Image
Glasshåndverker blåser glass

Yrkesbeskrivelse

Glasshåndverker

Glasshåndverkeren lager ulike glassprodukter.

En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass. Smeltet glass tas ut av ovnen ved hjelp av et langt og hult stålrør, kalt pipe. Glasshåndverkeren blåser i pipen, samtidig som den dreies rundt, for å forme glassmassen. Det er vanlig at to eller flere arbeider sammen i produksjonen.

Etter glassformingen kan glasshåndverkeren bruke forskjellig teknikker for å dekorere gjenstandene. 

Vanlige arbeidsoppgaver for glasshåndverkeren:

  • lage skisser og arbeidstegninger
  • planlegge arbeidsprosesser
  • blåse og forme glass til ulike produkter
  • klargjøre ovner og utstyr
  • dekorere gjenstandene

Mange glasshåndverkere har startet egne studiohytter og lever av å tilvirke kunstglass og finere bruksgjenstander som vinglass, karafler, skåler, lysestaker og lignende. Det er svært varmt når det produseres i en glasshytte, så en glasshåndverkeren må drikke mye i løpet av en arbeidsdag med glassblåsing. 

Hvor jobber glasshåndverkere ?

Noen større glassverk har glasshåndverkere ansatt, men det er mange små glasshytter hvor glasshåndverkerne er selvstendig næringsdrivende og står for alt fra formgiving til produksjon og salg. 

Personlige egenskaper

Arbeidet krever at du er nøyaktig og tålmodig, og du må være kreativ og ha estetisk sans. Det er en fordel å kunne arbeide selvstendig og utvikle produkter fra idé til produkt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i glasshåndverkerfaget. Les mer om mesterbrev.

Hva jobber glasshåndverkerfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 416202 - Glasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter

Glasshåndverker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7322102 - GLASSBLÅSER
  • 7322109 - GLASSBLÅSERMESTER
  • 7322108 - GLASSHÅNDVERKER

Sist kvalitetsikret den 18. april 2017, av Norsk Håndverksinstiutt