Landmåler

Du trenger ikke være supergodt trent, men vi er mye ute i terreng og det blir en del gåing rundt i skog og mark, forteller Landmåler Geir om yrket sitt.
En mann smiler til kamera. Bak han er det en hvit vegg.
Geir Alexander Gudmundsen, 38 år
Landmåler
Oslo Oppmåling AS
«Dagene er veldig variert, og det er mye frihet under ansvar. Noen dager sitter jeg på kontoret, andre dager er jeg ute hele dagen.»
― Geir Alexander Gudmundsen
Intervju:
Iben Kalberg
Publisert: 18.07.2023
«Dagene er veldig variert, og det er mye frihet under ansvar. Noen dager sitter jeg på kontoret, andre dager er jeg ute hele dagen.»
― Geir Alexander Gudmundsen
«Fordelen med at jeg har tatt utdanning innen bygg er at det er utrolig mange forskjellige veier du kan gå innen byggfag.»
― Geir Alexander Gudmundsen

Hvorfor valgte du å bli landmåler?

– Det var egentlig litt tilfeldig. Vi hadde landmåling på høyskolen, hvor vi blant annet hadde feltøvelser, og jeg likte faget veldig godt. Å bli landmåler var altså ikke planen når jeg begynte å studere, men så dukket det opp en mulighet når jeg søkte jobber, og jeg tenkte da at jeg skulle prøve for å se om det var noe for meg. Jeg trivdes veldig godt, og det gjør jeg fortsatt.

Image
En mann står i en gate med en refleksvest på. Foran seg har han et måleinstrument.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagene er veldig varierte, og det er mye frihet under ansvar. Noen dager sitter jeg på kontoret, andre dager er jeg ute hele dagen, men det vanligste er en kombinasjon av kontortid og å være ute.

Det varierer også veldig på hvilke type jobber jeg gjør, noen ganger er det enkle oppgaver, for eksempel at noen skal sette opp gjerder for å se eiendomsgrensene, mens andre ganger er det større bygg, næringsbygg eller boligblokker, hvor de trenger informasjon for å vite hvor vegger, søyler eller lignende skal bygges. På jobben min jobber vi hovedsakelig mot landmåling i bygg, ikke større anleggsprosjekter som for eksempel utbygging av veier.

Dagene går også ut på overvåking av bevegelser, hvor vi egentlig ser om “byggene står i ro». Dette er særlig for å følge med på byggene rundt, når noe nytt bygges. Dersom et bygg for eksempel har fått sprekker så kommer det ofte spørsmål om en annen bygning rundt kan ha forårsaket det.

Ellers er det også en del kontorarbeid, og vi har tett samarbeid med arkitekter og ingeniører på byggeplassene. Vårt ansvar i mange saker er å sørge for at det vi kaller et “situasjonskart” er oppdatert. Vi kontroller at høydene og grensene på kartet er riktig og sjekker at bygget får den plasseringen som er godkjent.

Hva kreves for å kunne jobbe som landmåler?

– Det tror jeg er litt forskjellig fra bedrift til bedrift, men hos oss krever vi i utgangspunktet 3 års høyskoleutdanning. Jeg vet også at det er del fagskoler som tilbyr landmålingsstudier, og selv om vi i utgangspunktet opererer med treårig høyskoleutdanning så hender det at vi ansetter folk uten utdanningen, så lenge de er godt kvalifisert.

Vi er et lite firma og langmålerne her gjør gjerne flere oppgaver, mens det i større firmaer kan være vanlig å kun være ute å måle. Geomatikk er den linjen som er spesifikt rettet mot landmåling. Jeg har en bachelor i byggteknisk planlegging fra Høyskolen i Oslo og master innen bygg.

Vi krever også førerkort klasse B, og det tror de fleste gjør, da vi er avhengig av å komme oss rundt forskjellige steder.

Hvem passer yrket for og hvem passer det ikke for?

– Du må like å være ute i all slags vær, og du bør være i relativt god fysisk form. Du trenger ikke være supergodt trent, men vi er mye ute i terreng og det blir en del gåing rundt i skog og mark. Derfor bør like å være ute og å bevege deg litt, så det er ikke en jobb for en som bare vil sitte stile.

Ellers bør du være interessert i data og teknologisk utvikling, det skjer mye på den fronten og det bare blir mer og mer av det. Det er også viktig å være nøyaktig. Å ha en interesse for faget er nok det aller viktigste, da er du godt på vei.

Hva liker du best ved å være landmåler?

– Det er egentlig den varierte hverdagen, ofte vet jeg ikke hva dagen bringer når jeg kommer på morgenen. Jeg må ta ting litt på sparket, og planlegge og prioritere ut ifra hva som er viktig og hva som må gjøres den dagen. Det er veldig positivt at arbeidshverdagen er såpass variert.

Det er gøy å være involvert i mange spennende byggeprosjekter og se mange forskjellige bygg, man ser ofte steder man ikke ville hatt tilgang til ellers, jeg har hatt litt målinger på slottet for eksempel.

Hva liker du minst?

– Byggesaker medfører noen ganger naboer som ikke er fornøyde, og det er ikke alltid like gøy å bli stående som en megler. Det kan være noen konfrontasjoner i forbindelse med det.

Image
En mann sitter med ryggen til, ansiktet er vendt mot to pc-skjermer.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes det innenfor yrket?

– Fordelen med at jeg har tatt utdanning innen bygg er at det er utrolig mange forskjellige veier du kan gå innen byggfag. Har du tatt Geomatikk så er andre typiske jobber å jobbe i kommunen med geodata/kartoppmåling og med ulike geografiske informasjonssystemer. I større firmaer så spesialiserer gjerne folk seg inn i enkelte områder, masseberegning for eksempel. Ellers er droner mye i bruk for å kartlegge terreng, som kanskje særlig yngre har en stor interesse for.

Hva tjener en landmåler?

– Det varierer nok veldig fra firma til firma. Startlønn vil jeg tippe ligger på rundt 570.000 kr i året som nyutdannet. Ellers kommer det jo litt an på om du jobber turnus eller hvordan du jobber, men lønn kan ligge på opptil 750-800.000 kr i året.

Hva er sjansen for å få jobb som landmåler?

– Jeg vil si det generelt er veldig gode muligheter og jeg tror nok at det kommer til å holde seg slik. Det har det siste året vært litt nedgangstider på grunn av byggestopp og materialpriser. Dette har nok ikke de som driver med eksempelvis veier eller tunneler merket på samme måte, da dette er prosjekter som ikke blir like påvirket av kortvarige svingninger.

Men jeg vil si det generelt er veldig gode muligheter for å få jobb som landmåler.

Tilhørende utdanninger

Landmåling/geomatikk

Du lærer om moderne landmålingsmetoder og landmålingsteknologi, og hvordan bruke lovverket i faget.

Finn studier
Videreutdanning for ingeniører

En videreutdanning gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagomårdet.

Finn studier
Kart og oppmålingsfag

Studier i kart- og oppmålingsfag gir deg innsikt i hvordan man måler terreng og lager kart.

Finn studier