede prosjekter i andre bransjer enn den man har fagkunnskap i.