Nøkkelinformasjon

En videreutdanning gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagomårdet.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning for ingeniører, brannteknikk (682502)
 • Videreutdanning for ingeniører, bygg- og anleggsfag (657105)
 • Videreutdanning for ingeniører, elektro (655105)
 • Videreutdanning for ingeniører, informasjons- og datateknologi (654116)
 • Videreutdanning for ingeniører, kjemiske fag (652209)
 • Videreutdanning for ingeniører, kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger (659935)
 • Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling (657106)
 • Videreutdanning for ingeniører, markedsføring (642212)
 • Videreutdanning for ingeniører, mekaniske fag (655210)
 • Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier (651411)
 • Videreutdanning for ingeniører, optikk (655303)
 • Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk (682902)
 • Videreutdanning for ingeniører, teknisk eksport (659918)
 • Videreutdanning for ingeniører, teknologi og industriell utvikling (659919)
 • Videreutdanning for ingeniører, uoppgitt faggruppe (659916)
 • Videreutdanning for ingeniører, vegtrafikkfag (681401)
 • Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • Påbygging, ingeniørutdanning, kjemi (652206)
 • Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi (655901)
 • Påbyggingsstudium for ingeniører med to års utdanning, ettårig (659914)
 • Videreutdanning, matematikk (653102)