Kontor- og administrasjonsmedarbeider jobber på PC.
Yrkesbeskrivelse

Kontor- og administrasjons­med­arbeider

favoritt ikon

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • regnskaps- og lønnsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Hvor jobber kontor- og administrasjonsmedarbeidere?

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Personlige egenskaper

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Kontor- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Utdanning

Personer som jobber med kontor- og administrasjonsarbeid kan ha ulik bakgrunn. Hvilken kompetanse som kreves varierer fra bransje til bransje. Noen har høyere utdanning innen relevante fagområder, mens andre har opparbeidet seg kunnskap gjennom arbeidslivet. Du kan også ta utdanning innen salg i videregående opplæring og ta fagbrev. Noen bedrifter har også egne skoler som gir ansatte relevant og lærerik opplæring.

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 395 personer
1 009 personer
386 personer
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 480 kr
43 660 kr
43 300 kr
521 760 kr
523 920 kr
519 600 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 480 kr
43 660 kr
43 300 kr
521 760 kr
523 920 kr
519 600 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 298 kr
47 140 kr
46 860 kr
48 230 kr
565 680 kr
562 320 kr
578 760 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 298 kr
47 290 kr
47 030 kr
48 310 kr
567 480 kr
564 360 kr
579 720 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Alle sektorer
9 445 personer
6 721 personer
2 724 personer
Ca 299 kr
Ca 292 kr
Ca 321 kr
48 420 kr
47 340 kr
52 050 kr
581 040 kr
568 080 kr
624 600 kr
Ca 299 kr
Ca 292 kr
Ca 321 kr
48 420 kr
47 340 kr
52 050 kr
581 040 kr
568 080 kr
624 600 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 354 kr
52 840 kr
51 040 kr
57 270 kr
634 080 kr
612 480 kr
687 240 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 354 kr
53 290 kr
51 440 kr
57 830 kr
639 480 kr
617 280 kr
693 960 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Kommunal
215 personer
143 personer
72 personer
Ca 251 kr
Ca 255 kr
Ca
40 590 kr
41 230 kr
487 080 kr
494 760 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
Ca
40 590 kr
41 230 kr
487 080 kr
494 760 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
42 200 kr
42 710 kr
41 190 kr
506 400 kr
512 520 kr
494 280 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
42 230 kr
42 760 kr
41 190 kr
506 760 kr
513 120 kr
494 280 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Kommunal
864 personer
663 personer
201 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 294 kr
45 580 kr
44 900 kr
47 580 kr
546 960 kr
538 800 kr
570 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 294 kr
45 580 kr
44 900 kr
47 580 kr
546 960 kr
538 800 kr
570 960 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
45 840 kr
45 300 kr
47 640 kr
550 080 kr
543 600 kr
571 680 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 030 kr
45 500 kr
47 790 kr
552 360 kr
546 000 kr
573 480 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Privat
881 personer
635 personer
246 personer
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 255 kr
43 250 kr
43 770 kr
41 280 kr
519 000 kr
525 240 kr
495 360 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 255 kr
43 250 kr
43 770 kr
41 280 kr
519 000 kr
525 240 kr
495 360 kr
Ca 295 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
47 770 kr
47 860 kr
47 370 kr
573 240 kr
574 320 kr
568 440 kr
Ca 295 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
47 970 kr
48 090 kr
47 440 kr
575 640 kr
577 080 kr
569 280 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Privat
5 669 personer
3 862 personer
1 807 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 336 kr
