Image
Kontor- og administrasjonsmedarbeider jobber foran PC

Yrkesbeskrivelse

Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider:

 • besvare epost og telefoner
 • håndtere post
 • service, kundebehandling og brukerstøtte
 • enkel saksbehandling
 • regnskaps- og lønnsarbeid
 • prosjektarbeid
 • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
 • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Hvor jobber kontor- og administrasjonsmedarbeidere ?

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Personlige egenskaper

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Kontor- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i kontor- og resepsjonsfag, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 443201 - Kontor- og administrasjonsfaget, Vg3
 • 441106 - Økonomiske og administrative fag, VK II

Bedrifter

Kontor- og administrasjonsmedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3431106 - ADMINISTRASJONSKONSULENT
 • 4114134 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (KONTORARBEID)
 • 3431129 - ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER
 • 3431101 - ADMINISTRASJONSSEKRETÆR
 • 4114137 - FAGARBEIDER (KONTORFAG)
 • 4114114 - KONTORASSISTENT
 • 4114105 - KONTORMEDARBEIDER
 • 4114131 - KUNDEBEHANDLER (KUNDESENTER)
 • 4114129 - KUNDESERVICEMEDARBEIDER (KONTORARBEID)
 • 4114123 - ORDREASSISTENT
 • 4114103 - ORDREBEHANDLER
 • 4114104 - ORDREFORDELER
 • 4114128 - ORDRESTILLER
 • 4114139 - PERSONALASSISTENT (PERSONALKONTOR)
 • 4114110 - SENIORSEKRETÆR
 • 4114136 - SPESIALARBEIDER (KONTORFAG)
 • 3431133 - KONSULENT (KONTORARBEID)
 • 4114115 - ORDREMOTTAKER
 • 4114101 - KONTORMEDARBEIDER (TEKSTBEHANDLING)
 • 4114113 - KONTORFULLMEKTIG
 • 1231126 - ADMINISTRASJONSSJEF
 • 4212103 - KUNDEBEHANDLER (POST)
 • 1231132 - KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 2512137 - KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 4114132 - GRUPPELEDER (KUNDESENTER)
 • 4112101 - DATAREGISTRERER
 • 4114119 - KONTORIST
 • 4114121 - KONTORMANN
 • 3431132 - AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN)
 • 3431126 - DISTRIBUSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 4114124 - FULLMEKTIG
 • 4114138 - HR-ASSISTENT
 • 4114133 - KONTRAKTBEHANDLER (KONTORARBEID)
 • 4114130 - AKTIVITETSKOORDINATOR (KONTOR)
 • 4114122 - ORDREMEDARBEIDER
 • 4114120 - KONTORDAME
 • 3431123 - KONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 1231119 - KONTORLEDER

Sist kvalitetsikret den 20. februar 2017, av Handel og kontor i Norge, Virke