Hvorfor valgte du dette yrket?

– Siden jeg var liten har jeg elsket å skape. Opp gjennom årene har det vært mange prosjekter. Derfor ønsket jeg også et yrke der jeg kunne være kreativ, og ha muligheten til å lage noe. I første omgang ble det ikke noe av det, men etter at jeg måtte omskolere meg på grunn av helsemessige årsaker, dukket muligheten opp igjen. Jeg har behov for å være en del i bevegelse i løpet av arbeidsdagen, og det får man som møbeltapetserer. Jobben er egentlig selvregulerende sånn sett. Jeg fikk i første omgang jobbe noen uker her på møbelavdelingen. Etter kort tid fikk jeg begynne som lærling , og tok svenneprøven som privatist .

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Her på møbelavdelingen tar vi imot møbler og puter for omtrekking, stopping og enkle reparasjoner. Arbeidsdagene blir i utgangspunktet styrt av kundene, etter hva slags oppdrag de kommer med. Vi tar på oss mange typer jobber, alt fra scootertrekk til trekk til båt, campingvogner, gamle ørelappstoler, sofaer og spisestuemøbler. Når vi mottar et møbel må vi først konferere med kunden hva de ønsker. Jeg gir innspill på valg av stoff og innmat, og gir et prisoverslag på grunnlag av det. Prisen kan ha forbehold, i tilfelle det viser seg at jobben blir mer omfattende enn antatt. Før vi går i gang med omtrekking av møbelet tar jeg bilder av møbelet, så jeg lettere husker hvordan den skal bygges opp igjen. Når møbelet strippes for stoff og stopping, tar jeg vare på det gamle trekket, som brukes som mal for nytt trekk. Deretter starter jobben med å klippe, sy, eventuelt lage ny stopping og få på plass nytt trekk. En del av syingen foregår på maskin, men mye gjøres også for hånd. Ved skader på treverket på møbelet, gjør vi kun enklere reparasjoner her. Større restaurering og skader må tas av en møbelsnekker. Ettersom Prima er en attføringsbedrift, er jeg også veileder for de som har arbeidspraksis hos oss.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Utdanningen er to år på videregående skole på møbeltapetsererfag, og to år lærlingtid før man går opp til svenneprøve . Det er også mulig å gjøre som jeg gjorde, begynne direkte som lærling og gå opp som privatist . Da må man samtidig få tatt de nødvendige fagene som trengs. Generelt må en møbeltapetserer være kreativ. Det er jo også et håndverksyrke, så det er også viktig at man er hendt og har gode ferdigheter i håndarbeid.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer nok ikke for dem som ikke er praktisk anlagt.

Image
Lisens
1

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best det å skape. Lage gull av gråstein. Det kommer mange vrak hit, men med en restaurering kan møbelet vare i 50 nye år.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er ingenting jeg ikke liker.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å være møbeltapetserer passer for dem som har en følelse for å skape. Det tror jeg ligger i kroppen hos noen. En møbeltapetserer må også være tålmodig. Her kan det bli en del pirk-arbeid, og da bør man ikke bli utålmodig. Å trekke opp et møbel tar mange timer. For eksempel er svenneprøven til en møbeltapetserer å trekke opp en ørelappstol. Det har det vært i mange år. Oppgaven er beregnet til 75 timer. Det kan høres mye ut, men det trenger man.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste møbeltapetserere jobber på møbelverksted. Mange driver for seg selv, på små verksted med kanskje bare én ansatt. Det kan også være mulig å jobbe på en møbelfabrikk, men det blir en litt annen måte å jobbe på. Her i Trondheim kjenner jeg også til at teatret har en møbeltapetserer ansatt hos seg.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Altfor lite! Møbeltapetserer er ikke et høyt lønnet yrke. Kanskje er vi for få og for spredt til å få organisert oss og stått på kravene. Selv med svennebrev og med tillegg som arbeidsleder er lønna fortsatt under 400.000 kroner i årslønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er veldig vanskelig å få jobb som møbeltapetserer. Selv representerer jeg nok en solskinnshistorie, og har gått rett ut i jobb etter at jeg var ferdig utdannet, men det er ingen selvfølge. Dette er ikke et yrke som garanterer jobb. Om du er dyktig, så kan nok det være en god døråpner.


Tekst: Eva Hilde Murvold

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Dette er ikke et yrke som garanterer jobb, men at du er dyktig kan nok det være en god døråpner.
Utdanningen er to år på videregående skole på møbeltapetsererfag, og to år lærlingtid før man går opp til svenneprøve.