Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble lege fordi jeg ville jobbe med mennesker. At jeg siden spesialiserte meg i indremedisin var litt mer tilfeldig. I turnustjenesten gikk det opp for meg at jeg likte indremedisin. I etterkant av legeutdanningen jobbet jeg med en overlege som har betydd mye for meg. Han ble en slags mentor med et stort engasjement i indremedisin og hormonsykdommer. Han bidro til at jeg valgte samme retningen. Totalt har jeg 20 års utdanning, men er så heldig at jeg kan fordype meg i det som interesser meg mest.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Indremedisin er ofte sykdommer i indre organer som ikke opereres, men behandles med medikamenter og forandring av livsstil. Jeg har en tredelt stilling og jobber både med forskning, poliklinisk behandling og undervisning. En dag i uken jobber jeg på poliklinikken på Rikshospitalet i Oslo. Spesialiteten min er diabetes og de som kommer til meg er pasienter som har store vanskeligheter med å regulere sykdommen. Det er oftest gjengangere og jeg blir godt kjent med hver og en. Jeg følger de både gjennom vanskelige og lettere perioder i sykdommen. De vanskeligste tilfellene, cirka 30 per år, får transplantasjon av bukspyttkjertelen her på sykehuset.

Hovedstillingen min er som professor på Universitetet i Oslo. Jeg underviser studenter i hormonsykdommer, stoffskiftesykdommer og særlig diabetes. Å undervise tar cirka halve tiden av universitetsstillingen. Det innebærer mye forberedelser og jeg foreleser for både store og små grupper. I dag har jeg hatt med fire studenter på poliklinikken. I tillegg holder jeg foredrag om diabetes for ferdige leger, både innenlands og utenlands.

Jeg leder en forskningsgruppe på 15 personer. Sammen leter vi etter årsaker til diabetes og hvordan man skal få til en bedre behandling. Vi har kommet til mange delmål, men har dessverre ikke løst gåten. 300 000 nordmenn har diabetes og antallet øker kraftig. Vi beveger oss for lite og spiser for godt. Jeg publiserer artikler om våre forskningsresultater i internasjonale tidsskrifter. Det er en viktig jobb å dele kunnskapen videre. Vi er nettopp ferdig med den første norske læreboken om indremedisin for legestudenter. Jeg var fagredaktør og skrev selv noen kapitler. Det var en milepæl for studentene og oss.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg ble først lege, resten av utdanningen har foregått mens jeg har arbeidet som lege. Jeg er spesialist i både indremedisin og endokrinologi, som er læren om hormonsykdommer. Å bli spesialist i endokrinologi forutsetter at du er indremedisiner. Det er en lang utdanning og du må ha en spesiell interesse for teori, men også kunne anvende teorien i praksis. Mitt utdanningsløp er omtrent identisk med dagens. Det er vanlig å bestemme seg for hvilken spesialitet du skal velge når du er ferdig utdannet lege. Mange gjør som meg og tar flere spesialiteter.   

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Liker du ikke å lese og fordype deg i store mengder kunnskap så bli ikke lege! Du må ha stor grad av selvdisiplin. Liker du ikke å jobbe med mennesker og å møte de i sykdom og krise så skal du ikke velge dette.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er heldig og liker kombinasjonen av å ha mange forskjellige typer oppgaver. Forskning er morsomt fordi det gir nye oppdagelser og erkjennelser. Å få gode tilbakemeldinger fra studenter er veldig berikende. Det er også det å bidra til å lette sykdomsbyrden for enkeltpasienter.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg kan bli lei av å sitte for mye bak dataskjermen.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er en stor fordel å både være god i, og å like realfag. Interesse for mennesker er det aller viktigste. Du bør være empatisk og kunne sette seg inn i andres situasjoner. Empati kan til en viss grad læres, men bør være en grunnholdning. I både forskning og under utdanningen er tålmodighet viktig. Det er en langsom prosess både å bli lege og å drive med forskning. Du bør også være nøyaktig og analytisk.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Foruten om det å jobbe på sykehus eller ha privat praksis, kan du jobbe i diverse administrasjoner. Jeg har selv vært avdelingsleder og jobbet administrativt i mange år. Andre typer jobber er for eksempel i NAV, hvor jobben kan gå ut på å vurdere søknader om uføretrygd. Mange jobber som meg i en flerdelt stilling. Oftest i kombinasjon med undervisning og forskning. Å reise ut og jobbe med internasjonale organisasjoner er en annen og lærerik mulighet. Selv har jeg jobbet i Afrika med Norges Diabetesforbund.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er variabelt. En vanlig lønn for en overlege er omtrent en million kroner i året. Jobber du turnus tjener du mer.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De har vært gode siden jeg ble ferdig i 1983. Alle får ikke førstevalget i Oslo. Du må være villig til å flytte på deg.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Indremedisin er ofte sykdommer i indre organer som ikke opereres, men behandles med medikamenter og forandring av livsstil.
Jeg er heldig og liker kombinasjonen av å ha mange forskjellige typer oppgaver.