Image
Plastikkirurg
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Plastikkirurg

Som plastikkirurg hjelper du pasienter med å få tilbake normalt utseende og funksjon etter operasjoner, skader eller misdannelser. Du kan også utføre kosmetisk kirurgi for å endre folks utseende av estetiske grunner.

En plastikkirurg er en lege som har spesialisert seg på det medisinske fagfeltet plastikkirurgi. Plastikkirurgiske inngrep kan gjøres som rekonstruksjon etter skader, sykdommer eller medfødte misdannelser eller av kosmetiske grunner. Under utdannelsen som plastikkirurg lærer en både rekonstruktive og kosmetiske teknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en rekonstruktiv plastikkirurg:

  • bygge opp igjen funksjonen eller bedre utseende til mennesker som har fått skader, sykdom, har hatt andre operasjoner eller er født med misdannelser
  • gjennomføre alt fra mindre operasjoner og lokalbedøvelse, til store kompliserte inngrep

Vanlige arbeidsoppgaver for en kosmetisk plastikkirurg:

  • behandle friske mennesker som ønsker å forandre på kroppen sin, og vanligvis ikke mennesker med skade eller sykdom
  • fjerne for eksempel hud, fettvev eller endre på utseendet i ansiktet

Plastikkirurger behandler pasienter i alle aldre. Det er også vanlig at de samarbeider tett med andre opererende spesialiteter, som for eksempel øre-nese-halsspesialist, nevrokirurg og ortoped, gastrokirurg og gynekolog. Plastikkirurger kan også hjelpe til med undervisning av annet personale.

Hvor jobber plastikkirurger ?

Som rekonstruktiv plastikkirurg jobber du vanligvis på offentlige sykehus ved plastikkirurgiske avdelinger eller i spesialstillinger ved andre sykehus.

Dersom du jobber med kosmetisk kirurgi, jobber du som regel på private klinikker. Mange plastikkirurger er selvstendig næringsdrivende og driver egen privatpraksis.

Personlige egenskaper

Som plastikkirurg er du interessert i å hjelpe mennesker. Du bør være flink til å lytte, og like å løse utfordringer som du møter i kontakt med pasienter. I alle kirurgiske fag er det en fordel å være fingernem og ha teknisk innsikt. Som plastikkirurg er det også en fordel å ha også godt utviklet romsans og estetisk sans.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs

Bedrifter

Plastikkirurg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221108 - KIRURG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 16. november 2022, av Norsk plastikkirurgisk forening