Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

.

Om studiet

Studiet dekker hovedelementene i fulltidsstudiet MSc in Logistics (120 stp). Forskjellen ligger i en faglig fordypning som utgjør 30 studiepoeng. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. I arbeidet med masteroppgaven inngår det et seminar i forskningsmetode (LOG904-101 Research Design) og i tillegg er det obligatorisk å skrive en forstudie (LOG904-100 Proposal) som skal forsvares muntlig og godkjennes av veileder og en uavhengig sensor. Studiet består av obligatoriske emner de to første semesterene samt valgemner som kan velges blant andre emner i fulltidsstudiet MSc in Logistics. I studiet kan det inngå tre intensive ukesseminarer fra masterstudentenes seminarrekke etter studentenes eget valg. På disse seminarene er det obligatorisk oppmøte, alle dager.

Det forventes at studentene selv tar ansvar for å planlegge sitt eget studie i samråd med arbeidsgiver. Dersom det er vanskelig å gjennomføre planen slik det er satt opp, er det mulig å bytte om på sekvensering av fag. Dette må den enkelte student planlegge selv i samråd med studieleder.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i logistikk

Alle utdanninger innen