Nøkkelinformasjon

Tresemesterordning er en ingeniørutdanning for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk.

Du kan også søke opptak til tresemesterordning hvis du har godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag etter 2003.

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr ordningen.

Disse lærestedene tilbyr tresemesterordningen:


Ordningen kalles også TRES, 3-semesterordning eller tre-terminsordning