Kontor- og administrasjonsmedarbeider jobber på PC.
Yrkesbeskrivelse

Kontor- og administrasjons­med­arbeider

favoritt ikon

Kontor- og administrasjonsmedarbeidere utfører mange ulike administrative oppgaver.

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • regnskaps- og lønnsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider.

Hvor jobber kontor- og administrasjonsmedarbeidere?

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Personlige egenskaper

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Kontor- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Utdanning

Personer som jobber med kontor- og administrasjonsarbeid kan ha ulik bakgrunn. Hvilken kompetanse som kreves varierer fra bransje til bransje. Noen har høyere utdanning innen relevante fagområder, mens andre har opparbeidet seg kunnskap gjennom arbeidslivet. Du kan også ta utdanning innen salg i videregående opplæring og ta fagbrev. Noen bedrifter har også egne skoler som gir ansatte relevant og lærerik opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i kontor- og resepsjonsfag, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 017 personer
424 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
44 500 kr
44 630 kr
43 560 kr
534 000 kr
535 560 kr
522 720 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
44 500 kr
44 630 kr
43 560 kr
534 000 kr
535 560 kr
522 720 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 309 kr
48 370 kr
47 880 kr
50 080 kr
580 440 kr
574 560 kr
600 960 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 309 kr
48 530 kr
48 060 kr
50 190 kr
582 360 kr
576 720 kr
602 280 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
9 874 personer
7 109 personer
2 765 personer
Ca 309 kr
Ca 301 kr
Ca 332 kr
50 000 kr
48 760 kr
53 860 kr
600 000 kr
585 120 kr
646 320 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
Ca 332 kr
50 000 kr
48 760 kr
53 860 kr
600 000 kr
585 120 kr
646 320 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
54 610 kr
52 650 kr
59 640 kr
655 320 kr
631 800 kr
715 680 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
55 110 kr
53 110 kr
60 250 kr
661 320 kr
637 320 kr
723 000 kr
Personal- eller karriererådgiver
Kommunal
1 137 personer
850 personer
287 personer
Ca 288 kr
Ca 285 kr
Ca 300 kr
46 720 kr
46 250 kr
48 580 kr
560 640 kr
555 000 kr
582 960 kr
Ca 288 kr
Ca 285 kr
Ca 300 kr
46 720 kr
46 250 kr
48 580 kr
560 640 kr
555 000 kr
582 960 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 297 kr
47 130 kr
46 820 kr
48 130 kr
565 560 kr
561 840 kr
577 560 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 297 kr
47 350 kr
47 050 kr
48 310 kr
568 200 kr
564 600 kr
579 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
243 personer
156 personer
Ca 250 kr
Ca 257 kr
Ca
40 420 kr
41 570 kr
485 040 kr
498 840 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
Ca
40 420 kr
41 570 kr
485 040 kr
498 840 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
Ca
40 970 kr
42 060 kr
491 640 kr
504 720 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
Ca
41 100 kr
42 150 kr
493 200 kr
505 800 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
894 personer
694 personer
200 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 260 kr
46 570 kr
49 160 kr
567 120 kr
558 840 kr
589 920 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 260 kr
46 570 kr
49 160 kr
567 120 kr
558 840 kr
589 920 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 307 kr
47 870 kr
47 320 kr
49 770 kr
574 440 kr
567 840 kr
597 240 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 307 kr
48 100 kr
47 570 kr
49 950 kr
577 200 kr
570 840 kr
599 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Privat
6 806 personer
4 714 personer
2 092 personer
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 346 kr
51 910 kr
50 350 kr
56 000 kr
622 920 kr
604 200 kr
672 000 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 346 kr
51 910 kr
50 350 kr
56 000 kr
622 920 kr
604 200 kr
672 000 kr
Ca 354 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
57 330 kr
55 250 kr
62 150 kr
687 960 kr
663 000 kr
745 800 kr
Ca 354 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
57 870 kr
55 760 kr
62 780 kr
694 440 kr
669 120 kr
753 360 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
884 personer
621 personer
263 personer
Ca 274 kr
Ca 277 kr
Ca 260 kr
44 410 kr
44 860 kr
42 180 kr
532 920 kr
538 320 kr
506 160 kr
Ca 274 kr
Ca 277 kr
Ca 260 kr
44 410 kr
44 860 kr
42 180 kr
532 920 kr
538 320 kr
506 160 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 310 kr
49 350 kr
49 100 kr
50 280 kr