51 000 kr
49 830 kr
54 380 kr
612 000 kr
597 960 kr
652 560 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 336 kr
51 000 kr
49 830 kr
54 380 kr
612 000 kr
597 960 kr
652 560 kr
Ca 346 kr
Ca 334 kr
Ca 371 kr
56 070 kr
54 150 kr
60 160 kr
672 840 kr
649 800 kr
721 920 kr
Ca 346 kr
Ca 334 kr
Ca 371 kr
56 590 kr
54 620 kr
60 790 kr
679 080 kr
655 440 kr
729 480 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Statlig
299 personer
231 personer
68 personer
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca
45 120 kr
44 640 kr
541 440 kr
535 680 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca
45 120 kr
44 640 kr
541 440 kr
535 680 kr
Ca 298 kr
Ca 285 kr
Ca 341 kr
48 270 kr
46 210 kr
55 270 kr
579 240 kr
554 520 kr
663 240 kr
Ca 298 kr
Ca 285 kr
Ca 341 kr
48 360 kr
46 280 kr
55 270 kr
580 320 kr
555 360 kr
663 240 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Statlig
2 912 personer
2 196 personer
716 personer
Ca 290 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
46 990 kr
45 760 kr
50 670 kr
563 880 kr
549 120 kr
608 040 kr
Ca 290 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
46 990 kr
45 760 kr
50 670 kr
563 880 kr
549 120 kr
608 040 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 325 kr
48 630 kr
47 310 kr
52 670 kr
583 560 kr
567 720 kr
632 040 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 325 kr
49 010 kr
47 660 kr
53 160 kr
588 120 kr
571 920 kr
637 920 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Deltid
Alle sektorer
213 personer
130 personer
83 personer
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca
37 250 kr
37 580 kr
447 000 kr
450 960 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca
37 250 kr
37 580 kr
447 000 kr
450 960 kr
Ca 243 kr
Ca 239 kr
Ca 248 kr
39 310 kr
38 750 kr
40 190 kr
471 720 kr
465 000 kr
482 280 kr
Ca 243 kr
Ca 239 kr
Ca 248 kr
39 330 kr
38 780 kr
40 190 kr
471 960 kr
465 360 kr
482 280 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Heltid
Alle sektorer
652 personer
316 personer
336 personer
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 275 kr
42 520 kr
41 130 kr
44 600 kr
510 240 kr
493 560 kr
535 200 kr
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 275 kr
42 520 kr
41 130 kr
44 600 kr
510 240 kr
493 560 kr
535 200 kr
Ca 302 kr
Ca 273 kr
Ca 328 kr
48 880 kr
44 290 kr
53 200 kr
586 560 kr
531 480 kr
638 400 kr
Ca 302 kr
Ca 273 kr
Ca 328 kr
49 060 kr
44 410 kr
53 430 kr
588 720 kr
532 920 kr
641 160 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Deltid
Privat
195 personer
115 personer
80 personer
Ca 229 kr
Ca 231 kr
Ca
37 110 kr
37 500 kr
445 320 kr
450 000 kr
Ca 229 kr
Ca 231 kr
Ca
37 110 kr
37 500 kr
445 320 kr
450 000 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
Ca 248 kr
39 400 kr
38 810 kr
40 250 kr
472 800 kr
465 720 kr
483 000 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
Ca 248 kr
39 420 kr
38 840 kr
40 250 kr
473 040 kr
466 080 kr
483 000 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Heltid
Privat
584 personer
275 personer
309 personer
Ca 262 kr
Ca 250 kr
Ca 277 kr
42 400 kr
40 500 kr
44 810 kr
508 800 kr
486 000 kr
537 720 kr
Ca 262 kr
Ca 250 kr
Ca 277 kr
42 400 kr
40 500 kr
44 810 kr
508 800 kr
486 000 kr
537 720 kr
Ca 305 kr
Ca 275 kr
Ca 332 kr
49 460 kr
44 570 kr
53 810 kr
593 520 kr
534 840 kr
645 720 kr
Ca 305 kr
Ca 275 kr
Ca 332 kr
49 600 kr
44 660 kr
53 990 kr
595 200 kr
535 920 kr
647 880 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Deltid
Alle sektorer
1 267 personer
879 personer
388 personer
Ca 270 kr
Ca 267 kr
Ca 277 kr
43 680 kr
43 210 kr
44 930 kr
524 160 kr
518 520 kr
539 160 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
Ca 277 kr
43 680 kr
43 210 kr
44 930 kr
524 160 kr
518 520 kr
539 160 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 690 kr
