Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En videreutdanning gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagomårdet.

Opptakskrav

Vanligvis bachelor i relevante fag. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Vanligvis bachelor i relevante fag. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Varierer mellom de ulike utdanningene. Vanligvis fra 1-2 år avhengig av om studiet er heltid eller deltid, og antall studiepoeng. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Varierer mellom de ulike utdanningene. Vanligvis fra 1-2 år avhengig av om studiet er heltid eller deltid, og antall studiepoeng. Les mer på den enkelte utdanning.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 682502 - Videreutdanning for ingeniører, brannteknikk
 • 657105 - Videreutdanning for ingeniører, bygg- og anleggsfag
 • 655105 - Videreutdanning for ingeniører, elektro
 • 654116 - Videreutdanning for ingeniører, informasjons- og datateknologi
 • 652209 - Videreutdanning for ingeniører, kjemiske fag
 • 659935 - Videreutdanning for ingeniører, kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger
 • 657106 - Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling
 • 642212 - Videreutdanning for ingeniører, markedsføring
 • 655210 - Videreutdanning for ingeniører, mekaniske fag
 • 651411 - Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier
 • 655303 - Videreutdanning for ingeniører, optikk
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk
 • 659918 - Videreutdanning for ingeniører, teknisk eksport
 • 659919 - Videreutdanning for ingeniører, teknologi og industriell utvikling
 • 659916 - Videreutdanning for ingeniører, uoppgitt faggruppe
 • 681401 - Videreutdanning for ingeniører, vegtrafikkfag
 • 641134 - Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag
 • 652206 - Påbygging, ingeniørutdanning, kjemi
 • 655901 - Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi
 • 659914 - Påbyggingsstudium for ingeniører med to års utdanning, ettårig
 • 653102 - Videreutdanning, matematikk

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 682502 - Videreutdanning for ingeniører, brannteknikk
 • 657105 - Videreutdanning for ingeniører, bygg- og anleggsfag
 • 655105 - Videreutdanning for ingeniører, elektro
 • 654116 - Videreutdanning for ingeniører, informasjons- og datateknologi
 • 652209 - Videreutdanning for ingeniører, kjemiske fag
 • 659935 - Videreutdanning for ingeniører, kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger
 • 657106 - Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling
 • 642212 - Videreutdanning for ingeniører, markedsføring
 • 655210 - Videreutdanning for ingeniører, mekaniske fag
 • 651411 - Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier
 • 655303 - Videreutdanning for ingeniører, optikk
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk
 • 659918 - Videreutdanning for ingeniører, teknisk eksport
 • 659919 - Videreutdanning for ingeniører, teknologi og industriell utvikling
 • 659916 - Videreutdanning for ingeniører, uoppgitt faggruppe
 • 681401 - Videreutdanning for ingeniører, vegtrafikkfag
 • 641134 - Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag
 • 652206 - Påbygging, ingeniørutdanning, kjemi
 • 655901 - Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi
 • 659914 - Påbyggingsstudium for ingeniører med to års utdanning, ettårig
 • 653102 - Videreutdanning, matematikk

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Videreutdanning for ingeniører, brannteknikk (682502)
 • Videreutdanning for ingeniører, bygg- og anleggsfag (657105)
 • Videreutdanning for ingeniører, elektro (655105)
 • Videreutdanning for ingeniører, informasjons- og datateknologi (654116)
 • Videreutdanning for ingeniører, kjemiske fag (652209)
 • Videreutdanning for ingeniører, kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger (659935)
 • Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling (657106)
 • Videreutdanning for ingeniører, markedsføring (642212)
 • Videreutdanning for ingeniører, mekaniske fag (655210)
 • Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier (651411)
 • Videreutdanning for ingeniører, optikk (655303)
 • Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk (682902)
 • Videreutdanning for ingeniører, teknisk eksport (659918)
 • Videreutdanning for ingeniører, teknologi og industriell utvikling (659919)
 • Videreutdanning for ingeniører, uoppgitt faggruppe (659916)
 • Videreutdanning for ingeniører, vegtrafikkfag (681401)
 • Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag (641134)
 • Påbygging, ingeniørutdanning, kjemi (652206)
 • Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi (655901)
 • Påbyggingsstudium for ingeniører med to års utdanning, ettårig (659914)
 • Videreutdanning, matematikk (653102)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.