592 200 kr
589 200 kr
603 360 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 310 kr
49 560 kr
49 350 kr
50 350 kr
594 720 kr
592 200 kr
604 200 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
5 922 personer
4 093 personer
1 829 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 350 kr
52 530 kr
50 890 kr
56 650 kr
630 360 kr
610 680 kr
679 800 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 350 kr
52 530 kr
50 890 kr
56 650 kr
630 360 kr
610 680 kr
679 800 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 388 kr
57 990 kr
55 830 kr
62 820 kr
695 880 kr
669 960 kr
753 840 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 388 kr
58 560 kr
56 360 kr
63 480 kr
702 720 kr
676 320 kr
761 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Statlig
3 372 personer
2 562 personer
810 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 321 kr
47 980 kr
47 090 kr
51 970 kr
575 760 kr
565 080 kr
623 640 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 321 kr
47 980 kr
47 090 kr
51 970 kr
575 760 kr
565 080 kr
623 640 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 338 kr
50 050 kr
48 590 kr
54 710 kr
600 600 kr
583 080 kr
656 520 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 338 kr
50 480 kr
48 970 kr
55 280 kr
605 760 kr
587 640 kr
663 360 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
314 personer
240 personer
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca
47 000 kr
45 520 kr
564 000 kr
546 240 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca
47 000 kr
45 520 kr
564 000 kr
546 240 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca
50 240 kr
47 580 kr
602 880 kr
570 960 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca
50 280 kr
47 600 kr
603 360 kr
571 200 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 058 personer
2 322 personer
736 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 020 kr
47 170 kr
51 730 kr
576 240 kr
566 040 kr
620 760 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 020 kr
47 170 kr
51 730 kr
576 240 kr
566 040 kr
620 760 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
50 040 kr
48 660 kr
54 410 kr
600 480 kr
583 920 kr
652 920 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
50 490 kr
49 060 kr
55 000 kr
605 880 kr
588 720 kr
660 000 kr
Personal- eller karriererådgiver
Alle sektorer
11 315 personer
8 126 personer
3 189 personer
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 330 kr
49 750 kr
48 410 kr
53 460 kr
597 000 kr
580 920 kr
641 520 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 330 kr
49 750 kr
48 410 kr
53 460 kr
597 000 kr
580 920 kr
641 520 kr
Ca 334 kr
Ca 323 kr
Ca 365 kr
54 160 kr
52 290 kr
59 080 kr
649 920 kr
627 480 kr
708 960 kr
Ca 334 kr
Ca 323 kr
Ca 365 kr
54 640 kr
52 730 kr
59 660 kr
655 680 kr
632 760 kr
715 920 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Alle sektorer
229 personer
133 personer
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca
37 280 kr
36 990 kr
447 360 kr
443 880 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca
37 280 kr
36 990 kr
447 360 kr
443 880 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca
40 090 kr
39 020 kr
481 080 kr
468 240 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca
40 140 kr
39 060 kr
481 680 kr
468 720 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Alle sektorer
633 personer
319 personer
314 personer
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca 284 kr
44 240 kr
42 400 kr
46 030 kr
530 880 kr
508 800 kr
552 360 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca 284 kr
44 240 kr
42 400 kr
46 030 kr
530 880 kr
508 800 kr
552 360 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 334 kr
50 150 kr
46 300 kr
54 060 kr
601 800 kr
555 600 kr
648 720 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 334 kr
50 500 kr
46 450 kr
54 620 kr
606 000 kr
557 400 kr
655 440 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Privat
782 personer
404 personer
378 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 281 kr
43 150 kr
41 630 kr
45 470 kr
517 800 kr
499 560 kr
545 640 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 281 kr
43 150 kr
41 630 kr
45 470 kr
517 800 kr
499 560 kr
545 640 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 329 kr
49 240 kr
45 320 kr
53 310 kr
590 880 kr
543 840 kr
639 720 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 329 kr
49 500 kr
45 430 kr
53 740 kr
594 000 kr
545 160 kr
644 880 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Privat
211 personer
120 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 990 kr
36 990 kr