45 380 kr
49 990 kr
560 280 kr
544 560 kr
599 880 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 810 kr
45 490 kr
50 110 kr
561 720 kr
545 880 kr
601 320 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Heltid
Alle sektorer
5 483 personer
2 951 personer
2 532 personer
Ca 302 kr
Ca 288 kr
Ca 331 kr
48 940 kr
46 700 kr
53 600 kr
587 280 kr
560 400 kr
643 200 kr
Ca 302 kr
Ca 288 kr
Ca 331 kr
48 940 kr
46 700 kr
53 600 kr
587 280 kr
560 400 kr
643 200 kr
Ca 327 kr
Ca 301 kr
Ca 358 kr
52 990 kr
48 700 kr
58 000 kr
635 880 kr
584 400 kr
696 000 kr
Ca 327 kr
Ca 301 kr
Ca 358 kr
53 450 kr
49 070 kr
58 560 kr
641 400 kr
588 840 kr
702 720 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Deltid
Kommunal
135 personer
114 personer
21 personer
Ca 287 kr
Ca 287 kr
Ca
46 500 kr
46 500 kr
558 000 kr
558 000 kr
Ca 287 kr
Ca 287 kr
Ca
46 500 kr
46 500 kr
558 000 kr
558 000 kr
Ca 290 kr
Ca 287 kr
Ca 308 kr
47 060 kr
46 530 kr
49 940 kr
564 720 kr
558 360 kr
599 280 kr
Ca 290 kr
Ca 287 kr
Ca 308 kr
47 140 kr
46 620 kr
49 940 kr
565 680 kr
559 440 kr
599 280 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Heltid
Kommunal
1 143 personer
742 personer
401 personer
Ca 306 kr
Ca 296 kr
Ca 341 kr
49 590 kr
47 920 kr
55 170 kr
595 080 kr
575 040 kr
662 040 kr
Ca 306 kr
Ca 296 kr
Ca 341 kr
49 590 kr
47 920 kr
55 170 kr
595 080 kr
575 040 kr
662 040 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 343 kr
51 720 kr
49 610 kr
55 610 kr
620 640 kr
595 320 kr
667 320 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 343 kr
52 240 kr
49 900 kr
56 570 kr
626 880 kr
598 800 kr
678 840 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Deltid
Privat
1 110 personer
752 personer
358 personer
Ca 263 kr
Ca 259 kr
Ca 274 kr
42 620 kr
42 000 kr
44 370 kr
511 440 kr
504 000 kr
532 440 kr
Ca 263 kr
Ca 259 kr
Ca 274 kr
42 620 kr
42 000 kr
44 370 kr
511 440 kr
504 000 kr
532 440 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
46 660 kr
45 300 kr
49 880 kr
559 920 kr
543 600 kr
598 560 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 308 kr
46 770 kr
45 420 kr
49 980 kr
561 240 kr
545 040 kr
599 760 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Heltid
Privat
4 107 personer
2 078 personer
2 029 personer
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 331 kr
48 880 kr
45 830 kr
53 680 kr
586 560 kr
549 960 kr
644 160 kr
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 331 kr
48 880 kr
45 830 kr
53 680 kr
586 560 kr
549 960 kr
644 160 kr
Ca 331 kr
Ca 299 kr
Ca 364 kr
53 660 kr
48 460 kr
58 980 kr
643 920 kr
581 520 kr
707 760 kr
Ca 331 kr
Ca 299 kr
Ca 364 kr
54 080 kr
48 850 kr
59 440 kr
648 960 kr
586 200 kr
713 280 kr
Arbeidsledere for kontorpersonell
Heltid
Statlig
233 personer
131 personer
102 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 110 kr
43 140 kr
517 320 kr
517 680 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 110 kr
43 140 kr
517 320 kr
517 680 kr
Ca 294 kr
Ca 292 kr
Ca 297 kr
47 600 kr
47 230 kr
48 080 kr
571 200 kr
566 760 kr
576 960 kr
Ca 294 kr
Ca 292 kr
Ca 297 kr
48 410 kr
47 840 kr
48 080 kr
580 920 kr
574 080 kr
576 960 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Alle sektorer
2 592 personer
2 098 personer
494 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 500 kr
37 470 kr
37 580 kr
450 000 kr
449 640 kr
450 960 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 500 kr
37 470 kr
37 580 kr
450 000 kr
449 640 kr
450 960 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 251 kr
39 590 kr
39 370 kr
40 630 kr
475 080 kr
472 440 kr
487 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 251 kr
39 810 kr
39 570 kr
40 980 kr
477 720 kr
474 840 kr
491 760 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Alle sektorer
6 876 personer
5 309 personer
1 567 personer
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
40 960 kr
40 180 kr
44 870 kr
491 520 kr
482 160 kr
538 440 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
40 960 kr
40 180 kr
44 870 kr
491 520 kr
482 160 kr
538 440 kr
Ca 272 kr
Ca 261 kr
Ca 308 kr
44 070 kr
42 340 kr
49 940 kr
528 840 kr
508 080 kr
599 280 kr
Ca 272 kr
Ca 261 kr
Ca 308 kr
44 660 kr
42 810 kr
50 920 kr
535 920 kr
513 720 kr
611 040 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Kommunal
963 personer
752 personer
211 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 225 kr
36 020 kr
35 990 kr
36 490 kr
432 240 kr
431 880 kr
437 880 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 225 kr
36 020 kr
35 990 kr
36 490 kr
432 240 kr
431 880 kr
437 880 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 238 kr
37 250 kr
36 910 kr
38 490 kr
447 000 kr
442 920 kr
461 880 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 238 kr
37 590 kr
37 220 kr
38 930 kr
451 080 kr
446 640 kr
467 160 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Kommunal
1 635 personer
1 321 personer
314 personer
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 460 kr
38 050 kr
40 000 kr
461 520 kr
456 600 kr
480 000 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 460 kr
38 050 kr
40 000 kr
461 520 kr
456 600 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
38 970 kr
38 500 kr
40 930 kr
467 640 kr
462 000 kr
491 160 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 310 kr
38 760 kr
41 610 kr
471 720 kr
465 120 kr
499 320 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Privat
1 414 personer
1 191 personer
223 personer
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
38 890 kr
38 970 kr
38 650 kr
466 680 kr
467 640 kr
463 800 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
38 890 kr
38 970 kr
38 650 kr
466 680 kr
467 640 kr
463 800 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 410 kr
41 130 kr
43 270 kr
496 920 kr
493 560 kr
519 240 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 570 kr
41 270 kr
43 560 kr
498 840 kr
495 240 kr
522 720 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Privat
4 265 personer
3 213 personer
1 052 personer
Ca 269 kr
Ca 261 kr
Ca 309 kr
43 500 kr
42 360 kr
50 110 kr
522 000 kr
508 320 kr
601 320 kr
Ca 269 kr
Ca 261 kr
Ca 309 kr
43 500 kr
42 360 kr
50 110 kr
522 000 kr
508 320 kr
601 320 kr
Ca 289 kr
Ca 275 kr
Ca 334 kr
46 870 kr
44 490 kr
54 120 kr
562 440 kr
533 880 kr
649 440 kr
Ca 289 kr
Ca 275 kr
Ca 334 kr
47 590 kr
45 060 kr
55 300 kr
571 080 kr
540 720 kr
663 600 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Statlig
215 personer
155 personer
60 personer
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca
38 230 kr
37 770 kr
458 760 kr
453 240 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca
38 230 kr
37 770 kr
458 760 kr
453 240 kr
Ca 240 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 870 kr
38 400 kr
40 080 kr
466 440 kr
460 800 kr
480 960 kr
Ca 240 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 980 kr
38 480 kr
40 080 kr
467 760 kr
461 760 kr
480 960 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Statlig
976 personer
775 personer
201 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
39 530 kr
39 410 kr
40 880 kr
474 360 kr
472 920 kr
490 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
39 530 kr
39 410 kr
40 880 kr
474 360 kr
472 920 kr
490 560 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 261 kr
40 440 kr
39 970 kr
42 270 kr
485 280 kr
479 640 kr
507 240 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 261 kr
40 850 kr
40 390 kr
42 650 kr
490 200 kr
484 680 kr
511 800 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
28 345 personer
23 224 personer
5 121 personer
Ca 211 kr
Ca 213 kr
Ca 195 kr
34 180 kr
34 490 kr
31 610 kr
410 160 kr
413 880 kr
379 320 kr
Ca 211 kr
Ca 213 kr
Ca 195 kr
34 180 kr
34 490 kr
31 610 kr
410 160 kr
413 880 kr
379 320 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 207 kr
35 230 kr
35 530 kr
33 600 kr
422 760 kr
426 360 kr
403 200 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 207 kr
35 360 kr
35 640 kr
33 810 kr
424 320 kr
427 680 kr
405 720 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
39 748 personer
30 335 personer
9 413 personer
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 237 kr
36 590 kr
36 250 kr
38 380 kr
439 080 kr
435 000 kr
460 560 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 237 kr
36 590 kr
36 250 kr
38 380 kr
439 080 kr
435 000 kr
460 560 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 252 kr
38 130 kr
37 320 kr
40 760 kr
457 560 kr
447 840 kr
489 120 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 252 kr
38 560 kr
37 660 kr
41 500 kr
462 720 kr
451 920 kr
498 000 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Kommunal
6 604 personer
5 767 personer
837 personer
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 203 kr
34 590 kr
34 680 kr
32 820 kr
415 080 kr
416 160 kr
393 840 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 203 kr
34 590 kr
34 680 kr
32 820 kr
415 080 kr
416 160 kr
393 840 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 199 kr
34 430 kr
34 690 kr
32 220 kr
413 160 kr
416 280 kr
386 640 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 199 kr
34 490 kr
34 740 kr
32 350 kr
413 880 kr
416 880 kr
388 200 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Kommunal
5 414 personer
4 429 personer
985 personer
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
35 700 kr
35 730 kr
35 560 kr
428 400 kr
428 760 kr
426 720 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
35 700 kr
35 730 kr
35 560 kr
428 400 kr
428 760 kr
426 720 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
35 160 kr
35 260 kr
34 700 kr
421 920 kr
423 120 kr
416 400 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
35 370 kr
35 420 kr
35 130 kr
424 440 kr
425 040 kr
421 560 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Privat
18 441 personer
14 569 personer
3 872 personer
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 192 kr
34 270 kr
34 870 kr
31 180 kr
411 240 kr
418 440 kr
374 160 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 192 kr
34 270 kr
34 870 kr
31 180 kr
411 240 kr
418 440 kr
374 160 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
35 850 kr
36 270 kr
34 060 kr
430 200 kr
435 240 kr
408 720 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
36 000 kr
36 400 kr
34 290 kr
432 000 kr
436 800 kr
411 480 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Privat
27 020 personer
19 584 personer
7 436 personer
Ca 234 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 940 kr
37 500 kr
39 530 kr
455 280 kr
450 000 kr
474 360 kr
Ca 234 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 940 kr
37 500 kr
39 530 kr
455 280 kr
450 000 kr
474 360 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 260 kr
39 570 kr
38 580 kr
42 150 kr
474 840 kr
462 960 kr
505 800 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 260 kr
40 070 kr
38 960 kr
42 950 kr
480 840 kr
467 520 kr
515 400 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Statlig
3 300 personer
2 888 personer
412 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 193 kr
33 440 kr
33 500 kr
31 250 kr
401 280 kr
402 000 kr
375 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 193 kr
33 440 kr
33 500 kr
31 250 kr
401 280 kr
402 000 kr
375 000 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 198 kr
33 740 kr
33 920 kr
32 080 kr
404 880 kr
407 040 kr
384 960 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 198 kr
33 880 kr
34 050 kr
32 230 kr
406 560 kr
408 600 kr
386 760 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Statlig
7 314 personer
6 322 personer
992 personer
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
34 680 kr
34 530 kr
36 380 kr
416 160 kr
414 360 kr
436 560 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
34 680 kr
34 530 kr
36 380 kr
416 160 kr
414 360 kr
436 560 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 030 kr
34 840 kr
36 280 kr
420 360 kr
418 080 kr
435 360 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 370 kr
35 150 kr
36 810 kr
424 440 kr
421 800 kr
441 720 kr
Dataregistrere
Deltid
Alle sektorer
135 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca
33 540 kr
402 480 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca
33 540 kr
402 480 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 610 kr
427 320 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 900 kr
430 800 kr
Dataregistrere
Heltid
Alle sektorer
343 personer
210 personer
133 personer
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 252 kr
38 970 kr
37 610 kr
40 840 kr
467 640 kr
451 320 kr
490 080 kr
Ca 241 kr
Ca 232 kr
Ca 252 kr
38 970 kr
37 610 kr
40 840 kr
467 640 kr
451 320 kr
490 080 kr
Ca 251 kr
Ca 240 kr
Ca 268 kr
40 700 kr
38 950 kr
43 470 kr
488 400 kr
467 400 kr
521 640 kr
Ca 251 kr
Ca 240 kr
Ca 268 kr
41 220 kr
39 330 kr
44 200 kr
494 640 kr
471 960 kr
530 400 kr
Dataregistrere
Deltid
Privat
123 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca
34 970 kr
419 640 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
34 970 kr
419 640 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca
36 070 kr
432 840 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca
36 390 kr
436 680 kr
Dataregistrere
Heltid
Privat
315 personer
195 personer
120 personer
Ca 242 kr
Ca 237 kr
Ca 258 kr
39 280 kr
38 330 kr
41 780 kr
471 360 kr
459 960 kr
501 360 kr
Ca 242 kr
Ca 237 kr
Ca 258 kr
39 280 kr
38 330 kr
41 780 kr
471 360 kr
459 960 kr
501 360 kr
Ca 253 kr
Ca 242 kr
Ca 272 kr
41 040 kr
39 140 kr
44 140 kr
492 480 kr
469 680 kr
529 680 kr
Ca 253 kr
Ca 242 kr
Ca 272 kr
41 600 kr
39 550 kr
44 940 kr
499 200 kr
474 600 kr
539 280 kr
Kundebehandlere, bank og postkontor
Deltid
Alle sektorer
419 personer
275 personer
144 personer
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
34 770 kr
34 710 kr
34 820 kr
417 240 kr
416 520 kr
417 840 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
34 790 kr
34 720 kr
34 870 kr
417 480 kr
416 640 kr
418 440 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
34 580 kr
34 480 kr
34 780 kr
414 960 kr
413 760 kr
417 360 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
34 790 kr
34 660 kr
35 060 kr
417 480 kr
415 920 kr
420 720 kr
Kundebehandlere, bank og postkontor
Heltid
Alle sektorer
510 personer
256 personer
254 personer
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 090 kr
36 020 kr
36 120 kr
433 080 kr
432 240 kr
433 440 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 140 kr
36 070 kr
36 230 kr
433 680 kr
432 840 kr
434 760 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 160 kr
37 230 kr
37 090 kr
445 920 kr
446 760 kr
445 080 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 830 kr
37 660 kr
38 010 kr
453 960 kr
451 920 kr
456 120 kr
Kundebehandlere, bank og postkontor
Deltid
Privat
418 personer
274 personer
144 personer
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
34 800 kr
34 770 kr
34 820 kr
417 600 kr
417 240 kr
417 840 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
34 820 kr
34 780 kr
34 870 kr
417 840 kr
417 360 kr
418 440 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
34 610 kr
34 520 kr
34 780 kr
415 320 kr
414 240 kr
417 360 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
34 830 kr
34 710 kr
35 060 kr
417 960 kr
416 520 kr
420 720 kr
Kundebehandlere, bank og postkontor
Heltid
Privat
507 personer
254 personer
253 personer
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
36 090 kr
36 070 kr
36 090 kr
433 080 kr
432 840 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
Ca 223 kr
36 140 kr
36 120 kr
36 200 kr
433 680 kr
433 440 kr
434 400 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 170 kr
37 260 kr
37 090 kr
446 040 kr
447 120 kr
445 080 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
37 850 kr
37 690 kr
38 010 kr
454 200 kr
452 280 kr
456 120 kr
Kundesentermedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
851 personer
536 personer
315 personer
Ca 194 kr
Ca 199 kr
Ca 182 kr
31 460 kr
32 310 kr
29 420 kr
377 520 kr
387 720 kr
353 040 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
Ca 182 kr
31 460 kr
32 310 kr
29 420 kr
377 520 kr
387 720 kr
353 040 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
32 830 kr
33 380 kr
31 840 kr
393 960 kr
400 560 kr
382 080 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca 197 kr
33 120 kr
33 660 kr
32 160 kr
397 440 kr
403 920 kr
385 920 kr
Kundesentermedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
2 883 personer
1 637 personer
1 246 personer
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 214 kr
35 500 kr
35 880 kr
34 680 kr
426 000 kr
430 560 kr
416 160 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 214 kr
35 550 kr
35 930 kr
34 740 kr
426 600 kr
431 160 kr
416 880 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
37 400 kr
37 220 kr
37 620 kr
448 800 kr
446 640 kr
451 440 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
38 180 kr
37 930 kr
38 480 kr
458 160 kr
455 160 kr
461 760 kr
Kundesentermedarbeidere
Deltid
Privat
841 personer
530 personer
311 personer
Ca 194 kr
Ca 199 kr
Ca 181 kr
31 400 kr
32 280 kr
29 310 kr
376 800 kr
387 360 kr
351 720 kr
Ca 194 kr
Ca 199 kr
Ca 181 kr
31 400 kr
32 280 kr
29 310 kr
376 800 kr
387 360 kr
351 720 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca 196 kr
32 830 kr
33 380 kr
31 830 kr
393 960 kr
400 560 kr
381 960 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca 196 kr
33 120 kr
33 660 kr
32 150 kr
397 440 kr
403 920 kr
385 800 kr
Kundesentermedarbeidere
Heltid
Privat
2 835 personer
1 605 personer
1 230 personer
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 213 kr
35 420 kr
35 800 kr
34 570 kr
425 040 kr
429 600 kr
414 840 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
Ca 213 kr
35 470 kr
35 850 kr
34 620 kr
425 640 kr
430 200 kr
415 440 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
37 350 kr
37 170 kr
37 590 kr
448 200 kr
446 040 kr
451 080 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 232 kr
38 130 kr
37 880 kr
38 450 kr
457 560 kr
454 560 kr
461 400 kr
Personalkontormedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
281 personer
251 personer
30 personer
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca
43 330 kr
42 970 kr
519 960 kr
515 640 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca
43 330 kr
42 970 kr
519 960 kr
515 640 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
44 870 kr
44 870 kr
44 870 kr
538 440 kr
538 440 kr
538 440 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
45 640 kr
45 560 kr
44 870 kr
547 680 kr
546 720 kr
538 440 kr
Personalkontormedarbeidere
Heltid
Privat
265 personer
235 personer
30 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 970 kr
43 740 kr
527 640 kr
524 880 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 970 kr
43 740 kr
527 640 kr
524 880 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
45 260 kr
45 310 kr
44 870 kr
543 120 kr
543 720 kr
538 440 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
46 070 kr
46 050 kr
44 870 kr
552 840 kr
552 600 kr
538 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold