Yrkesbeskrivelse

Fysikalsk medisiner

favoritt ikon

Som spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er du lege med spesialisering på muskel- og skjelettsykdommer.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege som har spesialisert seg på sykdommer, skader og funksjonssvikt i skjelett og muskler. Spesialisten undersøker og behandler pasienter som har eller står i fare for å få langvarig funksjonshemming.

Som spesialist hjelper du til med å stille diagnose, behandle, forebygge og rehabilitere skader. Du skal bidra til å bedre fysisk og kognitiv funksjon, samt bedre livskvalitet gjennom aktiviteter og deltakelse. Pasientene kan ha kreftsykdommer, akutte og kroniske lidelser i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet eller andre kroniske smerter.

En spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kan også gi medikamenter, tilpasse tekniske hjelpemidler og tilrettelegge miljøet rundt pasienten.

Spesialisten samarbeider med andre, spesielt allmennmedisiner, nevrolog, nevrokirurg, ortoped, psykiater, geriater og revmatolog.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du bør være flink til å lytte, samt ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Hvor jobber fysikalske medisiner?

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider ved avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering tilknyttet helseforetak. Noen arbeider ved opptreningsinstitusjoner, helsesportsentre, kompetansesentre for funksjonshemmede, innen idrettsmedisin og ved spesialinstitusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering. Spesialistene kan også jobbe ved private klinikker med muskel- og skjelettproblematikk, og innen trygde- og forsikringsmedisin.

Utdanning

For å bli spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering kreves fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum 5 år. Fire år tas under tjeneste i fysikalsk medisin og rehabilitering, der minst ett år skal være ved sengeavdeling. I tillegg kommer ett år i en eller to valgte spesialiteter, og obligatoriske kurs. Ett av de fem årene kan brukes på forskning, habilitering eller annen relevant legetjeneste. Tilleggsutdanningen tas mens du er praktiserende lege på sykehus under full lønn.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

10 816 personer

5 485 personer
5 331 personer

Ca 430 kr

Ca 400 kr
Ca 450 kr

69 200 kr

65 200 kr
73 500 kr

807 600 kr

748 800 kr
868 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold