Hvorfor valgte du dette yrket?

– Fjærli Tønnefabrikk er en familiebedrift som oldefaren min startet. Jeg hadde et ønske om å videreføre tradisjonshåndverk, så det var et naturlig valg å ta over bedriften og produsere tønner. Det er bare jeg som er ansatt i bedriften, og jeg jobber ikke fulltid som bøkker, men er også håndverker i en tradisjonsbedrift som driver med båtbygging og eldre, fredede bygninger.

Image
Bøkker Tor Fjærli i rød genser og svart bukse er inne i verkstedet og jobber med en tønne.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som bøkker produserer jeg tønner i tre som kunder bestiller av meg direkte. Kundene finnes over hele landet, og det kan være museum, privatpersoner og andre bedrifter. Prosessen starter med at jeg må kappe og tilpasse delene til tønna. Det er treverk, så jeg bruker verktøy som høvelmaskin og strykeskiver for å lage tynnstaver og bunn. Disse tredelene skal bøyes, og dette bruker jeg en vinde for å få til. Deretter skal tønna få jernbånd på seg, som først må valses før de kan monteres. Jeg bruker en hammer for å slå på jernbåndene.

Maskinene på verkstedet er høvelmaskin, strykeskiver og bunnmaskin. Jeg bruker bare hånddrevne og elektriske maskiner, så det er rent håndarbeid. Når tønna er ferdig blir de fraktet ut til kunden som har bestilt den. Størrelsen på tønna varierer alt fra 15 til 150 liter. Noen bøkkere lager enda større tønner.

Det er også litt kontorarbeid knyttet til denne jobben, men mesteparten av tiden bruker jeg på verkstedet. Jeg må for eksempel bestille materiale som jeg igjen skal tilpasse for å lage tønnene.

Bedriften min drev større produksjon tidligere, og på 60-tallet var det 15 ansatte som produserte tønner, men produksjonen har gått ned på grunn av markedet. For eksempel blir ikke fisken på sjøen foredlet i tønner i like stor grad nå som tidligere, men heller på fryselager.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En bøkker må være praktisk anlagt og kunne håndverket. Dette er ikke et yrke du kan lese deg til. Det er heller ikke et krav at du må ha fagbrev, og jeg mener at alle kan lære seg det. Det handler om å ha riktig verktøy og praktisk erfaring. Du må i tillegg være nøyaktig og tålmodig, for du skal jobbe med hendene og bruke gamle tradisjoner i arbeidet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du vil ikke trives som bøkker hvis du ikke er interessert i tradisjonshåndverk. Om du ønsker deg en jobb foran en data, er ikke dette yrket for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det må være at jeg er min egen sjef, kan bestemme selv og har mye frihet. Og så er det veldig fint å kunne videreføre tradisjoner i en familiebedrift som har vært i drift i fire generasjoner.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg kan ikke komme på noe. Jeg liker både det praktiske og papirarbeidet ved jobben.

Image
Bøkker Tor Fjærli til venstre i bildet, i svarte klær, stående ved siden av mange tønner han har produsert i Fjærli Tønnefabrikk. Noen av tønnene står på gulvet, noen på en slags scene med trapp opp.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det må være personer som liker tradisjonsarbeid og det å jobbe med hendene. Dette er ikke en veldig sosial jobb, så hvis du liker å være selvstendig og jobbe på egen hånd, vil jeg anbefale bøkkeryrket.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan være bøkker på fulltid hvis du har nok omsetning på produktene du lager, eller jobbe som snekker eller sveiser. Det er også mulighet for å kunne videreformidle kunnskapen, gjennom utdanning på skole, i kulturhistorisk sammenheng, kursing eller være lærer i bøkkerfaget på videregående skole.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er vanskelig å si, men hvis jeg hadde jobbet fulltid som bøkker og produsert og solgt tønner, ville jeg ha tjent mellom 500.000 og 600.000 kroner i året. Lønna avhenger jo av hvor mange tønner du produserer og selger.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er litt vanskelig å si, men jeg tror det er greie sjanser. Vinmonopolet trenger tønner, og du kan jobbe på verksteder. 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
– En bøkker må være praktisk anlagt og kunne håndverket.
– Det er veldig fint å kunne videreføre tradisjoner i en familiebedrift som har vært i drift i fire generasjoner.