443 880 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 990 kr
36 990 kr
443 880 kr
443 880 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca
40 160 kr
39 040 kr
481 920 kr
468 480 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca
40 220 kr
39 090 kr
482 640 kr
469 080 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Privat
571 personer
284 personer
287 personer
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 286 kr
44 200 kr
41 950 kr
46 350 kr
530 400 kr
503 400 kr
556 200 kr
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 286 kr
44 200 kr
41 950 kr
46 350 kr
530 400 kr
503 400 kr
556 200 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 338 kr
50 670 kr
46 470 kr
54 810 kr
608 040 kr
557 640 kr
657 720 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 338 kr
50 970 kr
46 580 kr
55 280 kr
611 640 kr
558 960 kr
663 360 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Alle sektorer
862 personer
452 personer
410 personer
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 278 kr
43 190 kr
41 670 kr
45 010 kr
518 280 kr
500 040 kr
540 120 kr
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 278 kr
43 190 kr
41 670 kr
45 010 kr
518 280 kr
500 040 kr
540 120 kr
Ca 301 kr
Ca 279 kr
Ca 325 kr
48 770 kr
45 130 kr
52 690 kr
585 240 kr
541 560 kr
632 280 kr
Ca 301 kr
Ca 279 kr
Ca 325 kr
49 080 kr
45 270 kr
53 190 kr
588 960 kr
543 240 kr
638 280 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Deltid
Alle sektorer
1 283 personer
881 personer
402 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
44 370 kr
43 750 kr
46 760 kr
532 440 kr
525 000 kr
561 120 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
44 370 kr
43 750 kr
46 760 kr
532 440 kr
525 000 kr
561 120 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 319 kr
48 000 kr
46 480 kr
51 750 kr
576 000 kr
557 760 kr
621 000 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 319 kr
48 150 kr
46 590 kr
52 000 kr
577 800 kr
559 080 kr
624 000 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Alle sektorer
5 467 personer
2 936 personer
2 531 personer
Ca 309 kr
Ca 299 kr
Ca 339 kr
50 000 kr
48 480 kr
54 920 kr
600 000 kr
581 760 kr
659 040 kr
Ca 309 kr
Ca 299 kr
Ca 339 kr
50 000 kr
48 480 kr
54 920 kr
600 000 kr
581 760 kr
659 040 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 366 kr
54 360 kr
50 100 kr
59 310 kr
652 320 kr
601 200 kr
711 720 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 366 kr
54 790 kr
50 440 kr
59 830 kr
657 480 kr
605 280 kr
717 960 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Kommunal
1 273 personer
849 personer
424 personer
Ca 312 kr
Ca 305 kr
Ca 340 kr
50 580 kr
49 420 kr
55 010 kr
606 960 kr
593 040 kr
660 120 kr
Ca 312 kr
Ca 305 kr
Ca 340 kr
50 580 kr
49 420 kr
55 010 kr
606 960 kr
593 040 kr
660 120 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 350 kr
52 750 kr
50 750 kr
56 690 kr
633 000 kr
609 000 kr
680 280 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 350 kr
53 310 kr
51 090 kr
57 700 kr
639 720 kr
613 080 kr
692 400 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Deltid
Kommunal
148 personer
111 personer
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 300 kr
Ca 295 kr
Ca
48 680 kr
47 800 kr
584 160 kr
573 600 kr
Ca 300 kr
Ca 295 kr
Ca
48 830 kr
47 950 kr
585 960 kr
575 400 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Kommunal
1 125 personer
738 personer
387 personer
Ca 314 kr
Ca 305 kr
Ca 342 kr
50 830 kr
49 420 kr
55 360 kr
609 960 kr
593 040 kr
664 320 kr
Ca 314 kr
Ca 305 kr
Ca 342 kr
50 830 kr
49 420 kr
55 360 kr
609 960 kr
593 040 kr
664 320 kr
Ca 327 kr
Ca 315 kr
Ca 351 kr
53 020 kr
50 980 kr
56 920 kr
636 240 kr
611 760 kr
683 040 kr
Ca 327 kr
Ca 315 kr
Ca 351 kr
53 610 kr
51 340 kr
57 970 kr
643 320 kr
616 080 kr
695 640 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Privat
5 216 personer
2 816 personer
2 400 personer
Ca 309 kr
Ca 288 kr
Ca 335 kr
50 000 kr
46 590 kr
54 230 kr
600 000 kr
559 080 kr
650 760 kr
Ca 309 kr
Ca 288 kr
Ca 335 kr
50 000 kr
46 590 kr
54 230 kr
600 000 kr
559 080 kr
650 760 kr
Ca 334 kr
Ca 304 kr
Ca 368 kr
54 140 kr
49 270 kr
59 560 kr
649 680 kr
591 240 kr
714 720 kr
Ca 334 kr
Ca 304 kr
Ca 368 kr
54 480 kr
49 560 kr
59 950 kr
653 760 kr
594 720 kr
719 400 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Deltid
Privat
1 112 personer
757 personer
355 personer
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 283 kr
43 650 kr
42 940 kr
45 790 kr
523 800 kr
515 280 kr
549 480 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 283 kr
43 650 kr
42 940 kr
45 790 kr
523 800 kr
515 280 kr
549 480 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 320 kr
47 970 kr
46 370 kr
51 830 kr
575 640 kr
556 440 kr
621 960 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 320 kr
48 110 kr
46 470 kr
52 060 kr
577 320 kr
557 640 kr
624 720 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Privat
4 104 personer
2 059 personer
2 045 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
47 430 kr
55 000 kr
600 000 kr
569 160 kr
660 000 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
47 430 kr
55 000 kr
600 000 kr
569 160 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 372 kr
55 010 kr
49 850 kr
60 200 kr
660 120 kr
598 200 kr
722 400 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 372 kr
55 370 kr
50 170 kr
60 600 kr
664 440 kr
602 040 kr
727 200 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Statlig
261 personer
152 personer
109 personer
Ca 281 kr
Ca 282 kr
Ca 280 kr
45 500 kr
45 730 kr
45 320 kr
546 000 kr
548 760 kr
543 840 kr
Ca 281 kr
Ca 282 kr
Ca 280 kr
45 500 kr
45 730 kr
45 320 kr
546 000 kr
548 760 kr
543 840 kr
Ca 305 kr
Ca 301 kr
Ca 310 kr
49 380 kr
48 740 kr
50 270 kr
592 560 kr
584 880 kr
603 240 kr
Ca 305 kr
Ca 301 kr
Ca 310 kr
50 070 kr
49 240 kr
51 210 kr
600 840 kr
590 880 kr
614 520 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Heltid
Statlig
238 personer
139 personer
Ca 282 kr
Ca 283 kr
Ca
45 740 kr
45 830 kr
548 880 kr
549 960 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
Ca
45 740 kr
45 830 kr
548 880 kr
549 960 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca
49 610 kr
49 120 kr
595 320 kr
589 440 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca
50 300 kr
49 640 kr
603 600 kr
595 680 kr
Arbeidsleder for kontorpersonell
Alle sektorer
6 750 personer
3 817 personer
2 933 personer
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 000 kr
48 080 kr
54 220 kr
600 000 kr
576 960 kr
650 640 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 000 kr
48 080 kr
54 220 kr
600 000 kr
576 960 kr
650 640 kr
Ca 331 kr
Ca 306 kr
Ca 363 kr
53 670 kr
49 590 kr
58 780 kr
644 040 kr
595 080 kr
705 360 kr
Ca 331 kr
Ca 306 kr
Ca 363 kr
54 060 kr
49 900 kr
59 280 kr
648 720 kr
598 800 kr
711 360 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Alle sektorer
2 432 personer
1 991 personer
441 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
39 120 kr
39 080 kr
39 580 kr
469 440 kr
468 960 kr
474 960 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
39 120 kr
39 080 kr
39 580 kr
469 440 kr
468 960 kr
474 960 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 276 kr
41 840 kr
41 280 kr
44 750 kr
502 080 kr
495 360 kr
537 000 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 276 kr
41 980 kr
41 400 kr
44 990 kr
503 760 kr
496 800 kr
539 880 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Alle sektorer
7 606 personer
5 636 personer
1 970 personer
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 309 kr
43 200 kr
41 820 kr
50 000 kr
518 400 kr
501 840 kr
600 000 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 309 kr
43 200 kr
41 820 kr
50 000 kr
518 400 kr
501 840 kr
600 000 kr
Ca 292 kr
Ca 275 kr
Ca 340 kr
47 360 kr
44 630 kr
55 160 kr
568 320 kr
535 560 kr
661 920 kr
Ca 292 kr
Ca 275 kr
Ca 340 kr
47 980 kr
45 110 kr
56 180 kr
575 760 kr
541 320 kr
674 160 kr
Administrasjonskonsulent
Kommunal
2 438 personer
2 001 personer
437 personer
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 253 kr
39 330 kr
39 000 kr
41 040 kr
471 960 kr
468 000 kr
492 480 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 253 kr
39 330 kr
39 000 kr
41 040 kr
471 960 kr
468 000 kr
492 480 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca 259 kr
39 840 kr
39 360 kr
41 990 kr
478 080 kr
472 320 kr
503 880 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca 259 kr
40 050 kr
39 540 kr
42 360 kr
480 600 kr
474 480 kr
508 320 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Kommunal
744 personer
638 personer
106 personer
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 243 kr
38 010 kr
37 770 kr
39 400 kr
456 120 kr
453 240 kr
472 800 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 243 kr
38 010 kr
37 770 kr
39 400 kr
456 120 kr
453 240 kr
472 800 kr
Ca 242 kr
Ca 239 kr
Ca 261 kr
39 140 kr
38 680 kr
42 310 kr
469 680 kr
464 160 kr
507 720 kr
Ca 242 kr
Ca 239 kr
Ca 261 kr
39 200 kr
38 720 kr
42 500 kr
470 400 kr
464 640 kr
510 000 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Kommunal
1 694 personer
1 363 personer
331 personer
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 255 kr
39 610 kr
39 350 kr
41 230 kr
475 320 kr
472 200 kr
494 760 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 255 kr
39 610 kr
39 350 kr
41 230 kr
475 320 kr
472 200 kr
494 760 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 010 kr
39 540 kr
41 940 kr
480 120 kr
474 480 kr
503 280 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
39 750 kr
42 330 kr
483 120 kr
477 000 kr
507 960 kr
Administrasjonskonsulent
Privat
6 442 personer
4 727 personer
1 715 personer
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 339 kr
46 100 kr
44 130 kr
54 930 kr
553 200 kr
529 560 kr
659 160 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 339 kr
46 100 kr
44 130 kr
54 930 kr
553 200 kr
529 560 kr
659 160 kr
Ca 308 kr
Ca 288 kr
Ca 363 kr
49 950 kr
46 640 kr
58 790 kr
599 400 kr
559 680 kr
705 480 kr
Ca 308 kr
Ca 288 kr
Ca 363 kr
50 660 kr
47 170 kr
59 970 kr
607 920 kr
566 040 kr
719 640 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Privat
1 482 personer
1 205 personer
277 personer
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 244 kr
40 340 kr
40 580 kr
39 580 kr
484 080 kr
486 960 kr
474 960 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 244 kr
40 340 kr
40 580 kr
39 580 kr
484 080 kr
486 960 kr
474 960 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
43 570 kr
42 970 kr
46 620 kr
522 840 kr
515 640 kr
559 440 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
43 750 kr
43 130 kr
46 910 kr
525 000 kr
517 560 kr
562 920 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Privat
4 960 personer
3 522 personer
1 438 personer
Ca 292 kr
Ca 277 kr
Ca 344 kr
47 230 kr
44 900 kr
55 790 kr
566 760 kr
538 800 kr
669 480 kr
Ca 292 kr
Ca 277 kr
Ca 344 kr
47 230 kr
44 900 kr
55 790 kr
566 760 kr
538 800 kr
669 480 kr
Ca 315 kr
Ca 292 kr
Ca 370 kr
50 980 kr
47 340 kr
59 900 kr
611 760 kr
568 080 kr
718 800 kr
Ca 315 kr
Ca 292 kr
Ca 370 kr
51 770 kr
47 940 kr
61 160 kr
621 240 kr
575 280 kr
733 920 kr
Administrasjonskonsulent
Statlig
1 158 personer
899 personer
259 personer
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 255 kr
40 680 kr
40 390 kr
41 380 kr
488 160 kr
484 680 kr
496 560 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 255 kr
40 680 kr
40 390 kr
41 380 kr
488 160 kr
484 680 kr
496 560 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 370 kr
40 980 kr
42 810 kr
496 440 kr
491 760 kr
513 720 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 720 kr
41 340 kr
43 130 kr
500 640 kr
496 080 kr
517 560 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Statlig
206 personer
148 personer
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca
38 700 kr
38 420 kr
464 400 kr
461 040 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca
38 700 kr
38 420 kr
464 400 kr
461 040 kr
Ca 242 kr
Ca 240 kr
Ca
39 250 kr
38 870 kr
471 000 kr
466 440 kr
Ca 242 kr
Ca 240 kr
Ca
39 380 kr
39 000 kr
472 560 kr
468 000 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Statlig
952 personer
751 personer
201 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 680 kr
41 470 kr
489 960 kr
488 160 kr
497 640 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 680 kr
41 470 kr
489 960 kr
488 160 kr
497 640 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
41 630 kr
41 230 kr
43 140 kr
499 560 kr
494 760 kr
517 680 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
42 010 kr
41 620 kr
43 490 kr
504 120 kr
499 440 kr
521 880 kr
Administrasjonskonsulent
Alle sektorer
10 038 personer
7 627 personer
2 411 personer
Ca 262 kr
Ca 256 kr
Ca 304 kr
42 500 kr
41 400 kr
49 290 kr
510 000 kr
496 800 kr
591 480 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
Ca 304 kr
42 500 kr
41 400 kr
49 290 kr
510 000 kr
496 800 kr
591 480 kr
Ca 287 kr
Ca 272 kr
Ca 334 kr
46 550 kr
44 090 kr
54 170 kr
558 600 kr
529 080 kr
650 040 kr
Ca 287 kr
Ca 272 kr
Ca 334 kr
47 100 kr
44 510 kr
55 120 kr
565 200 kr
534 120 kr
661 440 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 988 personer
22 664 personer
5 324 personer
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 120 kr
36 410 kr
34 660 kr
433 440 kr
436 920 kr
415 920 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 250 kr
36 520 kr
34 900 kr
435 000 kr
438 240 kr
418 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
40 110 personer
30 277 personer
9 833 personer
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 340 kr
38 550 kr
41 790 kr
472 080 kr
462 600 kr
501 480 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 800 kr
38 900 kr
42 550 kr
477 600 kr
466 800 kr
510 600 kr
Kontormedarbeider
Kommunal
11 882 personer
10 019 personer
1 863 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 790 kr
36 040 kr
34 450 kr
429 480 kr
432 480 kr
413 400 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 980 kr
36 180 kr
34 880 kr
431 760 kr
434 160 kr
418 560 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 467 personer
5 621 personer
846 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 270 kr
35 510 kr
33 310 kr
423 240 kr
426 120 kr
399 720 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 340 kr
35 570 kr
33 460 kr
424 080 kr
426 840 kr
401 520 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 415 personer
4 398 personer
1 017 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 100 kr
36 390 kr
34 860 kr
433 200 kr
436 680 kr
418 320 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 360 kr
36 590 kr
35 380 kr
436 320 kr
439 080 kr
424 560 kr
Kontormedarbeider
Privat
45 811 personer
33 986 personer
11 825 personer
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
39 820 kr
39 110 kr
41 770 kr
477 840 kr
469 320 kr
501 240 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
40 250 kr
39 440 kr
42 490 kr
483 000 kr
473 280 kr
509 880 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
18 295 personer
14 306 personer
3 989 personer
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 750 kr
37 150 kr
35 170 kr
441 000 kr
445 800 kr
422 040 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 910 kr
37 280 kr
35 440 kr
442 920 kr
447 360 kr
425 280 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 516 personer
19 680 personer
7 836 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 790 kr
39 810 kr
43 240 kr
489 480 kr
477 720 kr
518 880 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 310 kr
40 210 kr
44 060 kr
495 720 kr
482 520 kr
528 720 kr
Kontormedarbeider
Statlig
10 405 personer
8 936 personer
1 469 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
35 910 kr
35 800 kr
36 580 kr
430 920 kr
429 600 kr
438 960 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
36 230 kr
36 100 kr
37 050 kr
434 760 kr
433 200 kr
444 600 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 226 personer
2 737 personer
489 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 580 kr
34 840 kr
32 770 kr
414 960 kr
418 080 kr
393 240 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 710 kr
34 970 kr
32 900 kr
416 520 kr
419 640 kr
394 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 179 personer
6 199 personer
980 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 240 kr
36 050 kr
37 440 kr
434 880 kr
432 600 kr
449 280 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 610 kr
36 390 kr
37 980 kr
439 320 kr
436 680 kr
455 760 kr
Kontormedarbeider
Alle sektorer
68 098 personer
52 941 personer
15 157 personer
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 520 kr
37 960 kr
40 430 kr
462 240 kr
455 520 kr
485 160 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 890 kr
38 250 kr
41 090 kr
466 680 kr
459 000 kr
493 080 kr
Dataregistrer
Deltid
Alle sektorer
133 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 720 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca
35 720 kr
428 640 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
37 010 kr
444 120 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
37 300 kr
447 600 kr
Dataregistrer
Heltid
Alle sektorer
355 personer
211 personer
144 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 273 kr
41 580 kr
39 950 kr
44 170 kr
498 960 kr
479 400 kr
530 040 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 273 kr
41 580 kr
39 950 kr
44 170 kr
498 960 kr
479 400 kr
530 040 kr
Ca 266 kr
Ca 254 kr
Ca 284 kr
43 110 kr
41 130 kr
46 010 kr
517 320 kr
493 560 kr
552 120 kr
Ca 266 kr
Ca 254 kr
Ca 284 kr
43 700 kr
41 730 kr
46 580 kr
524 400 kr
500 760 kr
558 960 kr
Dataregistrer
Privat
453 personer
275 personer
178 personer
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
41 300 kr
40 000 kr
43 590 kr
495 600 kr
480 000 kr
523 080 kr
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
41 300 kr
40 000 kr
43 590 kr
495 600 kr
480 000 kr
523 080 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 280 kr
42 610 kr
40 890 kr
45 360 kr
511 320 kr
490 680 kr
544 320 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 280 kr
43 180 kr
41 460 kr
45 930 kr
518 160 kr
497 520 kr
551 160 kr
Dataregistrer
Deltid
Privat
125 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 350 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 350 kr
448 200 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 360 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca
37 680 kr
452 160 kr
Dataregistrer
Heltid
Privat
328 personer
199 personer
129 personer
Ca 260 kr
Ca 250 kr
Ca 283 kr
42 090 kr
40 430 kr
45 780 kr
505 080 kr
485 160 kr
549 360 kr
Ca 260 kr
Ca 250 kr
Ca 283 kr
42 090 kr
40 430 kr
45 780 kr
505 080 kr
485 160 kr
549 360 kr
Ca 269 kr
Ca 255 kr
Ca 290 kr
43 540 kr
41 310 kr
46 980 kr
522 480 kr
495 720 kr
563 760 kr
Ca 269 kr
Ca 255 kr
Ca 290 kr
44 150 kr
41 940 kr
47 560 kr
529 800 kr
503 280 kr
570 720 kr
Dataregistrer
Alle sektorer
488 personer
291 personer
197 personer
Ca 251 kr
Ca 245 kr
Ca 266 kr
40 630 kr
39 630 kr
43 040 kr
487 560 kr
475 560 kr
516 480 kr
Ca 251 kr
Ca 245 kr
Ca 266 kr
40 630 kr
39 630 kr
43 040 kr
487 560 kr
475 560 kr
516 480 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
Ca 274 kr
42 180 kr
40 700 kr
44 440 kr
506 160 kr
488 400 kr
533 280 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
Ca 274 kr
42 720 kr
41 240 kr
44 990 kr
512 640 kr
494 880 kr
539 880 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Deltid
Alle sektorer
394 personer
264 personer
130 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
35 690 kr
35 720 kr
35 600 kr
428 280 kr
428 640 kr
427 200 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
35 690 kr
35 720 kr
35 600 kr
428 280 kr
428 640 kr
427 200 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
35 270 kr
35 320 kr
35 180 kr
423 240 kr
423 840 kr
422 160 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 217 kr
35 560 kr
35 580 kr
35 530 kr
426 720 kr
426 960 kr
426 360 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Heltid
Alle sektorer
488 personer
240 personer
248 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
36 980 kr
36 910 kr
443 520 kr
443 760 kr
442 920 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
37 010 kr
37 020 kr
37 010 kr
444 120 kr
444 240 kr
444 120 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
38 140 kr
38 000 kr
38 280 kr
457 680 kr
456 000 kr
459 360 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
38 860 kr
38 440 kr
39 280 kr
466 320 kr
461 280 kr
471 360 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Privat
877 personer
501 personer
376 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 720 kr
36 730 kr
36 720 kr
440 640 kr
440 760 kr
440 640 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 750 kr
36 760 kr
36 770 kr
441 000 kr
441 120 kr
441 240 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 233 kr
37 390 kr
37 110 kr
37 720 kr
448 680 kr
445 320 kr
452 640 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 233 kr
38 000 kr
37 490 kr
38 590 kr
456 000 kr
449 880 kr
463 080 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Deltid
Privat
392 personer
263 personer
129 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
35 710 kr
35 720 kr
35 630 kr
428 520 kr
428 640 kr
427 560 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
35 710 kr
35 720 kr
35 630 kr
428 520 kr
428 640 kr
427 560 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
35 340 kr
35 330 kr
35 350 kr
424 080 kr
423 960 kr
424 200 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
35 630 kr
35 600 kr
35 680 kr
427 560 kr
427 200 kr
428 160 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Heltid
Privat
485 personer
238 personer
247 personer
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
36 960 kr
37 020 kr
36 910 kr
443 520 kr
444 240 kr
442 920 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
37 010 kr
37 060 kr
37 000 kr
444 120 kr
444 720 kr
444 000 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
38 030 kr
38 290 kr
457 920 kr
456 360 kr
459 480 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
38 890 kr
38 470 kr
39 290 kr
466 680 kr
461 640 kr
471 480 kr
Kundebehandler i bank eller postkontor
Alle sektorer
882 personer
504 personer
378 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 720 kr
36 710 kr
36 720 kr
440 640 kr
440 520 kr
440 640 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 750 kr
36 740 kr
36 770 kr
441 000 kr
440 880 kr
441 240 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 233 kr
37 360 kr
37 100 kr
37 680 kr
448 320 kr
445 200 kr
452 160 kr
Ca 231 kr
Ca 229 kr
Ca 233 kr
37 970 kr
37 480 kr
38 550 kr
455 640 kr
449 760 kr
462 600 kr
Kundesentermedarbeider
Deltid
Alle sektorer
873 personer
530 personer
343 personer
Ca 198 kr
Ca 203 kr
Ca 192 kr
32 040 kr
32 950 kr
31 120 kr
384 480 kr
395 400 kr
373 440 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
Ca 192 kr
32 040 kr
32 950 kr
31 120 kr
384 480 kr
395 400 kr
373 440 kr
Ca 206 kr
Ca 211 kr
Ca 198 kr
33 310 kr
34 140 kr
32 020 kr
399 720 kr
409 680 kr
384 240 kr
Ca 206 kr
Ca 211 kr
Ca 198 kr
33 670 kr
34 430 kr
32 470 kr
404 040 kr
413 160 kr
389 640 kr
Kundesentermedarbeider
Heltid
Alle sektorer
3 010 personer
1 728 personer
1 282 personer
Ca 225 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
36 480 kr
36 670 kr
36 070 kr
437 760 kr
440 040 kr
432 840 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
Ca 223 kr
36 540 kr
36 740 kr
36 110 kr
438 480 kr
440 880 kr
433 320 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
38 490 kr
38 010 kr
39 130 kr
461 880 kr
456 120 kr
469 560 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
39 270 kr
38 770 kr
39 930 kr
471 240 kr
465 240 kr
479 160 kr
Kundesentermedarbeider
Kommunal
117 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca
38 980 kr
467 760 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 220 kr
470 640 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
39 040 kr
468 480 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca
40 030 kr
480 360 kr
Kundesentermedarbeider
Privat
3 687 personer
2 108 personer
1 579 personer
Ca 220 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
35 670 kr
36 020 kr
35 000 kr
428 040 kr
432 240 kr
420 000 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
35 690 kr
36 050 kr
35 020 kr
428 280 kr
432 600 kr
420 240 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
37 680 kr
37 360 kr
38 110 kr
452 160 kr
448 320 kr
457 320 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
38 380 kr
38 040 kr
38 850 kr
460 560 kr
456 480 kr
466 200 kr
Kundesentermedarbeider
Deltid
Privat
832 personer
497 personer
335 personer
Ca 196 kr
Ca 202 kr
Ca 192 kr
31 790 kr
32 780 kr
31 120 kr
381 480 kr
393 360 kr
373 440 kr
Ca 196 kr
Ca 202 kr
Ca 192 kr
31 790 kr
32 780 kr
31 120 kr
381 480 kr
393 360 kr
373 440 kr
Ca 205 kr
Ca 211 kr
Ca 198 kr
33 270 kr
34 110 kr
32 010 kr
399 240 kr
409 320 kr
384 120 kr
Ca 205 kr
Ca 211 kr
Ca 198 kr
33 610 kr
34 390 kr
32 450 kr
403 320 kr
412 680 kr
389 400 kr
Kundesentermedarbeider
Heltid
Privat
2 855 personer
1 611 personer
1 244 personer
Ca 224 kr
Ca 226 kr
Ca 222 kr
36 250 kr
36 640 kr
35 950 kr
435 000 kr
439 680 kr
431 400 kr
Ca 224 kr
Ca 226 kr
Ca 222 kr
36 290 kr
36 700 kr
35 990 kr
435 480 kr
440 400 kr
431 880 kr
Ca 237 kr
Ca 234 kr
Ca 241 kr
38 450 kr
37 960 kr
39 090 kr
461 400 kr
455 520 kr
469 080 kr
Ca 237 kr
Ca 234 kr
Ca 241 kr
39 220 kr
38 710 kr
39 880 kr
470 640 kr
464 520 kr
478 560 kr
Kundesentermedarbeider
Alle sektorer
3 883 personer
2 258 personer
1 625 personer
Ca 221 kr
Ca 223 kr
Ca 217 kr
35 750 kr
36 130 kr
35 160 kr
429 000 kr
433 560 kr
421 920 kr
Ca 221 kr
Ca 223 kr
Ca 217 kr
35 780 kr
36 170 kr
35 190 kr
429 360 kr
434 040 kr
422 280 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
37 720 kr
37 410 kr
38 150 kr
452 640 kr
448 920 kr
457 800 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
38 440 kr
38 100 kr
38 900 kr
461 280 kr
457 200 kr
466 800 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
325 personer
286 personer
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 140 kr
45 000 kr
541 680 kr
540 000 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 140 kr
45 000 kr
541 680 kr
540 000 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 310 kr
47 130 kr
567 720 kr
565 560 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
48 120 kr
47 910 kr
577 440 kr
574 920 kr
Personalkontormedarbeider
Privat
389 personer
341 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 000 kr
540 960 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 000 kr
540 960 kr
540 000 kr
Ca 290 kr
Ca 289 kr
Ca
46 910 kr
46 840 kr
562 920 kr
562 080 kr
Ca 290 kr
Ca 289 kr
Ca
47 660 kr
47 570 kr
571 920 kr
570 840 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Privat
309 personer
270 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 740 kr
45 720 kr
548 880 kr
548 640 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 740 kr
45 720 kr
548 880 kr
548 640 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 720 kr
47 600 kr
572 640 kr
571 200 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
48 570 kr
48 420 kr
582 840 kr
581 040 kr
Personalkontormedarbeider
Alle sektorer
410 personer
361 personer
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca
44 640 kr
44 520 kr
535 680 kr
534 240 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca
44 640 kr
44 520 kr
535 680 kr
534 240 kr
Ca 287 kr
Ca 287 kr
Ca
46 540 kr
46 420 kr
558 480 kr
557 040 kr
Ca 287 kr
Ca 287 kr
Ca
47 260 kr
47 110 kr
567 120 kr
565 320 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken