Megler tar en person i hånda.
Yrkesbeskrivelse

Megler

favoritt ikon

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.

Meglere arbeider som regel med kjøp, salg, leie eller formidling av eiendom, kapital eller andre salgsvarer eller tjenester. Det kan også være å megle i konflikter mellom for eksempel ektepar, uenige naboer og lignende.

Les mer om:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Deltid
Alle sektorer
410 personer
172 personer
238 personer
Ca 283 kr
Ca 270 kr
Ca 324 kr
45 880 kr
43 750 kr
52 460 kr
550 560 kr
525 000 kr
629 520 kr
Ca 283 kr
Ca 270 kr
Ca 324 kr
45 880 kr
43 750 kr
52 460 kr
550 560 kr
525 000 kr
629 520 kr
Ca 333 kr
Ca 287 kr
Ca 376 kr
53 970 kr
46 530 kr
60 840 kr
647 640 kr
558 360 kr
730 080 kr
Ca 333 kr
Ca 287 kr
Ca 376 kr
54 040 kr
46 580 kr
60 920 kr
648 480 kr
558 960 kr
731 040 kr
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Heltid
Alle sektorer
3 981 personer
1 421 personer
2 560 personer
Ca 316 kr
Ca 289 kr
Ca 340 kr
51 250 kr
46 780 kr
55 000 kr
615 000 kr
561 360 kr
660 000 kr
Ca 316 kr
Ca 289 kr
Ca 340 kr
51 250 kr
46 780 kr
55 000 kr
615 000 kr
561 360 kr
660 000 kr
Ca 379 kr
Ca 333 kr
Ca 405 kr
61 460 kr
53 890 kr
65 660 kr
737 520 kr
646 680 kr
787 920 kr
Ca 379 kr
Ca 333 kr
Ca 405 kr
61 570 kr
54 030 kr
65 750 kr
738 840 kr
648 360 kr
789 000 kr
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Deltid
Privat
406 personer
170 personer
236 personer
Ca 286 kr
Ca 271 kr
Ca 326 kr
46 290 kr
43 890 kr
52 820 kr
555 480 kr
526 680 kr
633 840 kr
Ca 286 kr
Ca 271 kr
Ca 326 kr
46 290 kr
43 890 kr
52 820 kr
555 480 kr
526 680 kr
633 840 kr
Ca 335 kr
Ca 288 kr
Ca 378 kr
54 190 kr
46 600 kr
61 230 kr
650 280 kr
559 200 kr
734 760 kr
Ca 335 kr
Ca 288 kr
Ca 378 kr
54 260 kr
46 650 kr
61 320 kr
651 120 kr
559 800 kr
735 840 kr
Eiendomsmeglere og - forvaltere
Heltid
Privat
3 921 personer
1 394 personer
2 527 personer
Ca 317 kr
Ca 288 kr
Ca 340 kr
51 280 kr
46 730 kr
55 090 kr
615 360 kr
560 760 kr
661 080 kr
Ca 317 kr
Ca 288 kr
Ca 340 kr
51 280 kr
46 730 kr
55 090 kr
615 360 kr
560 760 kr
661 080 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
61 600 kr
53 950 kr
65 820 kr
739 200 kr
647 400 kr
789 840 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
61 710 kr
54 090 kr
65 910 kr
740 520 kr
649 080 kr
790 920 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
990 personer
549 personer
441 personer
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
52 930 kr
48 330 kr
60 370 kr
635 160 kr
579 960 kr
724 440 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
53 120 kr
48 560 kr
60 480 kr
637 440 kr
582 720 kr
725 760 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
10 972 personer
4 758 personer
6 214 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 090 kr
53 560 kr
66 860 kr
733 080 kr
642 720 kr
802 320 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 900 kr
54 330 kr
67 710 kr
742 800 kr
651 960 kr
812 520 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Privat
965 personer
534 personer
431 personer
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 000 kr
48 410 kr
60 410 kr
636 000 kr
580 920 kr
724 920 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
48 650 kr
60 510 kr
638 280 kr
583 800 kr
726 120 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Privat
10 748 personer
4 658 personer
6 090 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
61 220 kr
53 620 kr
67 030 kr
734 640 kr
643 440 kr
804 360 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
62 020 kr
54 390 kr
67 860 kr
744 240 kr
652 680 kr
814 320 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Statlig
163 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 220 kr
662 640 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 110 kr
685 320 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 550 kr
702 600 kr
Finansmeglere
Deltid
Alle sektorer
332 personer
167 personer
165 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
41 670 kr
39 940 kr
50 000 kr
500 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
41 670 kr
39 940 kr
50 000 kr
500 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 553 kr
66 430 kr
47 050 kr
89 530 kr
797 160 kr
564 600 kr
1 074 360 kr
Ca 410 kr
Ca 290 kr
Ca 553 kr
66 480 kr
47 130 kr
89 540 kr
797 760 kr
565 560 kr
1 074 480 kr
Finansmeglere
Heltid
Alle sektorer
3 850 personer
1 166 personer
2 684 personer
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 476 kr
65 830 kr
50 050 kr
77 170 kr
789 960 kr
600 600 kr
926 040 kr
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 476 kr
65 830 kr
50 050 kr
77 170 kr
789 960 kr
600 600 kr
926 040 kr
Ca 581 kr
Ca 373 kr
Ca 672 kr
94 200 kr
60 390 kr
108 890 kr
1 130 400 kr
724 680 kr
1 306 680 kr
Ca 581 kr
Ca 373 kr
Ca 672 kr
94 710 kr
61 130 kr
109 300 kr
1 136 520 kr
733 560 kr
1 311 600 kr
Finansmeglere
Deltid
Privat
331 personer
166 personer
165 personer
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
42 170 kr
39 940 kr
50 000 kr
506 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 260 kr
Ca 247 kr
Ca 309 kr
42 170 kr
39 940 kr
50 000 kr
506 040 kr
479 280 kr
600 000 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 553 kr
66 550 kr
47 120 kr
89 530 kr
798 600 kr
565 440 kr
1 074 360 kr
Ca 411 kr
Ca 291 kr
Ca 553 kr
66 600 kr
47 200 kr
89 540 kr
799 200 kr
566 400 kr
1 074 480 kr
Finansmeglere
Heltid
Privat
3 812 personer
1 157 personer
2 655 personer
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 477 kr
65 820 kr
50 000 kr
77 220 kr
789 840 kr
600 000 kr
926 640 kr
Ca 406 kr
Ca 309 kr
Ca 477 kr
65 820 kr
50 000 kr
77 220 kr
789 840 kr
600 000 kr
926 640 kr
Ca 583 kr
Ca 372 kr
Ca 675 kr
94 430 kr
60 340 kr
109 280 kr
1 133 160 kr
724 080 kr
1 311 360 kr
Ca 583 kr
Ca 372 kr
Ca 675 kr
94 940 kr
61 090 kr
109 690 kr
1 139 280 kr
733 080 kr
1 316 280 kr
Handels- og skipsmeglere
Heltid
Alle sektorer
666 personer
89 personer
577 personer
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 670 kr
58 120 kr
103 770 kr
1 172 040 kr
697 440 kr
1 245 240 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 850 kr
58 120 kr
103 890 kr
1 174 200 kr
697 440 kr
1 246 680 kr
Handels- og skipsmeglere
Heltid
Privat
666 personer
89 personer
577 personer
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 429 kr
Ca
Ca 441 kr
69 450 kr
71 490 kr
833 400 kr
857 880 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 670 kr
58 120 kr
103 770 kr
1 172 040 kr
697 440 kr
1 245 240 kr
Ca 603 kr
Ca 359 kr
Ca 641 kr
97 850 kr
58 120 kr
103 890 kr
1 174 200 kr
697 440 kr
1 246 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold